Llibres curs 2021-2022

Col·legi Mare de Déu del Carme Pares Carmelites

BATXILLERAT

1r BATX

Codi ISBN

Nom

Editorial

9788468320663

Lengua Castellana y Literatura

Edebé

9788441224070

Llengua Catalana i Literatura

Text-La Galera

Cambridge University Press

9788490366356

Shape the Future 1. Student’s Book

Cambridge University Press

9788490368985

Shape the Future 1. Workbook

9788466140423

Religió Catòlica

Cruïlla

9788468243252

Ciències per el món contemporani

Vicens Vives

9788468320847

Matemàtiques I (Científic-Tecnològic)

Edebé

9788448611385

Física I (Científic-Tecnològic)

Mc.Graw Hill

9788421866924

Química I (Científic-Tecnològic)

Casals

9788491302735

Biologia I (Científic-Tecnològic)

Santillana

9788421847909

Dibuix tècnic I (Tecnològic)

Casals

9788468320854

Matemàtiques apli. CCSS (Social-Humanístic)

Edebé

Història del Mon Contemporani (Social- Humanístic)

9788468238937

Vicens Vives

9788423671625

Llatí (Social-Humanístic)

Edebé

9788498045161

Literatura Castellana (Social-Humanístic)

Castellnou

9788448614522

Economia d’empresa I (Social -Humanístic)

Mc.Graw Hill

Llibres de text – Curs 2021-2022

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online