Rośliny wiosny - Dvouletky - Kétnyári virágok | 2022-2023

Uprawa na sprzedaż jesienią | Podzimní prodej | Őszi értékesítés

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Odmiany o bardzo dużych kwiatach | Obří květy | Óriás virágú

Colossus ®

Odmiany standardowe | Velké květy | Nagyvirágú

Delta ®

Odmiany specjalne | Speciality | Különlegességek

Freefall

Select

Frizzle Sizzle

Cats ®

Odmiany miniaturowe | Violky | Kisvirágú (mini) árvácskák

Deltini

Rocky

Endurio ®

Uprawa na sprzedaż wiosną | Jarní prodej | Tavaszi értékesítés

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odmiany standardowe | Velké květy | Nagyvirágú

Delta ®

Odmiany specjalne | Speciality | Különlegességek

Freefall

Select

Frizzle Sizzle

Cats ®

Odmiany miniaturowe | Violky | Kisvirágú (mini) árvácskák

Deltini

Rocky

Endurio ®

Doniczkowanie | Týden hrnkování | Cserepezés (hét)

Kwitnienie | Kvetení | Virágzás (hét)

19

Made with FlippingBook Learn more on our blog