Leadership in Action - Polski - 201810

rywalizację, ale również wygraną. Założenie firmy, która byłaby w stanie konkurować z ogromnymi koncernami, wymagałoby zainwestowania milionów dolarów. Ale nawet to nie gwarantowałoby sukcesu. A zatem Melaleuca dokonała znaczących inwestycji, aby „zwykły człowiek” mógł konkurować z gigantami i zwyciężyć! Opracowaliśmy produkty najwyższej jakości. Zbudowaliśmy fabryki. Stworzyliśmy ogólnoświatową sieć programów komputerowych. Wdrożyliśmy metodologię dystrybucji. Zajęliśmy się kwestiami prawnymi, podatkami, systemami płac, przepisami, rejestracjami, literaturą marketingową, nauką, programowaniem komputerowym i całą biurokracją. Zbudowaliśmy biura, zakłady produkcyjne i centra dystrybucji. Współpracujemy z setkami tysięcy „zwykłych ludzi”, umożliwiając im korzystanie z wszystkich wymienionych powyżej aktywów tak, jakby stanowiły ich własność. Dzięki temu mogą oni założyć biznes, wykorzystując za darmo aktywa o wartości setek milionów dolarów, i w ten sposób konkurować z potężnymi korporacjami. Przedsięwzięcie to okazało się naprawdę bardzo udane! Po raz pierwszy w ciągu ostatniego półwiecza tradycyjne sieci korporacyjne zaczynają tracić udział w rynku na rzecz „zwykłych ludzi”. Dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych przechodzi każdego miesiąca z marek spotykanych w sklepach spożywczych na marki Melaleuca. A nasi ludzie bogacą się! Bogacą się dzięki własnej ciężkiej pracy i wytrwałości. Ciężko pracują nad prezentowaniem produktów Melaleuca osobom, które znają i na którym im zależy. Bogacą się, ponieważ są lojalni wobec siebie nawzajem oraz wierni idei poprawy jakości życia i troszczenia się o świat, w którym żyjemy. Bogacą się, ponieważ chętnie wychodzą ze strefy komfortu, aby pomagać innym w realizacji celów. Są to niezawodne uniwersalne zasady ludzi odnoszących sukcesy. Takie osoby zawsze dysponowały potencjałem do wdrażania tych zasad. Po prostu nigdy nie miały takiej możliwości. Nikt nie powinien mówić, że sukces z Melaleuca jest „łatwy”. Ja na pewno bym tak nie powiedział. Sukces z Melaleuca wymaga pracy — dużo pracy! Ale sukces z Melaleuca jest prawie gwarantowany dla każdego, kto chce nauczyć się, jak zbudować biznes, i kto ma odwagę oraz hart ducha, by przeć do przodu miesiąc po miesiącu, rok po roku. Każdy, kto tego chce i jest gotowy na to pracować, może odnieść sukces z Melaleuca. Każdy pracuje we własnym tempie. Znam Marketing Executives,

którzy w ciągu zaledwie kilku miesięcy uzyskują status Executive Director, podczas gdy innym zajmuje to 10 lat. Chętniej świętuję powodzenie 10-letniej nieprzerwanej wspinaczki niż niemal natychmiastowy sukces, ponieważ przedkładam wytrwałość nad umiejętności i ponieważ biznes osób, którym zajmuje to dłużej, jest zazwyczaj bardziej ugruntowany. Niektórym osiągnięcie statusu Executive Director zajmuje nawet 20 lub 30 lat. A kiedy im się uda, hucznie to świętujemy! Wytrwałość i dążenie do celu, nawet gdy upadasz lub gdy inni poruszają się szybciej, to cecha zasługująca na powszechny podziw. Niektórzy mogą być szybsi, ale ich sukces będzie tylko napędzać Twój. Jeśli jesteś Marketing Executive w Melaleuca, nie musisz czekać na podwyżkę lub awans, aby poprawić swoją sytuację życiową. Możesz dać sobie podwyżkę w dowolnym momencie, zapisując kilkunastu nowych Klientów Uprzywilejowanych. Albo samodzielnie awansować, przechodząc do następnego statusu. Nie musisz czekać na pozwolenie. Nie musisz czekać, aż ktoś Cię wybierze, a ktoś inny wyrazi zgodę. Nie musisz czekać na wyznaczenie lub polecenie. I nie musisz czekać, aż rząd rozwiąże Twój problem (co zresztą i tak by się nie udało)! Po prostu możesz to zrobić! Masz przed sobą szansę! Skorzystaj z niej! Nie pozwól, aby ktokolwiek zniechęcił Cię z powodu Twojego wykształcenia lub braku doświadczenia albo ponieważ uważa, że ktoś inny poradzi sobie lepiej. Z Melaleuca to Ty i tylko Ty panujesz nad swoją przyszłością. Jeśli masz marzenia i cele, zabierz się do pracy i zrealizuj je! Aby to zrobić, musisz przestać marzyć i wziąć się do roboty. Wymaga to ciężkiej, konsekwentnej pracy, a czasami odwagi. A przede wszystkim potrzebna jest wytrwałość — tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Masz szansę i wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Nie mówię, że będzie to łatwe. Mówię tylko, że możesz to mieć, jeśli zechcesz.

Chcieć to mieć!

WIADOMOŚĆ OD: FRANK VANDERSLOOT, CEO

Wiele mówi się obecnie o tym, że bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Myślę, że wszyscy zgodzą się, że to niekorzystne zjawisko. Narody w różnych społeczeństwach stosowały w minionym stuleciu różne metody rozwiązywania tego problemu. Marksizm, komunizm i różne formy socjalizmu wymyśliły programy, które zasadniczo polegają na odbieraniu majątku bogatym i oddawaniu go biednym. Proces ten nosi nazwę „redystrybucji bogactwa”. Taka metoda nie przynosi oczekiwanych wyników. Tego rodzaju przedsięwzięcia mogą osobom ubogim wydawać się wspaniałe, ale w historii nigdy się nie powiodły. Odbieranie majątku bogatym i przekazywanie go biednym zawsze kończyło się katastrofą, a społeczeństwa, które podejmowały takie próby, stopniowo pogrążały się w ubóstwie. WMelaleuca wierzymy, że mamy lepszy i znacznie skuteczniejszy sposób rozwiązania problemu. Wspieramy „zwykłych ludzi”. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że samo zabranie tym, którzy mają, i danie tym, którzy nie mają, nigdy nie przyniesie oczekiwanych efektów, ponieważ nagradza za porażki i karze za sukcesy. Uniwersalna zasada głosi, że jeśli za coś nagradzasz, dostaniesz tego więcej, a tego, za co karzesz — mniej. A zatem nagradzając za porażki i karząc za sukcesy, otrzymasz więcej porażek, a mniej sukcesów. Związek Radziecki, NRD, komunistyczne Chiny i Kuba to gospodarki, które próbowały różnych form socjalizmu, a efektem były smętne porażki. Nie jesteśmy więc zwolennikami odbierania bogatym i dawania biednym. Opowiadamy się za znacznie lepszym i skuteczniejszym przedsięwzięciem. Uważamy, że odpowiedzią nie jest redystrybucja bogactwa, ale redystrybucja możliwości. Innymi słowy, wiemy, że zwykłe odebranie majątku zamożnym i przekazanie ubogim zawsze kończy się niepowodzeniem, dlatego proponujemy wyrównanie szans, dając biednym znacznie większe możliwości. Nie ulega wątpliwości, że we wszystkich społeczeństwach ludzie bogaci mają znacznie więcej możliwości niż biedni. I korzystają z tych szans, pomnażając swój majątek. A zatem Melaleuca działa na rzecz redystrybucji szans na zdobycie bogactwa, co pozwala przeciętnemu Amerykaninowi i Kanadyjczykowi skutecznie konkurować z takimi konglomeratami korporacyjnymi jak Procter and Gamble, Lever Brothers czy Johnson and Johnson. Tak naprawdę umożliwiamy nie tylko

„…Melaleuca działa na rzecz redystrybucji szans na zdobycie bogactwa, co pozwala przeciętnemu Amerykaninowi i Kanadyjczykowi skutecznie konkurować

Z poważaniem

z konglomeratami korporacyjnymi…”

@FLVanderSloot

2 OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER · OKTOBER / NOVEMBER / DEZEMBER · PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ | EU.MELALEUCA.COM

OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER · OKTOBER / NOVEMBER / DEZEMBER · PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ | EU.MELALEUCA.COM 3

Made with FlippingBook flipbook maker