Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

Den 6/3 o 1940,

I 19. POLIT IKREDS NYKØBING F. KØBSTAD M. V. POLET! M E S T E R EM

Hoslagt fremsendes i Henhold til telefonsam- tale af ^ags Dato en Genpart af den herfra under 2’ Ja- nuar do A. udarbejdede Mørklægningsplan for Politikreds Nr o 19 omfattende Nykøbing P. Købstad, Stubbekøbing Køb- stad samt Palsters Landkommuner. De til Planen hørende Bilag medsendes ikke. Den originale Mørklægningsplan er herfra fore- lagt for Statens civile Luftværn og er endnu ikke modta- get tilbage.

Til Nykøbing P. Byraado

Made with FlippingBook - Online magazine maker