Fruktbroschyr_2017

Vi på Fruktbudet har bestämt oss för att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Under många år har vi byggt upp vår kompetens och arbetar nu medvetet och strukturerat i miljöfrågor. Som ett led i detta blev vi, som Sveriges första fruktkorgsleverantör, miljöcertifierade enligt ISO 14001 i juni 2008. Men vi nöjer oss inte med det. Vi sätter ständigt upp nya miljömål och fortsätter att arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Det miljötillägg som tas ut för våra leveranser, bidrar till att vi kan bedriva ett konsekvent och aktivt miljöarbete. VI TAR VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN.

EKO365 ™ GARANTERAT EKOLOGISKT OCH KLIMATKOMPENSERAT! Fruktbudets hantering av ekologiska livs- medel är sedan 2008 certifierat av SMAK. Det innebär att hela vår process från inköp till leverans, årligen kontrolleras, revideras av extern aktör och att vi kan spåra varenda frukt tillbaka till där den odlats. Allt för att du skall känna dig helt trygg i att frukten i din korg är 100% ekologisk - varje dag, året runt! Vi kallar det EKO365™! REKO - DET SMARTA VALET FÖR MILJÖ, VARIATION OCH DET GODA SAMVETET! Vår fruktkorg REKO kombinerar flera av de saker som vi som fruktkonsumenter vill åt, dvs. det bästa från två världar. Du försäkrar dig om att alltid äta ekologiska bananer, som är bra både för dig såväl som för de som arbetar med dem. Bananer är också ett av 5 livsmedel som Naturskydds- föreningen listat som extra viktigt för oss att välja det ekologiska alternativet av. När det gäller resterande del av korgens innehåll tar du del av det lite bättre utbud som ofta gäller för den konventionellt odlade frukten, men utan att för den sakens skull tappa miljöfokus. Vi hämtar den (så långt det är möjligt) från närområdet och vi klimat- kompenserar både våra egna och externa transporter hela vägen fram till er – Vi kallar det ett REKO val! Sedan 1986 har vi på Fruktbudet ständigt utvecklat vår inköpsprocess med noga utvalda leverantörer och optimerade trans- porter som garanterar kvalitet, närhet och variation över årets skördesäsonger.

INTE BARA PRAT. DETTA HAR VI GENOMFÖRT. Detta är några exempel på det vi hittills har gjort för att minska vår miljöpåverkan: • Vi klimatkompenserar för 100 % av utsläppen som våra transporter orsakar. Vi gör detta genom att delta i ett projekt för trädplantering i samarbete med organisationen Zero Mission. • Vi har ökat försäljningen av Ekologisk frukt från ca 20 % till ca 50 % och under 2016 har vi lanserat vår egen ekolo- giska kvalitetsmärkning genom varumärket EKO365™. • Vi återvinner utsorterad, övermogen och returnerad frukt till miljövänlig biogas, biogödsel eller djurmat. • Vi miljöutbildar våra medarbetare. • Vi samlastar frukten och arbetar dagligen för att förkorta distributionsvägar och undvika onödiga transporter. Nyligen har vi t.ex. försett alla våra fordon med GPS-teknik, som gjort vår ruttoptimering mer effektiv, vilket har fått till följd att vi har sänkt våra utsläpp med 20 %. • Våra fordon är till 100 % miljöklassade (som lägst i miljö- klass 2005). • Vi använder endast miljömärkt el. • Vi har minskat vår papperförbrukning genom att öka andelen elektronisk fakturering samt att vi har ökat vår andel av returemballage avseende ingående fruktleveranser till Fruktbudet.

SE-EKO-03 Jordbruk inom/utanför EU

Made with FlippingBook - Online catalogs