Skattebogen for Næstved Købstad 1940-1941

SKATTE- og ADRESSE­ BOG zN FOR NÆSTVED KØBSTAD

1940-41

INDHOLDS-FORTEGNELSE. $'7 I ...................... 2.9. Side 6 - 6 .■ar. - « f t : I Marievej .......... /$ . Møllegade ................... ........7* Møntergade ........................ / j. Niels Juelsvej ............. yO

. .................. 3.2., Bredstræde .......................£?.. LI. Bredstræde ................v}.. Brogade ........................... Bygvænget ........................ fr.Zr Bækkevej--- r-.....: : .Trrr Dehnsvej .......... Aagade ................... Adelsvej ............... Akseltorvet ........... Albanivej ............... Amtmandsgade _______ Baldersvej Brandtsgade Ejlersvej ............... Emilievej .............. Enghavevej .......... Farimagsvej ........ Farvergade ........... Fasanvej ............... Fixvej Fredensvej Freiasvej ....................... Friggasvej ....................... Fyensvej ......................... 7jL Gallemarksvej ........... ...... Lille Gallemarksvej ........3 $7 Bag Bakkerne ......................... GaUam#rtvej---- ttttttttttttt Godthaabsallé .............. SiS. Gormsvej .................... . Gottliebsvej ................... v£. Gramsvej ................ yp.9. Grønnegaarden ................ .4,?*. Grønnegade ....................... Grønvej ........................ . Hans Hornemannsvej ........ Qy .. Havrevænget .............. . Hermansensvej ............ . Hjultorvet ............................. 7 .. Hovmannsvej ................... #£.. Hvedevænget .....................7 .C Ivar Hvidtfeldtsvej ........ ffP. Jagtvej ................... >££ Jernbanegade ....................4.r? Johannebjerg ............... . Jyllandsvej ........... Y.ft . Kastanievej ......................*£7. Keramikvej ...... Hf?.. Kildebakken ...................... f f p Kildemarksvej .............. Ved Kilden ........................ 7$ . Kildevænget ........................ 7 $ . Kindhestegade ................ Q .. Kirkestræde ........... ........ iSJ Kompagnistræde ......... Kombakken ................... .'*. ~.<£0 Kåhlersvej ...................... Å.Q. ...... Købmagergade Lillebil-Centralen Lindevej ....... Magle Møllevej fi. ::;i i

Ndr. Farimagsvej ............. /

£7. Ny Østergade ................... Odinsvej .......................... Ostenfeldtsvej .................. .4*1. Peder Bodilsvej ................ 3.?>. Peder Syvsvej ................... Platanvej ........... ®. Rampen ............ fd{?‘ Ramsherredgade ............... !j> Reistrupsvej ...... ......... Riddergade ....... f3 . Ringstedgade .... ............. /£?. Roarsvej ............... ^ 3 . Rolighedsvej ..... .3.vT. Bag Bakkerne ,. ...... Rosenvej ........... ........... Rugvænget ...... ^......... Sagasvej .......... ............. Set. Mortensgade ........... Set. Peders Kirkeplads .....fL. Sjællandsvej ................. Skomagerrækken .............. Skyttemarksvej ........... Slagkildevej ................... Sortebrødregade ........... Sterkelsvej ....................... Tagensvej ...........................t?.?. Teatergade ................... -.3 Danavej ...... ...................... Aaderup By ..................... Ved Skibsværftet .............. ^ . n . GI. Smedie .......................... ••• Grimstrupvej .................. Sandholmsvej ................. - - - Ryttervej _........................ ........ Kobberbakken ........... Grimstrup Børnehjem Susaagaarden ... Aalestoksgaarden Ønskevillaen ......

7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9

31 31 32 32 33

- - - - - -

33 - 33 - 34 - 34 - 34 - 34 - 37 - 37 - 38 - 38 - 39 - 42 - 42 - 42 - 42 - 42 - 42 - 43 - 43 - 43 - 44 - 45 - 46 * 46 - 46 - 47 - 47 - 47 - 48 - 48 - 48 - 48 - 49 - 50 - 50 - 50 - 50 - 52 - 52 - 53 - 53 * 53 - 54 - 54 - 54 - 55 - 55 - 55 - 56 - 56 - 56 - 56

10 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 21 21 21 22 22 23 23 28 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29

7.7..

7.R. (ft. (ff..

INDHOLDS -FORTEGNELSE

vej, Peder Bodilsvej, Peder Syvsvej, Hans Hornemanns- vej, Gallemarksvej, LI. Galle­ marksvej, Rolighedsvej). Distrikt 7: ................................. (Vordingborgvej, Aagade, Reistrupsvej, Platanvej, Lindevej, Godthaabsallé, Os- karsvej, Brandtsgade, Hav­ nen, Niels Juelsvej, I. Hvidt- feldtsvej, Albanivej). Distrikt 8: ................................. (Hvedeyænget, Bygvænget, Havrevænget, Rugvænget, Sterkelsvej, Kildebakken, Ved Kilden, Kildevænget, Ejlersvej, Jyllandsvej, Fyns- vej, Sjællandsvej, Grønvej, Gottliebsvej, Fixvej, Fre­ densvej). Distrikt 9: ................................. (Adelsvej, Kildemarksvej, Hovmannsvej, Violvej, Val- muevej, Tulipanvej, Rosem vej, Ørnevej, Skyttemarks­ vej, Gormsvej, Gramsvej, Ydunsvej, Nyvej, Sagasvej, Kjærvei, Kastanievej, Jagt­ vej, Fasanvej). Distrikt 10: ............................. (Nygaardsvej., Ved Ny- gaardsvej, Meistersvej, £)ana- vej, Aaderupvei. Ved Skibs­ værftet^ Grimstrup Børne­ hjem, Grimstrupvej, Sand­ holmsvej, Ryttervej, Susaa- gaarden, .Grimstrup Mark, Aalestoksgaarden, Lillebil- Centralen. Ønskevillaen, Ny Havn, Ny Magle Mølle).

Distrikt 1: ................................. Side 5 (Torvestræde, Skomagerræk­ ken, Akseltorvet, Kirke­ stræde, Set. Peders Kirke­ plads, Bredstræde, LI. Bred­ stræde, Farvergade, Bro­ gade, Møllegade, Vinhusgade, Kindhestegade, Hjultorvet). Distrikt 2: ................................. (Ramsherredgade, Grønne- gade, Johannebjerg, Nygade, Set. Mortensgade, Ridder­ gade, Købmagergade, Kom­ pagnistræde, Møntergade, Sortebrødregade, Slagkilde- vej). 9 Distrikt 3: ................................ (Ringstedgade, Magle Mølle­ vej, GI. Magle Mølle. Emilie­ vej, Manevej, Dehnsvej, Ndr. Farimagsvej,, Jørg. Jensens- .vei. Enghavevej, Ny Jern­ banevej, Kornbakken). Distrikt U' ................................. (Østergade, Ostenfeldtsvej, JDstenfeldts Stiftelse, Grøn- negaarden, Amtmandsgade, Amtsgaarden. Ny Østergade, Jernbanegade, Teatergade). Distrikt 5: ................................. (Farimagsvej, Friggasveji, Keramikvej, Kåhlersvej, Bal­ dersvej, Thorsvej, Herman- sensvej, Freiasvej, Tagens- vej, Roarsvej, Helgesvej, Rampen). Distrikt 6: .................................Side 30 (Præstøvej, Ægirsvej, Odins- 15 20

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 10,5 og for Menighedsudgifter 1,09. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle (Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat, samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet i 10 'Distrikter i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

Jørg. Scheel-Bech, Købmand 3059 M. Martha Hansen, Husass. 63 Povl J. Scheel-Bech, Kbmd. 3181 Ruth Elisa Nielsen, Husass. 28 Else M. Christensen, Husass. 23 2 Alma Bolm, Husejerske 168 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 324 Rs. Petersen, Invalidertn. 5 Edith M. L. Nielsen, Husmoder 3 4 A. H. Unsgaard, Dommerfldm. 1460 Kristine M. Manø, Husass. 63 Tage Bryde Petersen, Ingeniør 503 Kaj E. Ebbesen, Læge 2097 Ellen M. Simonsen, Husass. 52 Chr. Lundstein Ibsen, Bankbud 98 Else Lundstein Ibsen, Frk. 5 Sv. O. Lundst. Ibsen, Tømrersv. 191 5b Hanne F. Andersen, Detailhdl. 77 Kirstine Pedersen, Rentier 69 Erik J. Dahlberg, Skotøjshdl. 1327 Rs. P. M. Petersen, Købmand 237 Marie S. Kusiak, Husassistent 28 Hans Petersen, Invalidertn. 37 Gunnar Sv. B. Jensen, Ekspd. 28 6 Emil G. Sauer, Malermester 150 Henry Aage Sauer, Tømrersv. 52 Erling Sauer, Malersvend 139 Niels Julius Wimmer, Kirkebetj. 38 Karl Villy Wimmer, Papirarb. 231 Ellen Ingrid Wimmer, Husass. 19 H. P. Hammer, Pensionatsvært 0 9 Svend Hansen, Hotelejer 2378 Knud Magnus Holm, Kok 150 C. Vesterm. Jensen, Tobakshdl. 318 Marie S. Christensen, Stuepige 57 Gerda Olsen, Husass. 9 Asta A. Rasmussen, Husass. 28 Betty Hansen, Smørrebr.jomfru 19 10 Georg Christensen, Boghdl. 1153 Marie M. Andreasen, Hussass. 5 11 Ejnar August Sauer, Musiker 99 Frede Lund, Ejendomsmægler 347 Knud H. Lund, Fuldmægtig 46 12 Carl Christens, Apoteker 5737 Edith Marie Petersen, Husass. 40 Hans C. Andersen, Medhj. 167 Marie K. Jørgensen, Aldrtn. 2 Leo Johan Thuesen, Urmager 81 Kirkestræde. 1 Therese Ferdinand, Enkefrue 1292 Aug. C. Børner, Boghdl. 666 Morten N. Jensen, Blomsterhdl. 41 Martha Zederkof, Købmand 47

Distrikt 1.

Torvestræde. 2 Johan B. Melberg, Fotograf 92 Ulrik Chr. Jessien, Købmand 254 Christine Nicolajsen, Skotøjshdl. 4 Ingrid E. Petersen, Ekspd. 19 3 Niels Pedersen, Købmand 434 Svend Pedersen, Boghandler 521 4 Gunnar Troest, Købmand 579 Povl Giistrup, Tandlæge 2906 Sv. Aage Green, Opsynsmand 118 Sv. Aa. Jacobsen, Dommerfld. 577 Carl Nissen Petersen, Forr.bst. 237 Kn. P. C. Bonnichen, Arkitekt 353 5 Pugdahl Petersen, Købmand 1274 Eva Petersen, Husass. 19 6 Christian Jessien, Købmand 347 Niels Rs. A. Rasmussen, Massør 16 7 Henry W. Jepsen, Blomsterhdl. 168 Ella Rs. Olsen, Modehdl.inde 9 Kirsten Olsen, Aldrtn. 2 Chr. Alb. Lundstein, Forp. 106 8 Louis Herskind, Apoteker 4641 Margrethe Lauridsen, Husass. 9 Gudrun B. Lauridsen, Husbst. 63 9 Valdemar Egeberg, Bagerm. 492 Inga G. Egeberg, Barnepl. 28 Ketty M. Egeberg, Modist 5 Thora Enggaard, Husmoder 3 Dagny M. Hansen, Ekspd. 40 10 Ego Jørgensen, Købmand 5 Tove Jørgensen, Frøken 5 Henriette A. Jørgensen, Husm. 6 11 Lundager-Christensen, Kbm. 2851 Karen Marie Jensen, Husass. 9 Johs. Moltzen, Kioskejer 254 Jørgen A. Moltzen, Handelsi. 5 Otto P. Holmslund, Repr. 28 Peter Kr. Madsen, Bogholder 509 Sv. E. B. Madsen, Kommis 191 Bodil B. Madsen, Kontorass. 23 13—15 Dora H. O. Lau, Frk. 57 Louise M. C. Lau, Frk. 208 Skomagerrækken. 2 Peter Johan Hansen, Giarm. 1019 4 Wilhelmine Møller, Enkefrue 11 Fr. F. Simonsen, Aldrtn. 2 Knud Chr. Andersen, Smed 5 Hartvig A. Hartvigsen, Arbmd. 100 8 Alb. Wincentz, Restauratør 1640 Anna M. Pedersen, Husass. 17 Oscar Petersen, Konditorsv. 121 Akseltorvet. 1 Ejnar Hansen, Manufakturhdl. 202

Fanny Elise Hansen, Ugift 5 Margrethe Rasmussen, Husass. 23 Jørgen B. Schrøder, stud. art. 5 Svend Neumann, Dekoratør 156 3 Johannes Hansen, Revisor 417 G. Lundstein Ibsen, Repr. 237 Ove Henry Nielsen, Arbmd. 23 Frede Erik Hansen, Slagtersv. 28 Knud V. Christensen, Lærling 11 4 Jens G. Jørgensen, Vinkyper 81 Marie A. Mallig, Modehdl.inde 5 Knud Jacobsen, Bagersvend 162 Hans Herm. Nielsen, Arbmd. 9 6 H. Biilow Olsen, Entreprenør 579 Jens P. Elvang, Slagtermester 492 Asta Petersen, Husass. 5 Anna E. Ypkendanz, Enkefrue 202 Set. Peders Kirkeplads. 1 Jesper M. Jespersen, Sagfører 150 Oluf E. Madsen, Repr. 133 Eleonora Clausen, Fotograf 150 Julie M. Carstensen, Syerske 5 4 Bodil Larsen, Smørrebrødselev 17 Lilli O. Frederiksen, Smørrebrj. 162 Selma Bodil Jensen, Kaffepige 17 Rich. Eide Jacobsen, Ungkok 179 Erik Christoffer Jensen, Kok 89 Marie Storgaard, Overstuepige 89 Søren P. Iversen, Natportier 63 Jørgen E. Andersen, Køkkenkarl 23 Harry A. Madsen, Kokelev 14 Einar A. Jensen, Hotelkarl 23 Anna Hansen, Buffetelev 23 Aage Balle, Hotelejer 1153 Gertrud Balle, Klinikfrøken 5 L. C. Dyrlund, Politimester 4068 Oluf Andersen, Buffist 89 5 Peter Jul. Nielsen, Aldrtn. 2 Poul Nielsen, Arbejdsdreng 23 Johanne Sofie Nielsen, Aldrtn. 2 Mads P. Jeppesen, Missionær 202 Johs. E. Jeppesen, Lærling 5 6 Johan L. Thomsen, Prokurist 562 Rs. L. Rasmussen, Ingeniør 1680 Ellen J. K. Jensen, Husass. 19 Aa. Christiansen, Kleinsmedem. 17 Hansine C. Hansen, Handlende 23 7 Chl. Satterup Nielsen, Hsr.ske 185 8 Anna K. Wollander, Enke 71 9 Karen Johansen, Dameskræderi. 5 Ejner S. Petersen, Arbmd. 5 Johanne F. Petersen, Papirarb. 75 Laur. Jul. Larsen, Papirarb. 104 Anna R. N. Larsen, Husass. 46 Aage Viggo Petersen, Arbmd. 5 10 Peter A. Egtved, Cementstøber 220 Helge Egtved, Medhj. 5 Poul Erik Jørgensen, Papirarb. 89 11 Sophie D. Damgaard, Husm. 1240 Kirsten Damgaard, Barnepl. 23 Jens Chr. Nielsen, Arbmd. 202 Axel H. Rasmussen, Repr. 741

Otto D. Winther, Restauratør 168 Ery I. Christensen, Husass. 23 12 Kr. Diderichsen, fhv. Dommer 788 Gudrun V. Madsen, Husass. 57 Chr. Tidemand Dal, Arkitekt 2508 Kirsten Tidem. Dal, Snedkeri. 5 Erna H. Nielsen, Husass. 40 13 H. P. Christensen, Blikkenslm. 614 14 Peder Billehøj, Skolebetjent 365 Werner F. Billehøj, Seminarielev 0 Bredstræde. 1 Aksel Henry Mortensen, Arbmd. 3 Gunnar C. R. Jørgensen, Arbmd. 5 4 Karen M. K. Hansen, Arb.ske 92 Johanne M. Sørensen, Husbest. 5 5 Birthe M. Olsen, Aldrtn. 2 Theodor O. Poulsen, Arbmd. 9 7 Mette Sofie Christiansen, Aldrtn. 2 Johanne Sofie Jensen, Aldrtn. 2 Ernst V. Christensen, Arbmd. 77 Kaj Aage Hansen, Papirarb. 75 Kaj Arne Petersen, Mekaniker 34 9 Maren Kath. Jensen, Enke 3 Frederik Jacobsen, Papirarb. 66 Jens P. Nøhr, Malersvend 133 Hans Daniel Jensen, Baadfører 110 Anni E. Jensen, Husass. 5 LI. Bredstræde. 5—7 Kr. S. Vilh. Larsen, Arbmd. 0 Poul Larsen, Bybud 9 9 H. Jørg. Emanuelsen, Arbmd. 115 Hans Chr. Emanuelsen, Arbmd. 133 11 Fr. Wollander, Aldrtn. 2 13 Chr. Fr. D. Jacobsen, Papirarb. 106 Farvergade. 1 Anne M. J. Nicolajsen, Syerske 13 Gerner H. Nicolajsen, Tømrerl. 5 Otto V. Sauer, Bager 5 2 Peter E. Nicolajsen, Værkfører 289 Kaj B. S. Larsen, Remissearb. 202 Carl Anthon Petersen, Arbmd. 509 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 168 Poul Falkenberg, Ingeniør 260 Svend Bruno Wasmann, Optiker 5 5 Anna M. Petersen, Aldrtn. 2 Svend G. M. Petersen, Arbmd. 17 Valdemar Petersen, Lagerarb. 110 Niels Kr. H. Petersen, Arbmd. 23 Nielsine Christensen, Aldrtn. 2 Manfred L. F. Pedersen, Medhj. 5 Bertha K. Jørgensen, Hushid. 3 Jens P. Th. Jacobsen, Arbmd. 4 Anna J. B. Schunck, Aldrtn. 2 Carl Gustav V. Schunck, Medhj. 10 Kjeld Haagen Larsen, Tømrerl. 0 Vilh. P. Larsen, Havemand 77 7 Carl Rasmussen, Handelsagent 150 Rodin Evald Hansen, Kommis 46 Viet. F. Nielsen, Pensionatsværti. 5 Fr. H. Høyrup, Amtsfuldm. 1701 Tove R. Petersen, Husass. 8 Jens Peder Jensen, Aldrtn. 2

7

Hans Peter Andersen, Handelsg. 6 Pouline Jensen, Aldrtn. 2 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 215 Agnes Kr. Meisel, Papirarb. 150 9 H. Munk Petersen, Ekspedient 434 Frede E. P. Busk, Kørelærer 168 Fr. Jul. Vingård, Værkfører 811 Niels Peter Botoft, Murer 86 Inger M. S. Christiansen, Sygepl. 4 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 365 Brogade. 1 Niels Chr. Jørgensen, Husejer 417 Stine Johanne Larsen, Arb.ske 23 Ervin N. Nielsen, Træarbejder 179 Esther C. Nielsen, Damefrisørinde 5 Knud Holmg. Jensen, Arbmd. 17 Thv. M. Christensen, Bødkerm. 202 Bent J. Juhl, Journalistelev 5 Ludvig H. C. Hansen, Tøffelm. 39 Else Marg. Hansen, Ekspdtr. 5 Karl Harald Pedersen, Træarb. 92 Niels Henry Sandahl, Bødker 173 Hans P. Chr. Jensen, Arbmd. 92 Torben B. Rasmussen, Bankass. 34 Bernhard H. Clausen, Papirarb. 150 Hans Laurits Jensen, Bødkersv. 91 2 Hans P. M. Nielsen, Gaardskarl 77 Jens Harald Nielsen, Træarb. 220 Niels E. Schoubye, Amtslæge 1952 Astrid H. Kuld, Husbest. 81 Jens Chr. Righolt, Direktør 2378 Erna M. Nielsen, Husass. 23 Hans A. Birksted, Landsr.sagf. 1327 Anna Margr. Hansen, Husass. 23 Poula Wissenberg, Reservelæge 539 Axel Nielsen, Træarb. 5 3—5 Ludvig C. Krause, Bagerm. 104 Elna C. Westergren, Ekspdtr. 17 Jensine Christensen, Husmoder 0 Martha Johanne Jensen, Buntm. 5 Chr. V. Pedersen, Arbmd. 23 Bertha A. Iversen, Husmoder 0 Niels E. Østergaard, Træarb. 104 Sv. P. Dall, Restaurationsbest. 399 Ellen Margr. Larsen, Husass. 23 Egon B. M. Franzen, Farver 0 Arthur Cortz, fhv. Bagerm. 42 Viktor Botoft, Jagtassistent 5 Uffe Johan Jensen, Arbmd. 41 4 H. P. Christensen, Købmand 237 Ane Margr. Hansen, Aldersr. 2 L. Chr. Jensen, Gaardskarl 13 6—8 Boysen Iversen, Kordegn 150 Edith S. Larsson, Ekspeditrice 272 Asta K. Pedersen, Husass. 9 Karen D. R. Boesen, Aldersr. 2 Sofus C. Christiansen, Kleinsm. 452 Fr. C. C. Eriksen, Musikhdlr. 289 Trude Eriksen, Frøken 5 Roar Edv. Hansen, Køkkenchef 110 Kaj A. H. Hansen, Arbmd. 254 Jens Gustav Jensen,, Kommis; 150 7 Chr. F. Lorenzen, Købmand 1529 Doris Fr. Christensen, Husass. 17

Chr. Jensen, Urmager Edvin C. Lorenzen, Tømrersv. Axel S. Larsen, Købmand 4085 Jørg. S. M. Lindager, Disponent 475 Elly Hansen, Husass. 19 Knud B. Nielsen, Snedkerm. 254 Arne B. Nielsen, Snedkerlærl. 14 Aug. Andersen, Maskinforh. 42 Ulrik Trap Friis, Bagermester 0 Knud B. G. Andersen. Barbemi. 11 Carl H. Larsen, Handelslæri. 5 Agnes Damborg, Jordemoder 307 Grete Damborg P., Ekspeditr. 0 Carl C. H. Jensen, Skræderm. 37 Wilh. Frederiksen, Chauffør 106 Axel C. Olsen, Telefonarb. 121 And. A. Hansen, Skomager 11 H. P. Hansen, Medhjælper 46 Møllegade. Johs. Jørgensen, Chauffør 104 Ema M. M. Johansen, Enke 3 Ellen K. Jørgensen, Aldersr. 2 Karl Kr. Nielsen, Aldersr. 2 Erling Kr. Nielsen, Smedesv. 104 Sigfred K. Nielsen, Medhjælper 5 H. P. Fr. Bærentzen, Aldersr. 2 Frants Christiansen, Arbmd. 9 Morten Christiansen, Aldersr. 2 Evald Christoffersen, Arbmd. 19 Peter Marius Larsen, Arbmd. 23 J. P. Jochumsen, Former 5 Inger M. Jochumsen, Husass, 5 Sv. Aa. Christiansen, Træarb. 75 Anna J. Elvang, Haand'væverske 11 J. Kr. Olsen, Arbmd. 2 Knud Ejner Hansen, Arbmd. 5 Knud Peter Nielsen, Arbmd. 17 Harald Thybo Nielsen, Arbmd. 3 Johanne M. Nielsen, Træarb. 52 Rigmor Nielsen, Træarb. 52 Vilhelm Nielsen, Papirarb. 220 Dan Ole M. Nielsen, Murersv. 5 Louis Keld Nielsen, Lærling 5 Hans Chr. Hansen, Papirarb. 86 Else Hansen, Husass. 17 Alfr. Sofus Hansen, Papirarb. 121 Jakob Petersen, Aldersr. 2 Niels P. Nielsen, Arbmd. 133 Hans V. Nielsen, Chauffør 197 Kjeld E. Nielsen, Træarb. 168 Peter E. Hermansen, Papirarb. 133 Rich. G. Hammer, Maskinm. 649 Karen E. Hammer, Barnepl. 5 Jørg. Møller Johansen, Papirarb. 71 Valdemar Petersen, Kommis 226 Peter M. H. Petersen, Arbmd. 38 Lars Peter Larsen, Købmand 382 Hans Chr. Petersen, Chauffør 15 Alfr. Chr. Petersen, Papirarb. 237 E. M. Petersen, Damefrisørinde 11 Ove Larsen, Kommis 202 Niels Thv. Christoffersen, Kusk 132 Erna Christoffersen, Servetrice 57 Hans Otto Larsen, Sømand 5 Ketty Andersen, Fabriksarb.ske 6 272 0

9

10

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

8

Hans Christiansen, Marskandiser 81 ,,Farvergaarden‘‘ : 3 Ingrid Asta C. Olsen, Husass. 10 Kjeld Hage, Læge 2779 Camilla Rasmussen, Hankass. 370 Harriet Faurkilde, Bankkass. 504 Ejler Damgaard, Købmand 857 Aage Hansen, Blomsterhdl. 509 Gerda E. Knudsen, Ekspdtr. 214 Max F. Brandt, Elektriker 324 Else G. Willumsen »Lærerinde 272 Svend V. Nielsen, Toldass. 324 Sven G. Hendriksen, Modehdl. 985 Axel Christiansen, Isoleringsm. 388 Eigil Poulsen, Invalidertn. 5 Elisabeth K. Poulsen, Husmoder 3 Knud Rost. Smith, Journalist 318 Hervert Melau, Glarmester 127 4 H. O. Christiansen, Blikkensl. 3424 Bodil K. Petersen, Massøse 92 Erik H. Vergmann, Blikkenslsv. 150 5 Hans P. Mathiesen, Læderhdl. 2358 Anna Oppermann Hansen, Husm. 3 O. Opperm. Hansen, Tandtekn. 301 N. P. Jeppesen, Skomagerm. 71 Niels Peter Olsen, Arbmd. 5 Hulda J. Henriksen, Husm. 0 Helga H. Christensen, Husm. 0 Vald. E. Sørensen, Handelsmd. 0 Andreas E. Hansen, Købmand 13 Erna Ellen K. Jensen, Husass. 23 Hilda E. Hansen Lise, Husejer 5 Ev. E. Daniel Hansen, Børstenb. 57 Niels Magnus Jensen, Arbmd. 5 Kaj Marius Andersen, Arbmd. 3 Aksel Ishøj Nielsen, Arbmd. 3 Hans Oluf Andersen, Arbmd. 3 Sofie D. C. Olsen, Husmoder 3 Esther K. Olsen, Husass. 5 Børge Osv. M. Olsen, Bud 11 Inger Elisabeth Olsen, Ekspdtr. 5 Johs. V. Hansen, Arbmd. 0 7 A. M. Sivert Jensen, Vaskeriejer 92 A. L. Siv. Jensen, Vaskerimedhj. 19 Valb. V. Falch, Husbest. 9 Dagmar E. Falch, Korrespond. 272 Oluf O. Falch, Smedemester 2572 Karen Signe Andersen, Husass. 17 8 Jørg. P. Chr. Jensen, Rebslager 272 9 Clara A. Quist Kriiger, Husbest. 3 Bernh. C. Olsen, Lagerforv. 272 Chr. Andersen, Kommis 202 10 A. P. Carlsen, Automobilforh. 1784 Kurt Scheibel, Blikkenslm. 1437 Andrea L. Hulbeck, Enkefrue 202 Ester B. Hulbeck, Kontorassist. 243 Hugo Jacobsen, Assurandør 718 Grethe Elvira Hansen, Husass. 17 Dagmar Ethelfeld, Legatnyder 336 Agnes K. H. Petersen, Husass. 17 Herm. S. Larson, Damefrisør 5 Karen Lauritsen, Husass. 19 Erna E. Jensen, Kontorass. 9 Ella G. C. Nielsen; Eksped. 34 11 Kjeld Verner Larsen, Bødker 77

Vinhusgade. 2 Henry Rasmussen, Blikkensl. 262 Kristine N. Larsen, Husmoder 5 Ellen M. Larsen, Husass. 5 Kaj Gunnar Jensen, Arbmd. 23 3 Willy Petersen, Glarmester 202 5 Carl Larsen, Skomager 17 Rob. Petersen Munch, Repr. 16 Chr. And. Nielsen, Aldrtn. 2 Niels Chr. Petersen, Invalidertn. 3 Hans Rasmussen, Aldrtn. 2 Viggo Pedersen, Arbmd. 19 6 Rs. Laur. Christiansen, Tømrer 365 Gudrun J. Christiansen, Ekspdt. 40 7 Hans Albrahamsen, Papirarb. 434 Johs. Rasmussen, Frugthandler 294 8 Hans J. Olsen, Bagermester 237 Osvaldi Olsen,, Bagersvend 89 Inger J. Olsen, Ekspeditrice 14 Keld A. Olsen, Bagersvend 179 Holger H. Walmer, Bud 19 Klara Høier, Papirarb.ske 57 Hans Johs. Høier, Træarb. 5 Marie Sophie Larsen, Enke 13 Ester K. Jensen, Aldersrenten. 2 9 Ejner O. G. Hansen, Tømrersv. 89 Henry A. Gøtze, Arbmd. 5 Niels P. A. Steffensen, Arbmd. 110 Thorv. M. Nymark,. Murersvend 301 Haakon M. Didriksen, Arbmd. 86 Søren Kr. Andreasen, Arbmd. 100 Harald Jensen, Arbmd. 14 Valborg M. Hansen, Husass. 46 Herman A. Jensen, Medhj. 81 Aksel Peder Olsen, Arbmd. 5 Karl Kr. Sølberg, Arbmd. 115 Ernst Peter Olsen, Arbmd. 11 Svend Ove Olsen, Arbmd. 5 Peter Marius Hansen, Arbmd. 5 Karen Gudrun Larsen, Husass. 23 Peder Oluf Hansen, Tømrersv. 202 10 Ivan H. Andersen, Bogholder 237 Ivert B. Larsen, Kedelpasser 132 Else M. Hemmingsen, Husass. 11 Henry Stephensen, Cyklehdl. 121 Helga K. Petersen, Detailhdl. 5 Hansine Agerskov, Husejer 168 11 Jens P. Poulsen, Restauratør 399 13 Johs. Vald. Hansen, Købmand 614 Hans Aage Olsen, Træarb. 69 Viggo V. Poulsen, Træarb. 52 Franciska Kogut, Husass. 36 Brønislava Hesselberg, Husmoder 0 Selma Jensen, Husmoder 3 14 Mette Julie Hee, Kobbersmed 237 Knud B. Hansen, Værkmester 71 Kindhestegade. 1 Jens P. Nielsen, Købmand 347 Hans Petersen, fhv. Tøffelmager 3 Anna I. Petersen, Detailhandler 57 Erna Maren K. Petersen, Frk. 5 2 Thorvald O. Olsen, Arbmd. 13 Valborg J. Preus, Arb.ske 5 Sidse M. Christensen, Aldrtn. 2

9

Anna K. Larsen, Enke 5 Lars Chr. Pedersen, Møllersv. 118 Niels Oluf Nielsen, Fabrikarb. 118 12 Erik H. T. Andersen, Værkf. 237 S. M. Winther, Kiropraktor 1060 13 Oscar V. Bentsen, Restaur. 115 Valdemar Jensen, Handelsm. 202 14 Vald. Jensen, Isenkræmmer 2640 J. H. Busch, Bogholder 382 15 Albert E. Nielsen, Mekaniker 5 Ellinor Bøgeblad, Frisørelev 5 Hans Nielsen, Tømrersvend 133 Mathias Nielsen,, Telefonmont. 202 Esther H. Hansen, Husbest. 14 Thora K .M. Eriksen, Cigarh. 81 Jens L. Lorentzen, Radioforh. 5 Chr. Nielsen, Blikkenstagerl. 5 16 Georg Bering, Maskinmester 811 Johan Petersen, Manufakturist 388 Ove Nordentoft, Boghdlmhj. 185 Johan Fr. Caroe, Kontorass. 89 Louis Peder Clausen, Eksp. 243 Thv. E. Siilesen, Eksped. 249 Mogens Trap Hillers,, Handelsi. 5 Axel Ditlevsen, Autoforh. 1101 Werner Ditlevsen, Mekaniker 57 Harry Løkke,, Urmager 208 Hans P. B. Hansen, Trafikass. 781 Carsten Sørensen, Mekaniker 52 Alice J. Hansen, Husjomfru 133 Ella Margr. Ulriksen, Stuepige 63 G. Wolff Snedorff, Arbm. 475 18 Tove Gøttsche, Ekspeditrice 156 Carl Crone Nielsen, Kommis 98 Ellen Jensine Hansen, Enke 66 Tove V. Hansen, Skønhedseksp. 14 Søren Ambak, Handelslærling 5 Laur. P. Petersen, Cigarhdl. 168 Axel B. Andersen, Købmand 237 Hans Fr. Ruberg, Fabr. 237 Karen M. Ruberg, Frk. 14 Else Ruberg, Frk. 19 Laur. M. Hansen, Aldersrenten. 2 Har. V. Hansen, Bladmhj. 202 Jensine D. Olsen, Aldersrenten;. 2 Carl F. G. Hansen, Drejer 39 Henry I. A. Snedker, Eksped. 150 Erna A. Hansen, Modist 185 Poul Kr. Ravn, Ekspedient 260 Uffe Harald Fischer. Lærling 5 Meta Mary Petersen, Best. 179 Ellen K. F. Nielsen, Tandlæge 100 Andrea K. Jensen, Eksped. 52 Agda Pedersen, Kontorassist. 162 Ester Kr. Nielsen, Stuepige 57 20 Pouline H. S. Larsen, Husm. 3 Aldo Johs. Pedersen. Arbm. 3 Ejnar A. P. Rasmussen, Arbm. 98 Thv. E. Andersen, Kusk 5 24 Kaj Ove Søkilde, Assistent 417 Anna H. M. Pedersen, Husass. 57 Anton M. Kjeldsen, Ejendomsh. 39 Ingvar V. Sørensen, Kommis 63 Sv. Aage W. Hansen, Frisør 115 Theodora Mørck, Fodspecialist 5

Povl J. Andersen. Fotograf 283 Kirstine Hansen. Damefrisørinde 0 Karl Nielsen, Installatør 260 Niels ~X. M. Nielsen, Montør 150 Ketty L. Nielsen, Frisørinde 14 Thv. Peter Andersen, Arbm. 3 Inger M. Hansen, Husass. 5 Maren 1 Sofie Andersen, Frk. 0 26 Knud P. Larsen, Aldersr. 2 Ester A. Larsen, Syerske 5 Ernst A. Christiansen, Pølsem. 220 Kaj Guldberg, Maler 11 And. Th. Andersen. Arbm. 16 Signe J. Lundstem, Husejerske 110 Johan C. Lundstein, Bestyrer 5 Sophie H. Lundstein, Malerinde 168 Nelly V. Lundstein, Malerinde 179 Hjultorvet. 3 Hans Fr. W. Pedersen, Købm, 614 Arne E. V. Pedersen, Lærling 5 And. Christensen, Aldersrenten. 2 4 Th. M. Søeborg, Konditor 202 Poul E. S. Hansen, Bud 14 Karoline Petersen, Husass. 11 Carl Chr. Lorentzen, Eksped. 260 5 Anna Kalum, Bestyrerinde 66 6 J. M. Mygind, Søgfører 1274 Alma J. Rasmussen, Husass. 17 Karen K. Hansen, Frisør 272 Kaja Henrichsen, Husmoder 3 Carl A. B. Nielsen, Telegrafarb. 150 Henry Nielsen,, Pensionatsvært 40 Henry H. Nielsen, Arbm. 150 Niels K. C. Petersen, Murersv. 202 Niels Chr. Christensen, Repr. 11 Herluf D. Sejer, Chauffør 23 Carl Chr. Hansen, Chauffør 71 Svend M. Christensen, Medhj. 57 7 Hans F. S. Neerup, cand.pharm. 666 Vilh. Bavnholt, Skotøjshdl. 106 Hans E. Bavnholt, Seminarieelev 0 Axel Olsen, fhv. Barberm. 81 8 Damgaard Rasmussen, Læge 1460 Gerda Rasmussen,, Husass. 23 B. Sturup Johansen, Bankdir. 1808 9 Svend Alb. Andersen. Købm. 475 Hertha Jensen, Husassistent 23 10 Jens Fr. Schade, Partikulier, 324 Karen Holm, Husbest.inde 139 Hother Lund, Købmand 509 Laura R. Pedersen, Lærerinde 556 Dagm. T. Andersen, Lærerinde 428 Oluf Berg, Købmand 110 Johs. V. Jensen, Købmand 1077 12 P. Hemmingsan, Sparek.bogh. 741 Peter L. Schmidt, Sparekasseb. 40

Distrikt 2.

Ramsherredgade. 1 Martha Christensen, Husmoder 17 Asta Christensen Telefonistinde 237 Carl Aage Jensen, Snedkerm. 3737

10

Marie Jensen, Husmoder Mary Petersen, Husassistent Arne Jensen, Snedkerm. 3789 2 Herman Stuhr, Arrestforvarer 382 Arne Stuhr, Handelslærling 5 Carl Pedersen, Arrestmedhj. 168 Kaj Stuhr, Bankassistent 11 Anna Petersen, Husassistent 14 4 Will. Petersen, Slagterm. 701 5 Søren Therkelsen, fhv. Vognm. 16 J. H. Ulriksen, Ostehandler 185 6 Hans Pedersen, Repræsentant 6 Wolmer Jørgensen, Guldsmed 666 L. P. Jensen, Købmand 6 Ejler Nielsen, Arbmd. 83 Anna Pedersen, Husmoder 127 Carl Mikkelsen, Murersvend 191 L. P. Petersen Lønager, Uldhdl. 579 7 Anna Jensen, Aldersrenten. 2 Johan Clausen, Sagfører 5024 Elvira Hansen, Husassistent 17 Ruth Knudsen, Stenograf 104 8 Carl L. Jensen, Tømrer 307 Ellen Jensen, Syerske 5 Dagmar Jensen, Smørhandler 9 Magdalene Jensen, Syerske 5 P. Christoffersen, Aldersrenten. 2 Fr. O. Hansen, Tømrersvend 98 Karen Jensen, Kontorassistent 260 Knud Ploug, Formand 150 Ejnar Pedersen, Murersvend 36 Jutta Kristensen, Sygeplejerske 156 9 Anna Grønholth, Guldsmed 6 Niels Grønholth, Guldsmedesv. 23 Tage Grønholth, Gravør 23 Karen Larsen, Husassistent 5 10 Emil Larsen, Snedkermester 718 13 Elise Pedersen, Husmoder 133 N. J. Pedersen, Glarmester 985 15 Sv. Henriksen, Bagermester 5 Aase Silbo, Ekspeditrice 34 J. A. Petersen, Faktor 417 Frede Petersen, Typograf 260 Kurt Petersen, Trykker 231 Georg Bakke, Overassistent 701 Poul Bakke, Maskinlærling 5 Kaj Borgen, Snedkersvend 150 16 Evald Pedersen, Biografdir. 2335 Esther Pedersen, Frøken 5 Børge Pedersen, Assistent 220 Thora Pedersen, Frøken 5 E. Schaarup,, Kommunekass. 666 Sofie Larsen, Blomsterhandler 399 Else Larsen, Ekspeditrice 156 Peter Larsen, Købmand 1060 17 Carl Madsen, Handelsmedhj. 156 H. A. Madsen, Kommissionær 434 18 Karl Vincentz, Husejer 118 Peter Sørensen, Blikkenslager 231 Inger Petersen, Husassistent 17 Arnold Hansen, Arbmd. 133 Hugo Hansen, Montør 133 Ebba Jensen, Husassistent 13 Orla Jensen, Snedkersvend 254 Harry Pedersen, Farversvend 168 2707 14

Astrid Coff, Frøken Hans A. Hansen, Montør Niels Wincentz, Restauratør Maren Hansen, Husassistent M. Petersen, Glarmestersv. 19 A. Jensen, Blikkenslagerm. 20 Alfred Hansen, Købmand Knud Jensen, Arbmd. 139 J. Christoffersen, Kørelærer 220 Elmo Hansen, Malersvend 13 Ch. Dybdahl, Købmand 1274 Carlo Andersen, Mejerist 185 Hans Johansen, Mekaniker 254 21 Ingrid Severinsen, Frøken 405 Peter Petersen, Købmand 504 25 J. Lundi Jensen, Aldersrenten. 15 H. Christensen, Skotøjshandler 220 Axel Hansen, Arbmd. 112 Peter Andreassen, Arbmd. 127 27 S. Andersen, Afholdsrestaur. 701 Mary Nielsen, Ekspeditrice 89 Sigrid Jørgensen, Ekspeditrice 14 Per Gleesen, Handelslærling 0 Svend Grunbaum, Handelsi. 0 Ellen Nielsen, Husassistent 11 29 J. Pedersen, Møbelhandler 701 Anna Jensen, Kollektrice 17 Chr. Christiansen, Driftsleder 382 H. P. Poulsen, Tømrermester 1970 L. P. Pedersen, Brandmand 185 Jens Nielsen, Maskinarbejder 202 Emst Jakobsen, Barbersvend 14 31 Gutson Egeborg, Købmand 294 N. Hovmann-Hansen, Sagfører 1327 Rigmor Åndersen, Husassistent 28 Knud Hansen, Købmand 106 Marie Bendtsen, Papirarb. 39 Johanne Bendtsen, Kontorist 100 Gerda Moes, Biblioteksassist. 254 Grønnegade. 1 Emil Andersen, Restauratør 579 Else Andersen, Kontorassistent 98 Helga Andersen, Kontorelev 40 Johanne Jensen, Husassistent 23 Johanne Hansen, Aldersrenten. 2 Karl Hansen, Billedskærer 150 Anna M. Hansen, Billedskærer 5 H. Christensen, Snedkermester 115 Lilly Christensen, Ekspeditrice 28 Inge Christensen, Frk. 0 K. Christoffersen, Fiskehdl. 927 Bodil Jørgensen, Enkefru 3 Ferdinand Jørgensen, Medhj. 5 2 Chr. Dyndgaard, Forretningsf. 39 3 Agnes Jacobsen, Husejer 260 Holger Stridsland, Konditorsv. 254 Aksel Petersen, Arbmd. 13 4 Fr. Serup, Distriktsmontør 289 Gert Seerup, Typograf 249 Arne Seerup, Blikkenslagersv. 11 5 L. Louens, Afholdsrestaur. 69 Poul Larsen, Arbmd. 208 Lars Christiansen, Snedkersv. 220 Jens Østergaard, Tjener 81 77 307 14 197 399 67

11

Gerhard Nielsen, Arbmd. 5 14 G. Arvidsen, Børnehaveleder 179 Ragnhild Jensen, Børnehavel. 139 15 H. Henriksen, Marskandiser 92 Karen Rasmussen, Husmoder 3 Poul Rasmussen, Arbejdsdreng 11 16 Jens Søgaard, Forvalter 527 Thyra Schlichting, fhv. Direktr. 133 L. Schlichting, Aldersrenten. 2 Agnes Schlichting, Kasserer 335 Jens Jensen, Portner 220 Kurt Jensen, Lærer 202 17 Dorthea Nielsen, Stuepige 23 Hanne Sølberg, Aldersrenten. 2 Johs. Sølberg, Arbmd. 5 Knud Østerby, Slagtersvend 69 Hans J. Hansen, Arbmd. 5 Villy Hansen, Mekaniker 179 Hansine Hansen, Enke 13 Doris 1 Hansen, Ekspeditrice 5 Hans Nielsen, Aldersrenten. 2 Maren Christiansen, Enke 5 Hanne Nielsen, Aldersrenten. 2 Kathrine Christiansen, Aldersr. 2 Halvor Hansen, Aldersr. 2 Karen Hansen, Pensionist 40 Poul Hansen, Chauffør 17 18 Kirsten Hansen, Pensionist 11 Jul. Pedersen, Telegrafhaandv. 185 20—22 Johs. Sørensen, Teglvkarb. 16 Viggo Jensen, Terrassoarb. 81 Karen Hansen, Husmoder 3 Knud Hansen, Mekaniker 168 J. Johansen, Blikkenslager 150 Maren Jensen, Aldersr. 2 Hans Nielsen, Musiker 127 Dobritz Petersen, Buntmager 37 Verner Johansen, Blikkensl. 0 21 Rs. Jørgensen, Bagermester 254 Emil Poulsen, Arbmd. 17 Johs. Petersen, Arbmd. 208 23 B. Schmidt, Aldersrenten. 2 Georg Christiansen, Aldersr. 2 Niels Olsen, Mekanikerlærl. 9 Hans J. Petersen, Landmand 5 Friedrich Wilhelmsen, Arbmd. 89 Hans Christensen, Murer 104 Ludvig Nødholm, Aldersr. 2 25 Christiane Petersen, Aldersr. 2 27 Jens Jørgensen, Købmand 289 Anna Jørgensen, Kontorist 139 Jørgen Petersen, Assistent 260 Edith Hansen, Husassistent 9 Gaston Szcziirbach, Tømrersv. 11 29 Hans A. Johansen, Former 185 Emil Petersen, Cigarhandler 197 Rigmor Mikkelsen, Fotograf 118 Valborg Mikkelsen, Frk. 9 Anna Mikkelsen, Frøken 5 31 Niels Sørensen, Aldersr. 2 Marie Mortensen, Aldersrenten. 2 Laura Jensen, Invaliderenten. 4 Niels P. Andersen, Aldersrenten. 2 Anna Christiansen, Aldersr. 2 33 Niels Larsen, Arbmd. 67

Mona Hansen, Husassistent r . Christiansen, Arbmd. Hans P. Hansen, Arbmd. 226 Karl Andersen, Mælkehandler 100 Chr. Andersen, Mælkehandler 5 Niels Jensen, Arbmd. 254 Aage Jørgensen, Tømrersvend 92 Carl Christensen, Medhjælper 23 Kr. Kjølby, Snedkersvend 150 6 Carl Hansen, Drejermester 15 Jens Larsen, Arbmd. 0 7 Karen Hansen, Aldersrenten.. 2 Hans Fr. Jensen, Arbmd. 100 Børge Iversen, Arbmd. 0 Kai Henriksen, Papirarbejder 289 Thrine Henriksen, Aldersrenten. 2 g Sv. Henriksen, Radioforhdl. 324 9 Karoline Nielsen, Husejerske 11 Theodor Lang, Aldersrenten. 2 Louis Larsen, fhv. Chauffør 5 Esben Petersen, Aldersrenten. 2 Niels Jensen, Aldersrenten. 2 Kaj Jensen, Arbmd. 5 Chr. Jørgensen, Aldersrenten. 2 Kirsten Olsen, Aldersrenten. 2 Peter Jensen, Aldersrenten. 2 Hansine Madsen, Aldersrenten. 2 Statskasernen 10 V. Bojesen-Trepka, Oberst 1390 Gudrun Jakobsen, Husassistent 11 Kaj Krarup, Premierløjtnant 156 Poul Olsen, Kaptajnløjtnant 324 Karl Nielsen, Stabsofficiant 254 Torben Tryde, Premierløjtnant 208 P. Nielsen, Bankassistent 34 Aage Nielsen, Oversergent 150 Jens Jensen, Overofficiant 364 Hans Nielsen, Løjtnant 150 Annelise Jensen, Handelselev 5 Gunner Callisen, Officiant 110 Hans Hansen, Sergent 92 S. Guldberg, Sergent 133 Vagn Roerslev, Sergent 150 Hans Olsen, Sergent 150 Otto Larsen, Sergent 63 Johannes Jensen, Sergent 28 Uffe Byskou, Sergent 17 11 L. P. Jacobsen, Restauratør 254 Kaj Jacobsen, Elektromek. 3 Elna Johansen, Papirarb.ske 41 Hans Johansen, Bagerikarl 9 Einer Johansen, Bud 9 Peter Johansen, Malersvend 40 Helge Olsen, Medhjælper 5 12 Kai Carstensen, Malermester 121 Margit Henriksen, Ekspeditr. 19 Gunner Jensen, Officiant 382 Viggo Jakobsen, Papirarbejder 75 F. C. Hansen, Skomagerm. 110 Fredy Hansen, Kontorlærling 8 13 Niels Jensen, Bestyrer 17 Ole Rasmussesn, Medhjælper 5 Martha Hansen, Husassistent 5 Peter J. Larsen, Arbmd. 5 Mads Petersen, Medhjælper 0 19 191

13

12

Johs. M. Hansen, Bogholder 452 J. Aaris-Larsen, Glarmester 272 Knud Petersen, Kommis 86 Erika Boesen, Kontorassistent 185 7 Anna Madsen, Sygeplejerske 179 Marie Clausen, Sygeplejerske 179 Signe Munch Petersen, Massøse 243 8 Han,s J. Andersen, Vognmand: 110 Hans Chr. Johansen, Arbmd. 57 H. P. Johansen, Arbmd. 57 J. Chr. Hansen, Aldersrenten. 2 A. P. Hansen, Arbmd. 52 Angelica Nielsen, Typograf 577 Vilhelmine Sten, Gartnermedhj. 5 Anna Nielsen, Medhjælper 4 Svend Nielsen, Bybud 5 Thormod Kristensen, Murersv. 237 Egon Olsen, Murersvend 17 9 Lise L. Petersen, Malersvend 5 Oda Frederiksen, Husassistent 11 Mar. Jensen, Kobbersmedem. 544 Inga Petersen, Stuepige 52 Anders Larsen, Arbmd. 9 Ellen Petersen, Kursuslærerinde 5 Edith Petersen, Elev 14 Gerda Brandt, Kursuslærerinde 63 Inger Larsen, Vævelærerinde 40 Grethe Christensen, Kursusl. 17 Gerda Pedersen, Faglærerinde 179 Kaj Pedersen, Kørelærer 52 10-12 G. Christensen, Arkitekt 2552 Ove Christensen, Elektroinstall. 527 Ruth Andersen, Husassistent 23 Jens Mikkelsen, Pensionist 81 Chr. Christoffersen, Arbmd. 237 Aksel Pedersen, Papirarbejder 202 E. Rasmussen, Sygeplejerske 191 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 115 Emmy Andersen, Medhjælper 168 13 Anna Madsen, Husejerske 17 Helene Madsen, Klinikfrøken 5 Axel Jørgensen, Chauffør 115 Hilma Jørgensen, Bestyrerinde 133 Peter Petersen, Kedelpasser 34 Hans P. Petersen, Aldersr. 2 14 H. Hardager, Tandlæge 2358 Ellen Tarallo, Frue 4 15 Anna Ditlevsen, Kontorist 139 Agnes: Mortensen, Ekspeditrice 40 Ellen K. Jensen, Husmoder 15 Jørgen Jensen, Lærling 9 Betty Jensen, Telefondame 100 Jens Petersen, Chauffør 89 Christian Hansen, Chauffør 89 Th. Christiansen, Chauffør 34 Wilh. Wincentz, Vognmand 509 Erh. Christiansen, Chauffør 57 17 Viggo Nielsen, Murersvend 168 Hans Nielsen, Bankelev 5 18 Karl Jensen, fhv. Fabrikant 77 Karl Sivertsen, Fabrikant 86 Erik Sivertsen, Medhjælper 196 Peter Hansen, Aldersrenten. 16 Ejgild Hansen, Arbmd. 1222 20 Niels Pedersen, Invalider. 5

521 81 9 1292 156

Marie Fog, Forstanderinde Inger Hornbøll, Kontorist Grethe Svensson, Husassistent Carl Severinsen, Købmand Ole Severinsen, Vognmand

Jens Nielsen, Portør Kristiane Nielsen, Enkefru Poul Petersen, Murersvend 150 37 Bernh. Rasmussen, Prokurist 1622 Kaj A. Sell, Overtjener 596 Peter Larsen, Tandlæge 1060 Carl Wang, Bogbinder 649 Johannebjerg. Anna Jørgensen, Aldersrenten. 2 Anna Hansen, Aldersrenten. 2 Laurits Hansen, Invalider. 5 Maren Egholm, Aldersr. 2 Johanne Larsen, Papirarb.ske 75 Nygade. 3 Johan Christiansen, Typograf 365 Esther Christiansen, Ekspeditr. 17 Holger Christiansen, Smedelærl. 5 Oscar Sørensen, Arbmd. 23 Chr. Hansen, Papirarbejder 121 Henriette Kaiser, fhv. Fotograf 5 5 Peter Larsen, Murermester 1715 Inger Larsen, Kontorassistent 98 Anna Jeppesen, Aldersr. 2 Emanuel Henriksen, Portør 434 H. P. Henriksen, Arbmd. 69 Aksel Poulsen, Maskinarb. 185 Ellen Poulsen, Frøken 5 Johanne Larsen, Frøken 139 Anna Nielsen, Husassistent 46 6 V. Jørgensen, Kleinsmedem. 2378 7 Ruth Larsen, Husassistent 14 Karen Larsen, Husassistent 40 Poul Nielsen, Ekspedient 191 Henry Jensen, Chauffør 254 Dagny Fogtmann, Husassistent 5 Anna Olsen, Papirarb.ske 66 Chr. Olsen, Musiker 100 Hans Nielsen, Cyklelakerer 220 8 Fr. Hemmingsen, Invalider. 4 9 Johanne Mikkelsen, Fabrikarb. 75 Erik Mikkelsen, Lærling 5 Karen Nielsen, Husassistent 81 Peter Jørgensen, Aldersr. 2 10 Anders Jensen, Lagerarbejder 133 Carl Jensen, Farver 179 Poul Jensen, Elev 0 Inge Jensen, Kontorist 5 Laurits Hansen, Aldersr. 2 Maren Christensen, Aldersr. 2 Hans Klint, Aldersr. 2 Oskar Pedersen, Arbmd. 17 Peter Jensen, Aldersr. 2 11 Cecilie Hansen, Arbejderske 5 Hans Christensen, Arbmd. 5 12 Alfr. Andersen, Barbermester 83 Aksel Andersen, Barbersvend 28 Carl Pedersen, Snedkersvend 260 Folmer Jensen, Arbmd. 191 Ejner Poulsen, Murer 249 Ane Larsen, Aldersrenten. 2 Lars Nielsen, Aldersrenten. 2 Ane Pedersen, Aldersrenten. 2 Johan Pedersen, Arbmd. 168

19

11 13

Svend Pedersen, Arbmd. Karl Hansen, Aldersr. Anders Jensen, Aldersr.

14 2 2

3

13 M. Palle, Arbmd. Karl Kristiansen, Arbmd. 15 Chr. Hansen, Papirarbejder Arne Jensen, Skomagerlærl. Ane Olsen, Aldersr. Anna Olsen, Arbejderske Henning Hansen, Malerlærl. 17 Bernh. Jensen, Skrædderm. Kaj Jensen, Skræddersvend Gerda Jensen, Husassistent 19 Niels Chr. Olsen, Aldersr. Alfred Pedersen, Aldersr. Niels Chr Hansen Johs. Nielsen, Bager Hans Jensen, Arbmd. Kaj Petersen, Arbmd. Johan Jensen, Arbmd. Emil Jensen, Arbmd. Ole Hansen, Bagerikarl Kristian Thomsen, Arbmd. Set. Mortensgade. 1 William Larsen, Købmand Elisabeth Larsen, Husbest. 3 Agnes Søeborg, Konditor Mogens Søeborg, Konditor Ane Larsen, Ekspeditrice Inger Larsen, Ekspeditrice Ruth Jensen, Ekspeditrice 168 Ludvig Sørensen, Konditorlærl. 9 Else Margr. Hansen, Husass. 14 Erna Michaelsen, Husassist. 46 Dagmar Nielsen, Husassistent 23 Inger S. Jensen, Husassistent 9 4 —6 Poul Hansen, Damefrisør 202 Martha Olsen, Dameskrædder 34 Hans Jacobsen, Aldersrenten. 2 Niels Jensen, Aldersrenten. 37 5 Christen Pedersen, Arbmd. 121 Sv. Aa. Pedersen, Kommis 81 Anna Malling, Arbejderske 11 Erik Malling, Medhjælper 14 Karen Malling, Damefrisørinde 11 Hans J. Hansen, Arbmd. 69 Frits Nielsen, Sygekassebud 38 Chr. E. Olsen, Kbmd. 892 Regina Claudi-Hansen, Husm. 452 7 Nathalia Olsen, Enke 16 Ellen Olsen, Ekspeditrice 5 Erik Olsen, Kontorassistent 191 Johs. Clausen, Ingeniør 168 Carl René Grahn, Musiker 150 8 Peter Christensen, Aldersr. 2 Carl Nielsen, Snedkermester 66 Frits Nielsen, Bud 23 Rasm. Christensen, Kranfører 492 Aug. Granner, Ingeniør 324 Laura Sørensen, Pensionist 37 9 Anders Larsen, Overportør 254 Henry Larsen, Smedelærling 5 Maren Andersen, Enke 3 Hedvig Andersen, Husassistent 5 11 92 13 28 14 15 9 19 434 40 1043 133 63 89 71 11 112 3 2 104 9 71 5 5 2 2

Riddergade. 1 Jens Oisen, fhv. Handelsg. Mathilde Christensen, Enke Grethe Christensen, Barnepl. Egon Eskildsen, Ungtjener Hemming Nielsen, Aldersr. --0 -- 3 Henriette Dahl, Pianistinde Ernst Nielsen, Arbmd. Karl Nielsen, Arbmd. 4 Anna Pedersen, Købmand Astrid Pedersen, Frøken 89 Kaj Johansen, Driftsbestyrer 637 5 Karen S. Brent, Frøken 28 Ester Andersen, Telefonistinde 237 J. O. Jørgensen, Organist 197 Eiler Seitzberg, Pianist 619 Jens Christensen, Arbmd. 5 Verner Christensen, Arbmd. 5 6 H. P. Holm, Sadelmagerm. 811 Henry Holm, Møbelpolstrer 150 Harry Hansen, Arbejdsdreng 19 Ane Petersen, Aldersr. 2 Yrsa Petersen, Damefrisør 11 Hans Nielsen, Møllebygger 57 Anton Hansen, Bagersvend 41 Børge Hansen, Træarbejder 5 Else Hansen, Husassistent 5 Hans Hansen, Mekaniker 4 6 Harald Th. Frøsig, Kedelpasser 66 Gunnar M. Lassen, Maskinarb. 254 7 Mathias Brodersen, Købmand 272 Sv. O. Christiansen, Kontorist 150 Cecilie F. Christensen, Bogtr. 372 Svend E. Christensen, Typograf 168 Knud Christensen, Typograf 156 N. Poul Christensen, Typograf 179 10 Viktor L. Pinkert, Installatør 112 Karl Petersen, Maler 127 Ernst K. Pinkert, Elektriker 89 12 Holger Knudsen, Arbmd. 71 Ella Christensen, Husmoder 3 Torkel Nielsen, Skomager 67 Peder Pedersen, Arbmd. 5 Knud Nielsen, Arbmd. 5 14 Kamold Mortensen, Overpostb. 315 Dorthea Petersen, Fabrikarb. 66 Købmagergade. 1 Kr. Andersen, Malermester 185 Edith Andersen, Telefonist 202 Carla Petersen, Frøken 100 2 V. Joensen, Provst 1170 Rigmor Hansen, Husassistent 5 3 Fritze Zoffmann, Kollektrice 388 Charlotte Zoffmann, Kollektr. 387 4 Konrad Hansen, Sagfører 2880 Anni Rasmussen, Husassistent 28 6 Jacob Jacobsen, fhv. Mælkehdl. 11 3 0 2 5 150 46 133 28 2729

*

14 Olga Christensen, Serveringsjf. 46 Erh. Petersen, Hotelkarl 28 Ejnar Nielsen, Portier 289 Johanne Nygaard, Oldfrue 28 Anna Larsen, Husbest. 11 Erik Hansen, Ingeniør 567 Karl Rasmussen, Vaskeribest. 11 Marie Jensen, Stuepige 19 Kristine Petersen, Stuepige 11 Karl Graversen, Kokelev 17 Ester Gertsen, Køkkenpige 5 Alma Rasmussen, Serveringsjf. 52 Inger Olsen, Køkkenchef 168 Ida Hansen, Vaskeriassistent 11 Jørgen Larsen, Køkkenkarl 46 Anna Lunde, Hotelforpagter 0 Else M. Olsen, Stuepige 23 Kompagnistræde. 4 Poul Larsen, Arbmd. 15 Jens Christensen, Malersvend 15 Karen Christensen, Papirarb. 75 Ingeborg Larsen, Strygerske 5 Anna Petersen, Aldersrenten. 2 Dagny Nielsen, Træarb.ske 28 Jens Kr. Jensen, Arbmd. 39 5 Lars Larsen, fhv. Kommunebud 121 6 Laurits Larsen, Maskinmester 666 V. Petersen, Guldsmed 185 Tove Hansen, Papirarb.ske 71 Gunnar Olsen, Støberiarb. 86 Mads Larsen, fhv. Møller 5 Axel Hansen, Fyrbøder 38 6 a Edvard Hansen, Arbmd. 150 Hans Nielsen, Blikkenslagersv. 118 P. Chr. Lassen, Smed 474 Inger Madsen, Husmoder 3 Ane K. Sandau, Aldersrenten. 2 Verner Sandau, Træarbejder 191 Ernst Winther, Børstenbinder 81 Erna Winther, Ekspeditrice 9 Poul W. Sandau, Arbmd. 67 Rasmine Hemmingsen, Aldersr. 2 7 Niels Fr. Nielsen, Aldersr. 2 Svend V. Nielsen, Arbmd. 17 Charles Hansen, Murerarbmd. 81 H. P. Hansen, Havnearb. 40 Betty Olsen, Husbestyrerinde 0 Peter A. Hansen, Arbmd. 11 Børge Christensen, Arbmd. 6 Otto Rasmusssen, Tømrer 0 Chr. Nielsen, Murerarbmd. 179 Anna Hansen, Aldersrenten. 2 7a Hansine Blomgren, Aldersr. 2 Anders Petersen, Aldersr. 2 Bertha Hansen, Arbejderske 3 Søren Houmann, Slagteriarb. 86 Edgar Jensen, Operatør 16 Kirsten Hansen, Aldersr. 2 Hans Hansen, Aldersr. 2 Henriette Petersen, Husmoder 3 Laura Petersen, Husmoder 0 8 Martin Rasmusssen, Arbmd. 0 Harald Rasmussen, Arbmd. 98 Thyra Pedersen, Husmoder 3

Niels Nordam, Arbmd. 9 Christoffer Larsen, Aldersr. Rasmus Larsen, Aldersr. 10 Oscar Nielsen, Hønseriejer Oline Voltzmann, Aldersr. 2 Martin Hansen, Kommunebud 289 Else Hansen, Kontorist 63 Aksel Hansen, Maskinmester 347 11 Niels H. Grandahl, Murersv. 81 12 E. Lorentzen, Elektricitetsvbst. 788 Møntergad©. 2 Karl Ploug, Arbmd. 15 Hans P. Hansen, Arbmd. 83 Frode Madsen, Arbmd. 16 Sofus Hansen, Chauffør 71 Marius Petersen, Arbmd. 37 Peter Nielsen, Papirarb. 81 Carl Fr. Ploug, Medhjælper 5 Sortebrødregade. 1 Niels Jakobsen, Aldersrenten. 2 Anton Olsen, Slagter 5 Jens Jensen, Arbmd. 17 5 Johs. Jørgensen, fhv. Murerm. 6 Johs. Gravesen, fhv. Kbmd. 191 A. Nielsen, Aldersrenten. 2 Ellen Nielsen, Dameskrædder 34 Anders Andersen, Aldersr. 2 Peter Andersen, fhv. Barberm. 11 Maren Rasmussen, Aldersr. 15 Anna Schnipper, Aldersrenten. 2 Herm. Petersen, Tobaksspinder 11 Slagkildevej. 1 Knud Nøhr, Murersvend 185 E. J. Holm, Direktør 1596 Martha Hansen, Husbest. 46 Harriet Hansen, Boghdlmedhj. 150 Martha Sørensen, fhv. Best. 52 Villy Bertelsen, Skorstensf. 23 3 Karl Søllegaard, Musiker 81 Marie Larsen, Husmoder 5 Gudrun Larsen, Blomsterhdl. 5 Chr. Jensen, Rentier 3 Poul Larsen, Sadelmagersv. 5 Johanne Frederiksen, Aldersr. 2 4 Karen Marie Olsen, Husmoder 57 Adelaide Larsen, Aldersr. 2 Karen Petersen, Aldersr. 2 Maren S. Jensen, Aldersr. 2 H. L. Jørgensen, Arbmd. 104 6 Axel Sauer., Musiker 3 8 Carl J. Grum, Organist 399 Mark Jensen, Værkfører 556 Arne Rasmussen, Journalist 318 10 Fritz Sørensen, Gasværksbest. 666 12 Fr. Jacobsen, Aldersr. 2 Anna Hermansen, Aldersr. 2 Ane Sørensen, Aldersrenten. 2 Anna Fr. Jensen, Husmoder 11 14 Svend Demant, Gasværksarb. 185 Peter N*elsen, fhv. Havneform. 77 Margr. Heuckendorff, Husmoder 3 Ellen Hansen, Invaliderenten. 5 77 2 2 347

*

15

16 Chr. Larsen, Blikkenslagersv. 92 Johs. Henriksen, Inspektør 83 Ane Lauritsen, Aldersrenten. 2 Maren Stilling, Aldersrenten. 2

12 Chr. Andreesen, Købmand 13 Vilh. Larsen, Direktør Kirsten Hansen, Kokkepige Anna M. Carl. Stuepige J. P. Sørensen, Chauffør Aksel Sørensen, Pottemager C. Marie Duckert, Husmoder 14 Hans Poulsen, Direktør Elly Hansen, Husassistent J. C. S. Peterslund, Revisor P. Fr. Hansen, Arbmd. Knud Knudsen, Købmand Arne Emil Knudsen, Kommis Peter Fr. Hansen, Lærling 5 15 Wulff Samson Cohn, Slagterm. 0 Olga H. Thomsen, Frøken 23 Ellen M. C. Olsen, Køkkenhjælp 9 H. P. Jensen, Medhjælper 23 16 Jens V. Christensen, Arbmd. 4 V. E. S. Hansen, Arbmd. 71 Dorothy Hansen, Husass. 5 A. Harpøth Olesen, Købmand 254 Otto Th. Jensen, Arbmd. 0 Svend Aa. Jensen, Arbejdsdreng 13 Kaj Verner Hansen, Arbmd. 17 Jens V. Daase, Købmand 5 S. V. Daase, Sproglærerinde 19 Ib Harpøth Olesen, Købmand 254 17 H. Offer Andersen, Fabrikant 2508 Bjarne L. Andersen, Prokurist 370 Rosa Hansen, Husassistent 23 18 Nørgaard Dinesen, Restauratør 237 Gustav N. Dinesen, Gartner 46 Erik N. Dinesen, Kontorist 133 Agnethe Dinesen, Frøken 5 19 Poul Møller, Konditor 89 Ferd. Jul. Jensen., Arbmd. 150 Aa. Pihl-Olsen, Købmand 1952 Grethe Pihl-Olsen, Frøken 19 Bodil Andersen, Husassistent 23 20 Hans Sivertsen, Husejer 1437 Fr. V. J. Jensen, Arbmd. 5 Georg Hansen, Rarbermester 16 Niels C. Andersen, Bogbinder 5 Poul B. L. Jensen, Træarbejder 0 21 H. Rasmussen, Kobbersmedem. 417 D. Rasmussen, Laboratorieass. 156 O. Rasmussen, Kobbersmedem,. 42 22 Karen Schrøder, Skindhdl. 1657 Helene Nielsen, Husassistent 19 25 Fr. Petersen, Vulkanisørm. 347 P. Christoffersen, Snedkerm. 185 N. E. Christoffersen, Hdl.lærl. 5 27 M. Jensen, Restauratrice 66 Edith Meng, Ekspeditrice 5 28 Søren Larsen, Aldersr. 2 Gerda Larsen, Frøken 5 Martha Jensen, Aldersrenten. 2 Knud Berth, Guldsmed 2213 Karen Gabrielsen, Husassistent 9 29 Hans O. Tønnesen, Overkirurg 3007 Elise Nielsen, Husassistent 9 Inger Nielsen^, Husassistent 34 30 Johs. Clausen, Købmand 5543 2707 2464 Gerda Gravesen, Husassistent 23 40 23 185 5 6258 23 38 220 1309 5

19

Distrikt 3.

Ringstedgade. 1 Jacob L. Rasmussen, Vognmand 67 Jens H. Rasmussen, Eksped. 11 Else Rigmor Nielsen, Husass. 63 Martin M. Jacobsen, Elektriker 237 Richard N. Løwe, Vaskeriejer 168 Christine Olsen,, ViktualiehdL. 220 Anna G. Andersen, Husassistent 57 Eva Elise Petersen, Husassistent 19 Christine Clausen, Pens.værtinde 42 Johanne Clausen, Bamepl.ske 28 Egon M. Pedersen, Murersiv. 249 Anders Petersen, Handelsmand 40 Willy M. W. Petersen, Handelsi. 14 Dorthea S. Petersen, Enkefrue 3 Frede B. Hansen, Bagersvend 19 2 Mary Østergaard, Mødrehjælpsi. 133 Anna M. Høy, Socialraadgiver 46 Hugo Juulsgaard, LR.sagfører 1952 Anny J. Pedersen, Husassistent 23 2a Knud Eriksen, Tandtekniker 9 Svend Weitemeyer, Landinsp. 1002 Inger V. Jensen, Kontorist 104 Dagmar Bøttiger, Frue 17 3 Marcus Marcussen, Urmager 666 Karen Henriksen, Husass. 5 Tove Matthison-Hansen, Elev 0 Anna M. M.-Hansen, Enkefrue 89 Evald Andersen, Farvehandler 5 Klara Jørgensen, Servetrice 104 Hans Poul Nielsen, Gartner 5 Ema R. Nielsen, Ekspeditrice 19 Rich. Andersen, Murerm. 353 Søren Jensen, Bygningskonstr. 191 Alfred Holgersen, Snedkersv. 214 Olaf Nellemann, Direktør 880 4 J. P. Madsen, Inkassatør 254 6 A. M. Braae, Husmoder 289 T. E. Jensen, Repræsentant 243 S. G. F. Petersen, Papirarbejder 208 Bodil B. Hansen, Husass. 5 8 O. E. C. Ahrentsen, Urmager 1205 9 K. J. Petersen, Købmand 46 Herluf E. Nielsen, Tømrersv. 86 Erik Nielsen, Bagermester 150 Hanne Hansen, Husmoder 3 E. F. Hansen, Arbmd. 185 P. E. Funch,, Broderihandler 5 10 Fr. Knudsen, Dæderhandler 509 11 C. Jacobsen, Cyklehandler 2464 Aksel Scheibel, Frisør 220 Knud S. Andreasen., Frisørlæri. 5 P. Wilh. Nielsen, Arbmd. 106 Kaj Egon Nielsen, Malerlærl. 5 Rosa Jørgensen, Sygeplejerske 98 S. N. Brock-Jørgensen, fh. Gdr. 5 A. T. Jørgensen, Medhjælper 57

16

Agnes Vejlø, Aldersrenten.

2

Grethe H. Nielsen, SygepLelev n Karen Nielsen, Afd. Sygepl. 185 Ane M. Nielsen, Køkkenpige 17 Alice Olsen. Sygeplejeelev 23 Betty Olsen, Køkkenpige 14 Eugenie Olsen, Sygeplejeelev 11 Inger M. Onsgaard;, Oversygepl. 226 Poula E. Packness, SygepLelev 19 Else R. Petersen, SygepLelev 14 Bodil Petersen, Sygpl.elev 14 Karen M. Petersen, SygepLelev 14 Kristians Petersen, Vaskeribest. 231 Mette K. Petersen, SygepLelev 17 Valborg E. Petersen, SygepLelev 14 Yelva D. Petersen, Køkkenpige 11 Gunhild Paulsen, Afd. Sygepl. 179 Gerda A. Reimer, SygepLelev 162 Mette Ella Rindom, SygepLelev 14 Marie J. Schierup, Sygepl.ass, 92 Agnes Simonsen, Køkkenelev 17 Anna Skjellerup, Sygepl.ass. 139 Gudrun Skov, Sygeplejeelev 14 Ebba Stilling, Sygeple.assist. 197 Sofie Søgaard, Sygeplejeelev 5 Inger K. Sørensen, Køkkenpige 23 Anna Tang Koch, Sygepl.ass. 139 Sigrid K. Velling, SygepLelev 11 Inger M. Vinsten, SygepLelev 17 H. C. Th. Møller, Sygehusinsp. 1292 Andersine Borch, Sygepl.ass. 150 Johanne M. Larsen, SygepLelev 19 Ellinor Jørgensen, Sygepl.ass. 63 Gunhild R. Hansen, Husass. 34 Else G. Klein, Sygeplejerske 133 32 P. F. Christensen, Tømrerm. 1060 Ebba E. Nielsen, Husassist. 19 Niels J. Nielsen, Mekaniker 0 Hans C. Andersen, Papirarb. 133 Hans V. H. Madsen, Arbmd. 66 Karl P. C. Voss, Maskinarb. 3 Ane M. Andersen, Enkefru 3 33 Henry Carstensen, Bogholder 168 34 Poul Borch Madsen, Læge 985 Ema Hansen, Husassistent 17 Niels Albert Fiil, Læge 382 35 Magnus Nielsen., Maskinarb. 202 H. Jørgensen Høi, Ekspedient 34 Julius Rahnsen, Fabrikant 347 36 P. O. Johansen, Maskinfabrik. 834 Johanne Pedersen, Enke 0 Hans F. Larsen, Maskinhandler 52 Karoline Larsen, Frøken 5 37 Carl Hvidt, Ølhandler 3581 38 Niels M. Jensen, Trafikass. 475 Tage Dall, Musikpædagog 40 Amalie Dall, Aldersrenten. 2 Hans H. Hansen, Arbmd. 168 R. A. Mortensen, Installatør . 5 Hjalmar Mortensen, Kontorass. 185 Jens P. Aagaardi, Postpakm. 104 Alf Mortensen, Tobakshandler 452 39 A. C. Rasmussen, Vognmand 112 Elise Rasmussen, Telefonist 52 Mandrup Christensen, Slagter 71 40 Elna Nielsen, Lærerinde 336

S Amtssygehuset:

31 Edith E. Andersen, Husassist. 17 Gudrun Andersen, Oversygepl. 226 Else E. Rlach, Sygeplejeelev 5 Dorthlise Rorlund, Sygeplejeelev 14 Anne Roserup, Sygeplejeassist. 197 Ene J. A. Rranth, Plejemoder 173 Broager K. Jensen, SygepLelev 9 Irma Rrøns Hansen, SygepLelev 5 Lillie Christensen, SygepLelev 5 Inger D.-Hansen, Sygepl.ass. 162 Erna Frederiksen, SygepLelev 11 Inger Frederiksen, Køkkenpige 14 Margot Gabrielsen, Afd. Sygepl. 202 Vivi Gertsen, Sygeplejeelev 14 Elisab. G.-Hansen, Køkkenass. 156 Alma S. Hansen, SygepLelev 23 Asta Dagny Hansen, SygepLelev 14 Ellen M. Hansen, Køkkenpige 23 Esther West Hansen, SygepLelev 19 Lilly K. Hansen, SygepLassist. 150 Maren K. Hansen, Køkkenass. 162 Elin A. Hansson, SygepLelev 19 Ellen I. Hollesem, SygepLelev 14 Sten H.-Rechtolsheim, Tumusk. 17 Cecilie M. Iversen, Sygepl.ass. 89 Martha Iversen, SygepLelev 17 Yrsa O. Iversen, Gangpige 52 Anna Jacobsen, SygepLassist. 100 Ruth R. Jensen,, SygepLelev 34 Thea M. Jacobsen, SygepLelev 17 Edith Jensen, Afd. Sygepl. 168 Else Jensen, Afd. Sygepl. 191 Else G. Jensen, SygepLelev 11 Kirsten S. Jensen, Gangpige 46 Lydia Jensen, SygepLassist. 139 Anna P. Jeppesen, Sygepl.ass. 162 Edel V. Johansen, SygepLelev 9 Sigga M. Johansen, Sygepl.ass. 168 Clara Jørgensen, SygepLelev 14 Ellen Jørgensen, SygepLelev 23 Gerda Jørgensen, SygepLelev 23 Gunhild Jørgensen, Sygepl.ass. 150 Ellen Jørgensen, SygepLelev 5 Ragnhild Jørgensen, SygepLelev 14 Ruth Jørgensen, SygepLassist. 52 Kilde Rasmussen, Sygepl.ass. 156 Inger M. Knudsen, SygepLelev 14 Ruth Kuld, Medhjælper 0 Betty Larsen, SygepLassist. 162 Fanny N. Larsen, Køkkenpige 9 Inge M. Larsen, Vaskeriass. 40 Sigrid Lauridsen, SygepLassist. 168 Esther L. Lauritzen, SygepLelev 19 Karen M. Lendal, Afd. Sygepl. 179 Ellen M. Lindberg, Køkkenelev 14 Agnes Lund, Sygeplejeelev 17 Karen M. Madsen, supp. Sygepl. 34 Anna M. Mahler, Sygepl.assist. 150 Mary Matzen, Afd. Sygepl. 173 Elly M. Petersen, SygepLelev 5 Ellen 0. Nielsen, SygepLassist. 150 Emma Nielsen, SygepLassist. 162 Gerda Nielsen, Køkkenbest.inde 272

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14-15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59

Made with FlippingBook - Online magazine maker