Rośliny wiosny - Dvouletky - Kétnyári virágok | 2022-2023

Pink & Peach

Purple

Mix

Planowanie uprawy | Plánování pěstování | A termesztés ütemezése

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uprawa | P rodukce | T ermesztés

Kwitnienie | Kvetení | V irágzás

Doniczkowanie | H rnkování | C serepezés (hét)

Magic Orange

85

Made with FlippingBook Learn more on our blog