SMART-i 2023-2024

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

CAMP

เรียนรู้ เติบโต และ

...เต็มตามศักยภาพ

Learn & Grow to their fullest potential

Contents Table of

SMART-i Academy

ตารางค่าย เลือกค่าย 02 01

ที่เหมาะกับลูกคุณ

Promotion ราคา และ

03

04 Review

จากน้องๆและผู้ปกครอง

เหตุผลดีๆ 5 Back to contents

ท ไมต้องเลือก SMART -i

01

02

หลักสูตรที่ตอบโจทย์

ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก และหลักสุตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน เรานำ ผลงานวิจัยด้านการ พัฒนาตนเองระดับโลก เช่น Growth Mindset, Grit และ Self Compassion มาออกแบบใหม่ เป็น กิจกรรมที่เหมาะกับเด็กๆไทยโดยเฉพาะ

เน้นการสร้าง ความรู้สึกเชิงบวก ไม่บังคับ เป็นหลักสูตรที่ดำ เนินตาม แนวทางจิตวิทยาเชิงบวก เน้นการสร้างความรู้สึกเชิงบวก เช่น สนุก ท้าทาย เน้น การมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ทำ กิจกรรมที่มี ความหมาย และก่อให้เกิดผลลัพธ์ทันที

03

05 สังคมดีๆ ที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล เด็กๆเรียนรู้จากเพื่อนๆในค่าย นโยบายการจัด ค่ายที่เน้นการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เด็กๆรู้สึก เหมือนอยู่ บ้านหลังที่ 2 รองจากบ้านตัวเอง เราเข้าใจวิธีการเรียนรู้ เราจึงจัดประสบการณ์ ที่ดีที่สุดให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่าง “ สนุกสนาน ” เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้ ไม่ใช่แค่ค่ายปิดเทอมทั่วไป แต่เราคือ SMART-i Camp

04

ดูแลเด็กด้วยใจ

เรามีพี่ๆ Counselor ผู้มากด้วยประสบการณ์ และความอบอุ่น ดูแลทุกคนด้วยใจ เหมือน คนในครอบครัว

ค่าย

สนใจ หรือสมัคร

ค่าย

FI 1 01

ค่าย ตาราง

SMART-i Camp December

หลักสูตร

ราคา รายละเอียด

วันที่

ประเภท

Grit

5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

9-13 ธ.ค.

Click

18,000

Growth Mindset 7 Habits Growth Mindset Growth Mindset Critical Thinking

Click

9-13 ธ.ค.

18,000

Click Click Click Click

18,000

16-20 ธ.ค.

16-20 ธ.ค.

18,000

23-27 ธ.ค.

21,500

18,000

23-27 ธ.ค.

ราคา 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี Life Skill CAMP หลักสูตร ประเภท 5,500 LifeSkill Nature Camp

รายละเอียด

วันที่

Click

12-14 ต.ค.66 14 -16 ธ.ค.

Signature Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click

5,500

21-23 ธ.ค.

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

March-April-May Schedule 2024 ราคา รายละเอียด วันที่ หลักสูตร ประเภท SMART-i Camp 5 วัน 4 คืน

Growth Mindset Growth Mindset Critical Thinking Growth Mindset 7 Habits Growth Mindset

5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click Click

9 -13 มี.ค.

18,500

18,500

16 -20 มี.ค.

Click

16 -20 มี.ค.

18,500

Click

23 -27 มี.ค.

18,500

Click

23 -27 มี.ค.

22,000

30 มี.ค. -3 เม.ย. 30 มี.ค. -3 เม.ย.

Click Click Click Click Click Click Click Click

18,500

Self compassion

23,500

Grit

18,500

6 -10 เม.ย.

Growth Mindset 7 Habits Growth Mindset Self Explorer Critical Thinking

18,500

20 -24 เม.ย.

20 -24 เม.ย. 27 เม.ย. -1 พ.ค. 27 เม.ย. -1 พ.ค. 4-8 พ.ค.

22,000

18,500

20,000

18,500

ราคา 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี Life Skill CAMP หลักสูตร ประเภท 5,500

วันที่

รายละเอียด

LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp

Click

14 -16 มี.ค.

12-14 ต.ค.66

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click

21 -23 มี.ค.

5,500

Click Click Click Click

5,500

28-30 มี.ค.

5,500

4-6 เม.ย.

5,500

25 -27 เม.ย.

5,500

2-4 พ.ค.

DAY CAMP

SMART-i Camp

หลักสูตร Growth Mindset 7 Habits

ราคา

วันที่

รายละเอียด

ประเภท

10 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 10 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 5 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 10 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 5 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ

Click Click Click Click Click

17,500

4 -15 มี.ค.

22,000

18 -29 มี.ค.

17,500 9,000 9,000

1-5 เม.ย. 22 เม.ย. -3 พ.ค. 6-10 พ.ค.

Growth Mindset Travel through time

Somapa Learning Space จ. ลพบุรี

หลักสูตร Growth Mindset Critical Thinking 7 Habits 7 Habits Growth Mindset Critical Thinking Grit Growth Mindset

ราคา รายละเอียด

วันที่

ประเภท 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 5 วัน 4 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

29 มิ.ย -3 ก.ค. 29 มิ.ย -3 ก.ค.

Click

18,500

Click

18,500

Click

22,000

6-10 ก.ค.

Click

6-10 ก.ค.

18,500

Click

18,500

13-17 ก.ค.

Click

13-17 ก.ค.

18,500

Click Click

18,500

20-24 ก.ค.

22,000

20-24 ก.ค.

Self- compassion

Click

23,500

27-31 ก.ค.

Growth Mindset

Click

27-31 ก.ค.

18,500

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Life skill camp

Somapa Learning Space จ. ลพบุรี

หลักสูตร

ราคา

วันที่

รายละเอียด

ประเภท

LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp LifeSkill Nature Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click Click Click Click

5,500 5,500 5,500 5,500

4-6 ก.ค.

11-13 ก.ค.

18-20 ก.ค.

25-27 ก.ค.

DAY CAMP

ค่ายแบบ ไป-กลับ July-August 2024

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

หลักสูตร

ราคา

วันที่

รายละเอียด

ประเภท

10 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 10 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 5 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ 5 วัน ไป-กลับ @ทองหล่อ

Travel through time

Click Click Click Click

24 -28 มิ.ย.

9,000

7 Habits Growth Mindset

17,500

1 -12 ก.ค.

22,000 9,000

15-26 ก.ค.

29 ก.ค.- 2 ส.ค.

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

วิสัยทัศน์

2 เลื กค่าย 02 ที่เหมาะกับลูกคุณ

Positive Psychology Camp

Click

Life Skill Camp

Click

ค่าย Positive Psychology ค่ายแห่ง Transformation ความเปลี่ยนแปลง

ค่ายนอนค้างคืน 5 วัน 4 คืน สำ หรับ น้องๆอายุ 8-16 ปี ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ต จ . ลพบุรี Positive Psychology Camp

ค่ายไป - กลับ 10 วัน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ Growth Mindset และ 7 Habits หลัก

สำ หรับ น้องๆอายุ 6-10 ปี ณ มูลนิธิ เซนคาเบรียล ทองหล่อ

Growth Mindset เน้นให้น้อง ภูมิใจในตนเอง รู้ว่าตนเอง ทำ ได้ และ ไม่กลัวผิดพลาด ล้มเหลว สนุกกับการลองอะไรใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม ผจญภัยทั้งกายภาพ และด้านจิตใจ

Self-Compassion เรียนรู้ที่จะ เข้าใจอารมณ์และความรู้สึก ของตนเอง ผู้อื่น เรียนรู้ที่จะยอมรับและ ให้อภัยตนเอง การ ก้าวข้ามจากความผิด พลาดในอดีต

7 Habits

เป็นหลักสูตรพัฒนาตนเองอันดับ 1 ตลอดกาล ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลก วัน นี้ SMART-i ได้รับสิทธิ์ในการจัดหลักสูตร 7 Habits สำ หรับเด็ก และวัยรุ่น รายเดียวใน ประเทศไทย เน้นการ สร้างภาวะผู้นำ รู้จักตั้งเป้าหมาย และการลำ ดับความสำ คัญอะไร ก่อนหลัง และการทำ งานเป็นทีม ใจเขาใจเรา ยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง

Grit

ค่าย Grit สอนเรื่อง ความอดทน พยายาม การไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้ด้าน ดาราศาสตร์ น้องได้ดูดาว เรียนรู้เรื่องราว ในตำ นาน และเรียนรู้ ความพยายามของ นักวิทยาศาสตร์ในอดีต

Critical Thinking ฝึกสร้างวิจารณญาณ คือ สังเกตุ เก็บ ข้อมูล เปิดใจรับฟังความคิดเห็น และ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ผ่านกิจกรรม นักสืบที่สนุกสนานท้าทาย

.. ถือเป็นค่ายตัวเริ่มต้นของ SMART-i เราจัดทีมงาน ผู้มากประสบการณ์ มาดูแลน้องๆ ที่ออกค่าย ต่างจัดหวัดเป็นครั้งแรก ถือเป็นก้าวแรกของพ่อแม่ ที่กล้า ปล่อยลูกออกมาผจญภัยด้วยตนเองเป็นครั้งแรก ซึ่งแน่นอน … จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เด็กๆยังต้องเติบโตอีกมาก อย่าขโมยโอกาสเรียนรู้ของลูก เพราะความกังวลของพ่อแม่ ค่ายนี้ ค่ายธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา

3 วัน

ค่ายนอนค้างคืน 2 คืน Life Skill

Camp

เหมาะสำ หรับ น้องๆอายุ 8-16 ปี แบ่งเป็น 4 แบบ คือ ค่ายสำ หรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นค่ายเริ่มต้น สำ หรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนา EQ ในด้านอื่นๆต่อไป

Nature Camp Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กับกิจกรรมอนุรักษ์ ธรรมชาติ เดินป่า ร่วมกันสร้างฝาย ทำ ปุ๋ย EM และกิจกรรมรอบกองไฟ

Culture Camp Culture Camp รู้ราก รู้เรา กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย สนุกกับเกมส์ตามล่าหาสมบัติ ปริศนา จากเมืองละโว้ ได้เรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น

Future Camp Future Camp พลังงานมีคุณค่า รู้ รักษาให้ยั่งยืน พลังงานยั่งยืนจาก Solar Energy ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรม STEM สร้างรถพลังงานลม

Signature Camp ค่ายสุดพิเศษที่ต้องมาลพบุรีเท่านั้น เช่นกิจกรรมนั่งรถไฟลอยน้ำ เรียนรู้วิธี ชุมชน “ ไทยเบิ้ง ” ร่วมทำ อาหารท้องถิ่น “ หมาล่าไทย ”

ไปเช้า - เย็นกลับ 5 วัน

เหมาะสำ หรับ น้องๆอายุ 6-10 ปี แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

My Dino journey Camp เด็กๆจะได้เรียนรู้บทเรียนสำ คัญของชีวิต จากหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การปรับตัวจากแนวคิดของ Darwin เรียนรู้จุดแข็ง - จุดอ่อนของไดโนเสาร์แต่ละสาย พันธุ์ โดยหลักการ P.E.R.M.A หลักการเรียนรู้อย่าง มีความสุข สุดท้าย การถอดบทเรียน จะนำ พาความคิด และจิตใจของเด็กๆ ไปสู่ภาวะ " พร้อมเปลี่ยนแปลง " ยืดหยุ่น ไม่ย่อท้อ มีทัศนคติเชิงบวกต่ออุปสรรค

Through Time Camp Travel

ค่ายสนุกๆ ที่เราจะนำ พาเด็กๆได้เดินทางย้อนกลับไปเรียนรู้ ที่มาที่ไปของสังคมไทย ความเป็นไทย และย้อนกลับมาดู " ประวัติของครอบครัว " ได้เรียนรู้เรื่องราว ความพยายาม ความลำ บาก ความทุ่มเท ของคุณพ่อคุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ ใน " การก่อร่าง สร้างวงศ์ตระกูล "

Back to contents

ค่าย เลือก วิธีการ

ค่ายค้างคืน

ค่ายค้างคืน

ค่ายไป-กลับ Day Camp

ประเภท ค่าย

ค่ายทักษะชีวิต Life Skill Camp ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะในการอยู่ร่วมกับ

จิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology ส่งเสริม Self Esteem ส่งเสริม Soft Skill มี Mindfulness มีวุฒิภาวะสมวัย เช่นรู้จัก ตามค่ายที่เลือก ตนเองมากขึ้น ระบุอารมณ์ ของตนได้ เป็นต้น

ค่าย 10 วัน 1. Growth Mindset 2. 7 Habits ค่าย 5 วัน 1. My Dino Journey 2. Time Traveler ส่งเสริม Self Esteem ส่งเสริม Soft Skill มี Mindfulness มีวุฒิภาวะสมวัย เช่นรู้จัก ตามค่ายที่เลือก ตนเองมากขึ้น ระบุอารมณ์ ของตนได้ เป็นต้น

เนื้อหาที่ตาม Theme ผู้อื่น ของค่าย

ค่ายหลัก (Major) 1. Growth Mindset 2. 7 Habits 3. Self Compassion 4. The Wizard ค่ายรอง (Minor) 1. Self Exploror 2. Grit 3. Critical Thinking

1. ค่ายประวัติศาสตร์ (Culture Camp) 2. ค่ายพลังงานทางเลือก (Future Camp) 3. ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Nature Camp)

ค่ายที่จัด

4. ค่ายของดีลพบุรี (Signature Camp)

Transformation

Transformation

Active Learning

Concept ประเภท ค่าย

ไปเช้า - เย็นกลับ 10 วัน หรือ 5 วัน ทองหล่อ

ค้างคืน 5 วัน 4 คืน

ค้างคืน 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี

ลพบุรี

สถานที่จัด

8-16 ปี

8-16 ปี

รับอายุ

7-10 ปี

9,000 / 17,500 / 22,000 บาท

ราคา

18,500 - 23,000 บาท

5,500 บาท

Click

Click Click

Click

รายละเอียด

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

FI 3

03

Promotion ราคา และ

Back to contents

& PROMOTIONS PACKAGES

เลือกค่ายค้างคืน 5 วัน 4 คืน 4 หลักสูตร ค่าย 8

3

ค่าย

เลือกค่ายค้างคืน 5 วัน 4 คืน 2 จาก 5 หลักสูตร

Growth Mindset Critical thinking Self-Compassion

7Habits Grit

Growth Mindset Critical thinking Self-Compassion

7Habits Grit

เลือกค่าย Life skill 4 หลักสูตร

เลือกค่าย Life skill 1 จาก 4 หลักสูตร

Nuture Camp Future Camp

Culture Camp Signature Camp

Culture Camp Signature Camp

Nuture Camp Future Camp

103,000 .- ราคาปกติ 64,000 .- ประหยัดขึ้น 39,000 .- เมื่อสมัคร Family Pack รับฟรี เสื้อ SMART-i Limited Edition 3 ตัว ( พ่อ / แม่ / ลูก ) มูลค่า 1,770 บาท และ Parent Workshop มูลค่า 4500 บาท

47,000 .- ราคาปกติ 32,000 .- ประหยัดขึ้น 16,000 .- เมื่อสมัคร Single Pack รับฟรี เสื้อ SMART-i Limited Edition 1 ตัว มูลค่า 590 บาท และ Parent Workshop มูลค่า 4500 บาท

Back to contents

เงื่อนไขรายการโปรโมชั่น

1. 2.

ไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ Family Pack สามารถเปลี่ยนมือได้ตามรายชื่อที่ระบุในใบสมัคร จำ นวน 3 ท่าน การเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ Single Pack ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ การเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่น คิดค่า ธรรมเนียม 1,000 บาท สามารถชำ ระโดยบัตรเครดิตได้ ที่สำ นักงานรามอินทรา คิดค่าธรรมเนียม 2.5%

3.

4.

* เมื่อสมัครและชำ ระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2023 เท่านั้น

PRICE

18,500 บาท 22,000 บาท 23,000 บาท 18,500 บาท

Growth Mindset 7 Habits Self-Compassion The wizard

Grit Critical Thinking

18,500 บาท 18,500 บาท 25,000 บาท 18,500 บาท

Self Explorer Mindfulness

Culture Future Nature Signature

5,500 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท

05 FI 4

Review จากน้อง ๆ และผู้ปกครอง 04

Back to contents

#รีวิวSMARTiCAMP

เสียงตอบรับ ดีเยี่ยม มากกว่า รุ่น 130

Back to contents

PARENTS REVIEWS

สิ่งที่ได้รับอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิก หน้ามือเป็นหลังมือ แต่สิ่งที่ได้รับคือ การเปิดใจ ยอมรับ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็อยู่ที่ ต่อจากนี้ไปเราจะหยิบโอกาสนี้ไปใช้ได้แค่ไหน

คุณแม่น้องกาย

หลังจากที่ไปเข้าค่าย 7 Habits กลับมา เค้าจะ ท่อง 7 Habits แล้วเขาก็จะทำ ตามนั้น ซึี่งเป็น หลักคิดที่ดี พฤติกรรมง่ายๆ เช่น ตื่นเช้า ตั้ง นาฬิกาปลุกตื่นเอง พับที่นอนเอง อาบน้ำเอง เสร็จแล้วมาเรียกน้องลงมาทานข้าวกันเอง ตามเวลา นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนมาก คุณพ่อน้องอินดี้และน้องเอมี่

ระหว่างค่ายทุกคืน จะพยายามวิดิโอคอล กับลูก สักประมาณ 3-5 นาที เราก็รู้สึก ว่า เราเห็นพัฒนาการอะไรบางอย่าง ของลูก เรารู้สึกว่า ลูกมีความมั่นใจขึ้น การสื่อสาร Flow ขึ้น

คุณพ่อน้องอัยย์

Back to contents

PARENTS REVIEWS

คือเรารู้สึกว่าเราค่อยๆปรับน้องไปเรื่อยๆ แล้ว Camp นี้ เป็นส่วนช่วยที่ทำ ให้น้องจะ ก้าวไปใช้ชีวิตได้ในแบบปกติ ได้ดีขึ้น เข้ากับ คนอื่นมากขึ้นค่ะ

คุณแม่ น้องไอติม

เราเห็นเค้ามีภาวะผู้นำ เราเห็นเค้ากล้าพูด และ กล้าตัดสินใจ

คุณแม่น้องไพรซ์

น้องมาคุยกับคุณแม่ว่า เค้าพยายามที่ จะกำ จัดความกลัวที่เค้าสร้างขึ้นมาเอง คุณแม่ก็รู้สึกมีความดีใจ ที่อย่างน้อย เขามีความคิดว่า เค้าเป็นคนสร้างความ กลัวนี้ขึ้นมา

คุณแม่แซงค์เซิง

Back to contents

CAMPER REVIEWS

ไม่ใช่การพัฒนาที่ถูกบังคับแต่เปลี่ยนได้ ด้วยความสนุก หนูอยากขอบคุณพี่ๆ ทุกคน หนูจะเอาหลักสูตรนี้ไปใช้นะคะ

Stop -Think - Go

น้องอ้อน

READ MORE >

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน ในค่ายนี้ที่ช่วยให้ผม ได้ออกจาก ของ ตัวเอง ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้ความเข้มแข็ง กับทำ ให้ผมพัฒนาขึ้นอีกหลายๆขั้น Comfort Zone

น้องโตโต้

READ MORE >

for inspiring me and helping me think change my mindset to be proactive , open-minded helped me Set goals and do it . It warmed my heart.

น้องไทเน่

READ MORE >

Back to contents

CAMPER REVIEWS

ผมเปลี่ยนไปเยอะเลย ความคิด ที่แบบไม่อยากทำ ก็กลายเป็นความคิดที่พยายามมากขึ้นครับ อยาก เชิญชวนเพื่อนๆให้มาเข้าค่ายSMART-i Camp จะทำ ให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองและก้าวไปสู่อนาคตที่ดี ครับ ใครไม่มาถือว่าพลาดครับ

น้องไพรซ์

หนูพัฒนาด้านการเรียนรู้และการ ควบคุมอารมณ์ ที่ SMART-i Camp ที่นี้สนุกมากเลยค่ะ ถ้าไม่มาคงผิดหวัง

น้องมีนา

ทีนี้สอนให้เราไม่กลัวสิ่งใหม่ๆ ให้กล้าที่จะทำ สิ่งใหม่ๆ ใครที่อยากมา SMART-i Camp แนะนำ ว่าดีมากเลยครับถ้ามาแล้วอยากมาอีก แน่นอนครับ

น้องหอมฟุ้ง

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker