Rośliny wiosny - Dvouletky - Kétnyári virágok | 2022-2023

Rose

Pink

Purple

Bicolor Mix

Mix

Planowanie uprawy | Plánování pěstování | A termesztés ütemezése

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Doniczkowanie | H rnkování | C serepezés (hét)

Uprawa | P rodukce | T ermesztés

Kwitnienie | Kvetení | V irágzás

>10°C

Ranunculus asiaticus

87

Made with FlippingBook Learn more on our blog