Telefonnøgle Næstved 1924

jtk s

.................................................................................................................................................

NÆSTVED O OMEGNS TELEFON-NØGLE Hi

LDOIVET OO REDIGERET af 8YDSJ4LLL. ANNONCE BURE AO

UOSCNOI8 HVERT , VR I JANUAR

EFTERTRYK FORBUDT.

m

TJÆREFABRIKEN (( KONTOR: ■■ ■■■" [■» ■ jtRNBANEOADF. 7 TELEF. 745

LUXOLJ FABRIK: VORDINCJBOROVFJ (SABRAS’ TØMMERPLADS I

IRffT f) é %

pw MC:m

’ r........ ..................^

ABSALON

DANSK FORSIKRING.

Hovedagentur for Niratved og Omegn; — - BANKASSISTF.N I A A O B UHiM , ___________________________ ______________ J

LUKKEDE BILER PETER JENSEN

Farinugave)

4 '

utomobilværksted

é>Ste 53 r

C Ancher Hansens

----- am.-.~- —- g..

R • Ttf * 8 « bm

Fremstilling af all« Raatrvadal« SpBviBl Maskin« for Cyllnd«rud Rliorvng

fintet* Arbojd«

Omhyggelig Bihandling.

N/KRTVIO AVI«- «OOTRVKK*R» —------------------ t«9A ■ ■ ■ ---------

« IV

". * •t"

• '

Made with FlippingBook - Online magazine maker