Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

Lverbetjent Johaneenn Distrikt Delefontevle over Sognefogdeme Sognefogdernes Fortegnelser over djralpemandskabet 2v.erbet.jent Petersens Distrikt Telefontavle over Sognefogdeme Sognefogdernes Fortegnelser over ijælperaendskabet isndbct.1ent Andreassens Distrikt telefontavle over Sognefogderne lognefogdernes Fortegnelser over »endbetjent Lassens Distrikt 'elefontavle over Sognefogderne lognefogdernes Fortegnelser over •jRlpemrmdskabet tjælpemEndskcbet

Bilag Nr. ~[J[_

s q

C Bilag Nr.Jij^ g”

Bilag Kre j£_

Bilag Kr. ~|y ' j - tø

Bilag Kr.

OT f. i

Bilag Kr. y

Bilag Nr. yj

Bilag Nr. Y [ ^ J

i,

Made with FlippingBook - Online magazine maker