Fruktbroschyr_2017

KONSTEN ATT SKAPA TRIVSEL PÅ JOBBET!

LORUM Lorum CODE OF CONDUCT . Vår verksamhet ska bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal. Fruktbudets affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Fruktbudet strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Fruktbudet ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer. I vår Code of Conduct beskrivs de 10 sammanfattande principer som Fruktbudets leverantörer och deras eventuella underleverantörer skall efterleva, vilket som i sin tur baserar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen. VÅR ERFARENHET och VÅRT HELHETSERBJUDANDE. Vi är det äldsta och största företaget i branschen. Vår framgång handlar om att vi har kvar passionen för det vi gör och vi gör det enkelt för dig som kund att skapa energi och välmående på din arbetsplats. SÄKER KVALITET. På Fruktbudet utvecklar vi ständigt vår verksamhet för att nå upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar, både avseende kvalitet och variation. Varje vecka levererar vi ca 18 000 fruktkorgar samt ca 11 000 olika tillbehör (som t.ex. mjölk, kaffe, nötter, högtidspaket, frukostpaket m.m.), till ca 5 500 kunder i Sverige och Danmark. Vi gör det med en leveranssäkerhet på 99,8 % per artikel, vilket vi löpande arbetar med att ytterligare förbättra. Våra processer för ständiga förbättringar inom kvalitet är certifierade i enlighet med ISO 9001. MILJÖCERTIFIERADE. Fruktbudet är sedan 2008 miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001. Vi har identifierat våra miljöaspekter och arbetar kontinuerligt med att minska verksamhetens totala miljöpåverkan inom; Energi, Avfall, Transporter och Emballage. Samtidigt jobbar vi ständigt för att öka våra kunders och intressenters medvetenhet och kunskap om leveransernas miljöpåverkan och förutsättningar. KLIMATKOMPENSERAR. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och genom att välja Fruktbudet gör även du det, eftersom vi ständigt arbetar för minskad miljöbelastning. Som ett led i detta klimat- kompenserar vi för de utsläpp som våra transporter orsakar genom att plantera fruktträd i Malawi i Afrika (hittills till en yta motsvarande ca 10 st. fotbollsplaner). KUNDGARANTI. Alla kunder har vår Kundgaranti, som innebär följande fördelar: Vi garanterar frukt av bästa kvalitet och om ni anser att frukten har kvalitetsbrister byter vi ut den utan kostnad inom 24h (helgfri dag). Reklamationen skall ske senast dagen efter leverans och hanteras med hög servicegrad genom branschens bästa kundservice med hela åtta stycken dedikerade kundservicemedarbetare, vilket ger korta svarstider.

Fruktbudet – Smaken av Sol & Sommar – Hela Året! Lars Lindberg, VD Fruktbudet i Norden AB

Made with FlippingBook - Online catalogs