Biennials - Frühjahrsblüher - Tweejarigen | 2022-2023

For us, the customer has always been, and still is, the most important thing. If our customers are satisfied and we grow with them, then we do everything right. This is the case with the Violas. We produce a large proportion for garden centers and here Delta genetics are unbeatable. The uniformity is extremely high and the control of the culture on time is very safe and easy. Even with a long sales window the durability of the plants is excellent. With the existing colour variety and the constant further improvements, I am already looking forward to the next 25 years with Delta ® .

Jan Gärtner Gärtnerei Gärtner, Drebach, Germany | Deutschland | Duitsland

Für uns stand und steht immer der Kunde im Vordergrund, wenn unsere Kunden zufrieden Violen ist das der sind und wir mit ihnen Wachsen dann machen wir alles richtig. Bei den Delta ® Fall. Wir produzieren einen großen Anteil für Gartenfachmärkte und hier zeichnet sich die Delta ® Genetik als unschlagbar aus. Die Uni- formität ist extrem hoch und die Steuerbarkeit der Kultur auf Termin ist sehr sicher und einfach. Selbst bei einem langen Verkaufsfenster ist die Haltbarkeit der Pflanzen hervorragend. Mit der vorhandenen Farbvielfalt und den ständigen weiteren Verbesserungen freue ich mich schon auf die kommenden 25 Jahre mit Delta ® .

Voor ons is de klant het allerbelangrijkste en dit zal altijd zo blijven. Als onze klanten tevreden zijn met onze violen

en wij met ze mee groeien, dan doen we alles goed. Dit is het geval met Delta ® . Wij produceren grote aantallen voor tuincentra en hier is de Delta ® genetica onverslaanbaar. De uniformiteit is extreem hoog en het controleren en sturen van de teelt is zeer veilig en gemak- kelijk. Zelfs met een lange verkooptermijn is de duurzaamheid van de planten uitstekend. Met de huidige variatie aan kleuren en de aankomende verbeteringen, kijk ik nu al uit naar de volgende 25 jaar met Delta ® .

What we appreciate about Delta ® genetics is the high uniformity and the wide vari- ety of colours. The structure of the plants is very good, they are compact and can be controlled very reliably. The series has proven itself under various weather conditions. For planning, it is always important for us to reliably clear the areas, this is always guaran- teed with Delta ® and there are almost no leftovers when selling. We appreciate the constant improvements in genetics; for example, the mildew tolerance has continuously improved and the uniformity of the individual varieties has become more and more adapted in the flowering process, even the post-flowering behavior is very reliable.

Verena Rath Gartenbaubetrieb Rath, Moosinning, Germany | Deutschland | Duitsland

Wir schätzen an der Delta ® Genetik die hohe Uniformität und die große Farbvielfalt. Der Aufbau der Pflanzen ist sehr gut, sie sind kompakt und sehr zuverlässig steuerbar. Die Serie hat sich unter verschiedenen Witterungseinflüssen bewährt. Zur Planung ist für uns immer ein zuverlässiges Abräumen der Flächen wichtig, dies ist mit Delta ® immer sicher gegeben und dies mit so gut wie keinen Resten beim Abverkauf. Wir schätzen die ständigen Verbesserungen in der Genetik, so hat sich zum Beispiel die Mehltautoleranz kontinuierlich verbessert und sich die Unifor- mität der einzelnen Sorten beim Aufblühverhalten immer weiter angepasst, selbst das Nachblühverhalten ist sehr zuverlässig.

Wat wij waarderen aan de Delta ® genetica is de hoge uniformiteit en het brede aanbod aan kleuren. De opbouw van de planten is erg goed, ze zijn compact en kunnen betrouwbaar gecontroleerd worden. De series hebben zichzelf bewezen onder verschillende weersomstandigheden. Voor onze planning is het belangrijk om de gebieden op betrouwbare wijze leeg te maken, dit gebeurd altijd gegarandeerd met Delta ® met nauwelijks overschot. We waarderen de verbeteringen in de genetica, bijvoorbeeld de tolerantie voor meeldauw is een blijvende verbetering. Verder is de uniformiteit van individuele variëteiten steeds meer opgenomen in het bloeiproces. En zelfs het gedrag voor de bloei is heel betrouwbaar.

38

Made with FlippingBook Learn more on our blog