Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

t f

blikkeligt kan afblændes.

O * ta Af Hjælpemand skabet skal en Del være udpeget til paa Gader og Veje et standse Motorkøretøjer og foranledige Lygterne slukket. Dis- se Personer skal paa Portegnelsen Bilag Hr.___ fremhæves med Betegnel- sen MFærdselskontrol". Naar Ordren ora Mørkelægning er bragt til Befolkningens Kund- skab, skal Kjælpemandskabet envendeo til at kontrollere, om Befolknin- gen overholder Mørkelragningsbesteramelseme. s s # 8 3>Ia

læV fts q rtsV

bu s

is jr t B3Z* b#v :o±t a l t \ trtd

: i k ) mnob

II-3 n a tf

aam

Made with FlippingBook - Online magazine maker