Skattebogen for Næstved Købstad 1944-1945

SKATTE- OG ADRE S SE BOGEN

SKATTE- OGADRESSE­ BOGEN FOR NÆSTVED KØBSTAD

1944— 45

Aktieselskabet »Næstved Tidendens Bogtrykkeri — Næstoed 1944

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 11,5 og for Menighedsudgifter 0,6. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat, samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørerne dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det an­ førte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de an­ førte Beløb, Navne og Adresser.

Ny Østergade ... Side36 Odinsvej .............. - 37 Oskarsvej ............ - 37 Ostenfeldtsvej ...... - 37 Peder Bodilsvej ... - 38 Peder Syvsvej .... - 38 Platanvej .............. - 38 Præstøvej ............ - 39 Rampen ............ - 42 Ramsherredgade .. - 42 Reistrupsvej ........ - 43 Riddergade .......... - 43 Ringstedgade ...... - 44 Roarsvej ............... - 46 Rolighedsvej ....... - 47 Rosenvej .............. - 47 Rugvænget .......... - 47 Ryttervej ............. - 48 Sagasvej ............... - 48 Set. Mortensgade . - 48 Set. Peders Kirkep. - 48 Sandholmsvej ...... - 49 Sjællandsvej ....... - 49 Skomagerrækken . - 49 Skyttemarksvej ... - 49 Slagkildevej ........ - 51 Slusehuset ............ - 51 Sortebrødregade .. - 51 Sterkelsvej .......... - 51 Tagensvej ............ - 52 Teatergade .......... - 52 Thorsvej ............... - 53 Torvestræde ........ - 53 Toldbodvej .......... - 54 Tulipanvej .......... - 54 Uglehusene .......... - 54 Valmuevej ........... - 54 Ved Kilden ..... :... - 54 Ved Nygaardsvej . - 54 Ved Skibsværftet . - 54 Vestre Kaj ......... - 55 Vinhusgade .......... - 55 Vibevej ................ - 55 Violvej .................. - 55 Vordingborgvej ... - 55 Ydernæs .............. - 57 Ydunsvej .............. - 57 Ægirsvej ............. - 58 Ønskevillaen ....... - 58 Ørnevej ................ - 58 Østergade ............ - 58

l-i^ d k a ld s -F O R T E GNE 1. s i*:

Aaderupvej ..........Side 5 Aagade ................... - 6 Aalestoksgaarden.. - 6 Adelsvej ............... -6 Albanivej ............... - 6 Amtmandsgade ... - 6 Axeltorvet ............. - 7 Bag Bakkerne ....... - 7 Baldersvej ............. - 7 Brandtsgade ........... - 7 Bredstræde ............ - 8 Brogade ................. - 8 Bygvænget ............ - 9 Danavej ................. - 9 Dehnsvej ................ - 9 Ejlersvej .............. -10 Emilievej ............... -10 Enghavevej ............ -10 Fabriksvej ............ -10 Farimagsvej .......... -10 Farvergade ............ -13 Fasanvej ................ -13 Fixvej .................... -13 Fredensvej ............. -14 Freiasvej ............... -14 Friggasvej ............ -14 Fyensvej ................ -15 Gallemarksvej ........ -15 Glentevej ............... -16 Godthaabs Allé .... - 16 Gormsvej ............... -17 Gottliebsvej ............ -17 Gramsvej ............... -17 Grimstrup Børneh. - 17 Grimstrupvej .......... -17 Grønnegaarden .... - 18 Grønnegadé ............ -19 Grønvej .................. -20 Gøgestien ............... -20 H. Hornemannsvej -20 Havnen ................... -20

Havrevænget ..... Side 21 Helgesvej ............. - 21 Hejrevej ............... - 21 Hermansensvej .... - 21 Hjultorvet ............ - 21 Hovmannsvej ...... - 21 Hvedevænget ...... - 21 I. Hvidtfeldtsvej .. - 23 Jagtvej ................. - 23 Jernbanegade ...... - 23 Johannebjerg ...... - 24 Jyllandsvej .......... - 24 Jørg. Jensensvej .. - 25 Kastanievej ......... - 25 Keramikvej ......... - 25 Kildebakken ........ - 25 Kildemarksvej ..... - 26 Kildevænget ........ - 27 Kindhestegade ..... - 27 Kirkestræde ........ - 29 Kjærvej ................ - 29 Kompagnistræde .. - 29 Kornbakken ......... - 30 Kåhlersvej .......... - 30 Købmagergade .... - 30 Lillebil-Centralen . - 31 LI. Bredstræde ... - 31 LI. Gallemarksvej. - 31 Lindevej ............... - 31 Lollandsvej ........... - 32 Magle Møllevej ... - 32 Marievej ..... 1........ - 32 Meistersvej .......... - 32 Møllegade ............ - 33 Møntergade .......... - 33 Niels Juelsvej ..... - 33 Ndr. Farimagsvej - 34 Nygaardsvej ........ - 35 Nygade ................ - 35 Ny Jernbanevej ... - 36 Nyvej ................... - 36

73 P. Valentin Nielsen, Skræder 48 Edvard Svensen, Arbmd. 38 74 Bemh. K. Johansen, Papirarb. 132 Hans Nielsen, Arbmd. 42 76 Hans S.Larsen, Arbmd. 4 Hans K.Larsen, Chauffør 429 78 Chr. Munk, Detailhandler 166 Ruthlnga Munk, Telefonist 42 Chr. Erik Munk, Kommis 270 80 Chr. E. Petersen, Papirarb. 175 Kjeld Petersen, Medhjælper 14 82 Anna E.Jensen, fh. Gdr.ske 14 Inger K.Jensen, Husass. 18 82 Sigrid L. Jensen, Husass. 12 100 P. R. Schmidt, Tømmerhdlr. 474 Aase Christensen, Telefonist 72 113 Jens P. Hansen* Papirarb. 420 Knud H. Hansen, Cyklesmed 14 Peter T. Hansen, Arbmd. 84 Hilborg S. Hansen, Husbest. 9 115 Hans Fr. Ellekilde, Lærer 600 121 Holger K Andersen, Papirarb. 194 Otto Geel Andersen, Kontorist 238 Jytte M. Andersen, Kontorist 48 123 Ove Jensen, Murersvend 274 E. W. Buch, Lokomotivfører 328 Jørgen Buch, Maskinarb 6 Anna V. Hansen, Plejerske 0 125 Aage Jacobsen, Tømrersv. 108 127 Henry J. Evers, Maskinarb. 538 129 Alfred Rasmussen, Arbmd. 266 131 G. W. Mikkelsen, Papirarb. 302 Kr. Christiansen, Maskinarb. 266 133 And. J. Nielsen, Aldersrnt. 2 135 Alfr. T. Stenberg, Maskinarb. 3 Frede Steffensen, Medhj. 6 Kr. V. Steffensen, Arbmd. 14 Poul L. V. Petersen, Arbmd. 135 Thv. E. Andersen, Arbmd. 14 Ernst N. L. Johansen, Arbm. 3 Harald Nielsen, Arbmd. 4 137 Hans Hansen, Hdl.mand 38 J. M. Jensen, Arbejdsmand 140 Carla Petersen, Husbest.inde 3 Sv. Aa. Mortensen, Gartner 6 K. Biilow Nielsen, Snedkerm. 105 Inger Biilow Nielsen, Husass. 20 Knud Biilow Nielsen, Medhj. 6 139 Dagmar Henriksen, Arb.ske 0 Hans Hansen, Tagdækker 3 Emil Christiansen, Arbmd. 148 Mary Madsen, Husmoder 3

Aaderupvej 4 Max Elting', Konsulent 1231 10 Ludvig J. Kyhn, Keramiker 393 Else Kyhn, Ekspeditrice 72 Viggo Kyhn, Pottemager 513 15 Frederik Jensen, Gaardejer 1334 1 Christian Jensen, Landmand 294 Erik Jensen, Landmand 152 Ella K. Jensen, Husaisis. 199 18 Anders P. Jensen, Gaardejer 1343 19 Aksel J. Petersen, Arbmd. 92 21 Niels Jacobsen, Papirarb. 212 Ejnar Jacobsen, Moster 145 22 Knud Jensen, Arbmd. 6 Maren C. Jensen, Rentrice 7 26 Hans Madsen, Aldersrnt. 2 29 H. Christoffersen, Papirarb. 256 Niels H. Jensen, Papirarb. 238 31 N. O. Henriksen, Maskinfører 400 32 A. J. P. Johansen, Aldersrnt. 3 Jacob Christensen, Aldersrnt. 3 33 Carl Fr. Christiansen, Gdr. 934 Carl! H. Christensen, Medhj. 215 Gurli H. Jensen, Frk. 54 34 Svend1 Petersen, Papirarb, 274 Kaj I. Christiansen, Arbmd. 87 36 Chr. Petersen, Gasværksarb. 356 Poul E. Petersen, Lærling 6 37 Peter Rs. Evers;, Papirarb. 520 38 Harald H. Jensen, Arbmd. 302 Johanne -S. Evers, Enkefru 322 39 N. J. Chr. Nielsen, Sømand 6 40 Peter Christiansen, Papirarb. 384 Helge Christiansen, Papirarb. 447 41 Chr. P. Christensen, Gdr. 546 45 J. Hansen Lisberg, fhv. Skibsf. 6 47 Chr. E. Christiansen, Arbm. 328 Poul Christiansen, Medhj. 105 49 Egon Hansen, Papirarb. 140 51 Elisab. Ingemann, Køkkehass. 6 Niels Ingemann, fhv. Gdr. 256 Arne B. Jørgensen, Købmand 1323 52 Hans P. Hansen, Papirarb. 400 53 H. L. Nielsen, Brødkusk 375 58 R. Fr. Larsen, Vognmand 1867 Knud Poul Larsen, Medhj. 145 59 Henrik A. Nielsen, Mekaniker 208 65 Poul A. Schrøder, Fabrikant 1465 Rita Schrøder, Medhj. 190 66 J. Andersen, Sadelmagerm. 78 68 Fr. V. Andreasen, Aldersrnt. 12 70 Rasmus Rasmussen, Rentier 3 72 P. H. Andersen, Papirarb. 247 Ejner Andersen, Mekaniker 357

6 140 Louis Jørgensen, Arbejdsmand 54 Leonh. Jørgensen, Arbmd. 20 P. A. Petersen, Arbmd. 3 Emil Durin, Skomager 90 142 Oskar Nielsen, Arbejdsmand 72 Poul Nielsen, Arbejdsmand 86 Laur. Harpsøe, Arbejdsmand 6 Aksel Nielsen, Murersvend 320 143 H. O. Rasmussen, Konstruktør 110 144 Aksel Andreasen, Arbmd. 90 Carl Maxisen, Arbmd. 48 Anna Jørgensen, Arbejderske 3 Holger Andreasen, Aldersrnt. 2 Leo Johan Jørgensen, Arbmd. 145 148 Jens Jensen, Aldersrnt. 2 Knud Andersen, Arbmd. 66 Hans Jensen, Aldersrnt. 2 154 Poul Møller, Fabrikant 1313 Mary Petersen, Husass. 60 155 Svend Nielsen, Landmand 274 Louis Jensen, Invalidernt. 4 164 Carl Hansen, Landmand 66 Kristine Røge, Gaardejerske 48 Alfred Madsen, Bestyrer 158 Thorvald Hansen, Gaardejer 184 M. S. Hansen, Papirarbejder 194 Otto S .Iskov, Aldersrnt. 2 Thv. Sørensen, Gartner 544 Herdis Sørensen, Husass. 18 Karl Ludvigsen, Papirarbejder 284 Jens Carlsen, Arbejdsmand 4 Villy Carlsen, Bud 36 Hans Jensen, Gaardejer 980 Jens Kaj Jensen, Gaardejer 760 Rasmus Jensen, Forkarl 224 Peder Hansen, Arbejdsmand 4 Aagade. 4 Alfred Jensen, Disponent Bodil Jensen, Elev N. P. Nielsen, Urmager 514 5 Helga Petersen, Modehandler 709 Verner Petersen, Købmand 1130 Betty Petersen, Modist 248 6 Harald Morning, Købmand 4183 7 Egil Rasmussen, Disponent 347 Knud Knudsen, Fotograf 1200 C. Knudsen, Røntgenfotograf 248 Eva Knudsen, Korrespondent 585 9 H. Hansen, fhv. Kommunebh. 302 10 C. Jørgensen, Overdyrlæge 1028 Ludvig Jørgensen, Lærling 6 Chr. Elbo, fhv. Skræderm. 0 11 Niels Friis, Aldersrentenyder 2 Aage Friis, Vognmand 42 12 Svend Petersen, Vognmand 1426 Jens P. Carl, fhv. Gartner 2 Kirsten Iversen, Husassistent 54 14 Svend Arentoft, Journalist 42 Axel Olsen, Malersvend 193 Børge Ewers, Typograf 393 Knud Nielsen, Ekspedient 232 16 J. P. Sonne, Lærer 688 18 Richard Jessen, Dommer 2796 Rosa Petersen, Husassistent 60 1314 0

Aalestoksgaarden. Anders Chr. Nielsen, Gdr. Knud P. Nielsen, Landmand 145 Kaj Em. Hansen, Kontrolass. 125 Sv. Aage Thomsen, Arbmd. 3 Adelsvej. 1 Martin Andersen, Husejer 175 Maryanna Dawidska, Aldersrnt. 2 Maren Jensen, Aldersrnt. 2 3 Niels Petersen, Papirarbejder 248 Poul Petersen, Lærling 9 C. P. Petersen, Malersvend, 514 Jensigne Hansen, Aldersrnt. £ Ingeborg Petersen, Ekspdtr. 6 5 Karoline Hansen, Aldersrnt. 2 Chr. Hansen, Garderobeforp. 108 7 Ejner Petersen, Chauffør 87 Arnt Madsen, Arbmd. 105 Albanivej. 1 Ragnhild Petersen, Arbejdrske 6 Rs. Nielsen, Arbejdsmand 274 Rs. Pedersen, Aldersrnt. 2 2 Grethe Thomsen, Husass. 6 Sigvald Thomsen, Tømrersv. 4187 Hans Thomsen, Lærling 6 3 H. Fr. Christensen, Papirarb. 211 Gunnar Jensen, Tømrersvend 140 4 Sv. Aa. Nielsen, Kommis 347 N. Fr. Harboe, Papirarbejder 320 Amtmandsgade. 1 Aa. Christiansen, Kleinsmedem. 638 A. P. Petersen, Arbejdsmand 248 2 Svend Holst, Direktør 2891 Julie Hansen, Tandtekniker 565 Anna Hansen ,Enkefru 3 Harry Gents, Telefonformand 538 Thorbjørn Gents, Arbejdsmand 0 Karen Sørensen, Vicevært 6 Anna Pedersen, Aldersrnt. 2 Henry Petersen, Papirarbejder 220 N. Andersen, Bogbindersvend 105 Lilly Nielsen, Husassistent 48 Tage Nielsen, Arbejdsmand 220 Inger Hornbøl, Kontorist 215 3 Hansine Hansen, Aldersrnt. 2 C. A. Michelsen, Murermester 310 Inger Michelsen, Bogholderske 375 Anna Nielsen, Frk. 12 Inger Jensen, Arbejderske 121 4 S. P. Iversen, Skomagerm. 96 N. P. Rasmussen, Slagtersvend 166 Anna Andersen, Kogejomfru 66 Sofie Andersen, Pensionatsv. 66 Tove Braskhøj, Modist 215 5 Axel Pedersen, Træarbejder 121 Emil Poulsen, Arbejdsmand 114 N. M. Pedersen, Arbejdsmand 211 Poul Sørensen, Arbejdsmand 3 Tove Andersen, Husassistent 20 Kaj Petersen, Bankelev 6 6 N. P. Persson, Sadelmager 248 Kaj Persson, Sadelmagersv. 175 1211

7

Chr. V. Andersen, Papirarb. Ejnar Hansen, Medhjælper 695 Laurine Jørgensen, Enkefru 1200 Emmy Persson, Medhjælper 6 Hanne Hansen, Fru 6 Rigmor Larsen, Husassistent 36 7 Kai Hansen, Papirarbejder 20 Anna Hansen, Fru 24 C. Christensen, Murermester 565 Rich. Fridell, Elektrosvejser 393 Jens Christensen, Murersvend 175 8 N. A. Larsen, Postpakmester 304 Niels Bode, Aldersmtenyder 2 Anna Hansen, Husassistent 48 9 John Petersen, Arbejdsmand 72 Anton Kristensen, Chauffør 148 Børge Kammersgaard, Smedesv. 4 Sofus Frederiksen, Arbmd. 20 Verner Veber, Arbejdsmand 199 Ellen Villumsen, Husmoder 3 11 Carl Hansen, Kontorbestyrer 1282 R. Calum, Borgmester 1477 12 Axel Jørgensen, Forretningsf. 709 A. Rasmussen, Tandlæge 1847 Knud Tommerup, Læge 14 Karen Braae, Fru 502 Jørgen Braae, Elev 6 Birthe Braae, Elev 0 Einar Iversen, Købmand 2156 Emma Aarøe, Danselærer 2347 Jenny White, Fru 3 Henriette Sørensen, Rentrice 211 B. Rasmussen, Laboratorieass. 191 Gustav Toft, Amtmand 2658 Valborg Kristiansen, Husjomfru 84 Else Ellner, Fru 0 Axeltorvet. 1 J. Ejnar Hansen, Købmand 688 P. Scheel-Bech, Isenkræmmer 4328 Betty Christensen, Husass. 6 J. Scheel-Bech, Købmand 5042 Fr. J. Vingart, Værkfører 592 Maren M. Hansen, Husass. 105 Svend Hansen, Lærling 9 2 Rs. Petersen, Invaliderentenyder 4 Alma Bolm, Fru 114 Johs. E. Bjørn, Cigarhandler 183 Edith Nielsen, Husassistent 3 4 Alfr. Kristiansen, Kontorist 232 A. Unsgaard, Dommerfuldm. 1911 Marie Christiansen, Husass. 72 Ellen Simonsen, Husass. 72 E. K. Ebbesen, Overlæge 3361 Chr. Fr. L. Ibsen, Bankbud 220 5 Fritz R. Poulsen, Ekspedient 474 O. Buch Hansen, Fotograf 3 H. F. Andersen, Detailhdl.ske 148 Else Rasmussen, Husass. 60 Trine Petersen, Enkefru 2 R. P. M. Petersen, Fabrikant 1744 Eva H. Petersen, Husass. 6 6 Jørg. E. Andersen, Hotelkarl 223 Bent Vingsted, Kommis 12 Jørgen H. Nielsen, Sagfører 638 84

N. P. Botoft, Murermester 38 Sten Orla Botoft, Ekspedient 255 Astrid Coff, Aldersrentenyder 2 9 Svend Hansen, Hotelejer 3154 Marie Kristensen, Overstuepige 42 Inge Ottesen, Stuepige 42 Ellen Elise Nielsen, Elev 223 Ellen Rasmussen, Stuepige 12 Olga Nielsen, Husassistent. 54 Bodil Andersen, Elev 48 Gudrun Petersen, Husassistent 42 Ruth Olsen, Elev 54 10 Georg Christensen, Boghdl. 4005 Hedvig Kjær, Husassistent 54 11 Frede Lund, Ejendomsmægler 2197 Knud Lund, Ejendomsmægler 665 Ellen M. Lund, Husassistent 9 E. A. Sauer, Musiker 68 12 C. Christens, fhv. Apoteker 0 Marie Jørgensen, Aldersrenten. 2 Franziska Kogut, Strygerske 119 Elna Hansen, Husassistent 60 Karen Hansen, Husassistent 54 Margr. Andersen, fhv. Sygepl. 6 Bag Bakkerne. L. Andersen, Arbmd. 145 N. P. Rasmussen, Landbruger 90 Karl Ahnstrøm, Arbmd. 105 Kaj Petersen, Arbmd. 175 Johs. Andersen, Arbmd. 94 Peder E. Jensen, Arbmd. 0 Einer J. Pihi, Arbmd. 0 H. Fr. Pedersen, Medhjælper 24 Peter Nielsen, Arbmd. 72 Hjalmar Olsen, Smedemester 211 Kaj E. Andersen, Arbmd. 6 Thorvald Larsen, Arbmd. 6 Jørg. Christiansen, Murersvend 152 Baldersvej. 2 Alfred Jensen, Fiskeribetjent 229 6 J. P. Jensen, pens. Overportør 175 Karen Brodthagen, Disponent 493 8 Ane Hansen, Pensionist 24 Karlo Enevoldsen, Slagteriarb. 93 10 Ane K. Jensen, Aldersrnt. 2 Jørgen Petersen, Lærling 6 Otto L. Petersen, Maskinarb. 356 Svend Petersen, Lærling 6 12 Amalie Johansen, Aldersrnt. 2 14 Carl Jensen, Formand 456 Brandtsgade. 1 Hilda Jensen, Købmand 6 Else M. Jensen, Ekspeditrice 223 Maren Ploug, Aldersrnt. 2 Anna Kjærsgaard, Aldersrnt. 2 Axel Jæger, Arbejdsmand 347 3 J. H. Hansen, Chauffør 96 Maren Eriksen, Aldersrnt. 2 4 Ane K. Andersen, Aldersrnt. 2 Knud Hansen, Malersvend 474 Vald. Andersen, Papirarbjd,er 348 Henrik Lassen, Bagersvend 248

8 Richo Andersen, Arbejdsmand 223 J. V. Hansen, Gartnermedhj. 286 Niels Hansen, Aldersrnt. 2 Kr. Johs. Hansen, Chauffør 740 Edel Ingemansen, Husass. 24 5 K. Th. Nielsen, Snedkerm. 520 Jørgen Nielsen, Lærling 12 Fritz Moes, Maskinsmed 320 Anni Nielsen, Barneplejerske 6 6 N. P. Olsen, Elektriker 302 E. G. Petersen, Træarbejder 157 J. J. Sørensen, Arbejdsmand 183 7 Chr. Andersen, Mælkehandler 99 Ib Bærentzen, Papirarbejder 96 Lars Petersen, Mælkehandler 148 Ellen Hansen, Enkefru 0 Agnes Hansen, Ekspeditrice 30 H. J. Jensen, Arbejdsmand 229 7 A Fr. A. Nielsen, Tømrersvend 71 Hanne Frandsen, Pensionist 20 Hans Bærentzen, Aldrsrnt. 2 Hanne Larsen, fhv. Ekspeditrice 6 7 B Fr. Moukjær, Bagersvend 5 Henrik Jacobsen, Arbejdsmand 202 Sofus Jensen, Arbejdsmand 20 Anna Nielsen, Aldersrnt. 2 Maren Nielsen, Arbejderske 6 Jørgen Nielsen, Mejerikarl 125 Robert Jacobsen, Arbejdsdreng 72 Oluf Sørensen, Arbejdsmand 193 7 C Sv. Aa. Larsen, Savskærer 2 Marius Hansen, Aldersrnt . 2 Sofie Christiansen, Aldersrnt. 90 Svend Rasmussen, Arbejdsmand 72 7 D Mette Hansen, Enkefru 3 Hans Madsen, Arbejdsmand 238 Theodora Hansen, Husass. 6 Otto Jensen, Arbejdsmand 4 Helene Jensen, Husass. 6 8 Karl Hansen, Arbejdsmand 248 Inger Hansen, Husass. 9 Hans Christiansen, Arbejdsmand 24 H. Christiansen, Arbejdsmand 84 Karl Jensen, Arbejdsmand 111 Viggo Holm Jensen, Lærling 6 9 Ove Peter Knudsen, Formand 105 Alex Knudsen, Arbejdsmand 215 Ane Rendbo, Husbest.inde 48 Meta Dørge, Aldrsrnt. 2 10 Karen Rasmussen, Detailhdlr. 166 Rs. Rasmussen, Handelsmand 199 Jørg. Rasmussen, Handelsmand 191 Peter Hansen, Arbejdsmand 6 Emma Jensen, Husass. 6 Sidse Pedersen, Rentier 3 Chr. Pedersen, fhv. Brødkusk 0 10 A H. P. Hansen, Arbmd. 14 Chr. Larsen, Snedkersvend 294 Martin Nielsen, Arbmd. 111 11 Ole Pedersen, Aldersrnt. 2 12 Svend Andersen, Papirarb. 193 J. P. Larsen, Arbejdsmand 121 Hans Larsen, Aldersrnt. 2 Ingeborg Larsen, Husass. 6 14 Rasmine Olsen, Arbejderske 6 Kr. Andersen, Arbejdsmand 175

15 Marie Boel, Rentrice Poul Olsen, Mejerist 16 Vilh. Jørgensen, Chauffør Inge Jørgensen, Medhj. 17 Ejner Ottesen, Træarbejder Otto Petersen, Træarbejder 329 Frank Petersen, Skrædersvend 393 H. Hemmingsen, Lagerarb. 102 Inge Hemmingsen, Kontorelev 9* 18 H. J. Hansen, Maskinfører 438 Erling Hansen, Medhjælper 9 19 Ove Buur, Præst 320 20 Chr. Christensen, Pensionist 193 21 Jens Christensen, Murerm. 4& Lydia Christensen, Frk. 114 Ruth Christensen, Forr.best. 135 J. Christensen, Husass. 36 Kr. Ladefoged, Murermester 111 22 Karl Larsen, Bestyrer 338 Kaj Jensen, Tømrersvend 127 Frands Johansen, Malersvnd 365 Vilh. Jensen, Bagersvend 375 Else Jensen, Ekspeditrice 9 Ejner Kistrup, Arbejdsmand 125 Mette Petersen, Aldersrnt. 2 23 Hans Meyer, Pølsemager 211 Haakon Olsen, Købmand 284 Charles Hansen, Barbermester 38 Harald Hansen, Kedelpasser 220 Karl Nielsen, Værkfører 914 26 Carl Andersen, Slagtermester 96 V. Henningsen, Papirarbejder 447 Rs. Nielsen, Aldersrnt. 2 P. Christensen, Kommis 239 Bredstræde. 4 Jens P. Jensen, Arbejdsmand 93 Erik Hansen, Arbejdsmand 3 5 Bertha Olsen, Aldersrentenyder 2 Theodor Poulsen, Arbejdsmand 127 7 Anna Petersen, Aldersrentenyder 2 Anna M. Baran, Husassistent 105 Johanne S. Jensen, Aldersrnt. 2 E. V. H. Christensen, Arbmd. 202 Karen M. K. Hansen, Papirarb. 159 9 Anders Chr. Hansen, Aldersrnt. 2 Fr. Jacobsen, Papirarbejder 133 A. P. Christensen, Aldersrnt. 2 H. Daniel Jensen, Aldersrnt. 84 Brogade. 1 Selma Jensen, Invalidernt. 4 Hans Fr. Jensen, Invalidernt. 4 E. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 175 I. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 665 Else M. Hansen, Ekspeditrice 135 Th. M. Christensen, Bødkerm. 832 Ludvig Hansen, Aldersrnt. 96 Theodora Mørck, Fodspecialist 6 Carl Petersen, Træarbejder 310 B. Clausen, Underværkfører 592 Albert Larsen, Tøffelmager 3 Stine Larsen, Husbestyrerinde 18 J. V. Hansen, Købmand 1580 Karen Hansen, Elev 0 90 133 356 316 6

9

E. N. Nielsen, Træarbejder L. P. Jensen, Aldersrnt. Knud H. Jensen, Arbmd. 2 Helga Hansen, Husass. N. Schoubye, Amtslæge 2478 Astrid Hansen Kuld, Husbest. 72 J. Chr. Righolt, Direktør 2156 H. P. Nielsen, Gaardskarl 84 Harald Nielsen, Træarbejder 393 Ella Nørhoff, Sygeplejerske 329 Erna Nielsen, Husassistent 48 H. A. Birksted, Landsretssagf. 3176 Helga Christiansen, Husass. 36 3 L. Ch. Krause, Bagermester 611 A. Petersen, Dameskræderinde 66 N. E. Østergaard, Træarbejder 114 Alvilda Østergaard, Fru 3 Ellen Østergaard, Ekspeditrice 6 Amanda Petersen, Aldersrnt. 2 Carl Rasmussen, Kontorist, 262 3-5 O. V. Jørgensen, Papirarbejder 148 A. H. Petersen, Fabriksarb.ske 96 5 Dagmar Leidecker, Aldersrnt. 2 Agnes Grandahl, Papirarb.ske 127 Sv. Aa. Christiansen, Frisørm. 157 Agnethe Gohs, Husassistent 66 4 H. P. Christensen, Købmand 6 Carl G. Christensen, Musiker 72 D. K. Jensen, Gaardskarl 70 Verner Møller Bud 6 Niels Møller, Repræsentant 78 Børge Møller, Lærling 6 6 S. Christiansen, Kleinsmedem. 492 Johs. A. Jensen, Forvalter 601 H. A. Fog, Oberstløjtnant 1262 R. E. Hansen, Køkkenchef 375 Kaj A. Hansen, Arbejdsmand 320 7 Chr. Lorenzen, Købmand 1170 8 Villy Frederiksen, Chauffør 419 Chr. Jensen, Skrædermester 3 9 Axel S. Larsen, Købmand 1456 Elna H. Lindager, Fru 356 Karen Petersen, Husass. 48 10 Carl R. Andersen, Restauratør 248 Rs. Chr. B. Movin, Læge 528 Albert Nielsen, Cigarhandler 411 Poul R. Nielsen, Tømrer 393 Agnes Damborg, Jordemoder 945 Harriet Olsen, Husassistent 20 110 Gunner Rasmussen, Murersv. 167 3 Arthur Appelby, Vulkanisør 375 Charles Nielsen, Medhjælper 238 Vald. Petersen, Aldersrnt. 38 4 Aug. Steffensen, Togfører 474 G. Christiansen, Murersvend 175 Lilli Mathiesen, Ekspeditrice 262 6 Chr. Nielsen, Lokomotivmester 320 J. P. Larsen, Lokomotivfører 484 8 H. E. Jensen, Tømrersvend 429 Aa. Rubæk-Nielsen, Officiant 148 Ejner Nielsen, Murersvend 2988 Poul Hansen, Blikkenslagersv. 278 294 329 21 2 Bygvænget. 1 J. H. Jensen, Chauffør

10 Johs. Hansen, Papirarbejder 474 Einar Poulsen, Overofficiant 274 Danavej. 1 Hans A. Sørensen, A.rbnxd. 102 Marius Petersen, Papirarb. 528 2 H. J. Jespersen, Mejeriejer 2819 Dagmar K. Hansen, Husass. 42 3 Esther M. Brendorp, Fru 3 Poul Jensen, Bagersvend 310 6 M. A. Thomsen, Papirarb. 365 Inga Thomsen;, Medhj. 12 Agnethe Thomsen, Ekspd. 42 7 Johanne Hansen, Enkefru 3 Jens P. Brendorp, Papirarb. 310 Jørg. K. Bremdørp, Papirarb. 420 8 J. V. Christensen, Pølseforh. 383 9 Svend O. Andersen, Papirarb. 212 Jørgen Olsen, Murersvend 230 Knud Olsen, Malersvend 175 10 Kirstine Andersen, Rentrice 520 11 Peder Chr. Jenisen, Papirarb. 220 12 E. H. Jensen, Ungtjener 328 13 Aksel Hansen, Togbetjent 175 13 a Knud Petersen, Købmand 3 13 b N. A. Christensen, Mekaniker 610 14 Kaj E. Vimcentzen, Murersv. 420 Karlo J. Vineentzen Ingeniør 2281 15 J. S. Christensen, Mælkeforh. 320 15 a Lars Peter Løren, Smed 42 Kirstine Nielsen, Aldersrnt. 18 15 b A. Jørgensen, Glasværksarb. 93 16 Chr. V. Larsen, Papirarb. 126 Frede M. Larsen., Lærling 9 18 Hans H. Petersen, Arbmd. 24 19 a Otto H. Sørensen, Arbmd. 54 20 Anton N. Th. Madsen, Arbmd. 84 Harry Madsen, Landarb. 215 Henry Madsen, Landarb. 145 Elias F. Sørensen, Arbmd. 6 Dehnsvej. 1 N. Elmer, pens. Stabssergent 302 Herman Hansen, Tømrerm. 220 2 Karl Voss, Maskinarbejder 72 3 H. Nielsen, Underpapirmester 1466 Tove Nielsen, Laboratorieass. 255 4 Anna Nielsen, Enkefru 140 Grete Hansen, Husassistent 125 Margit Henriksen, Ekspd, 14 5 Bruno Petersen, Varmemester 347 Marie Jensen, Syerske 4 Richard Petersen, Malerm. 238 J. P. Petersen, Aldersrnt. 2 Karen Petersen, Syerske 20 Villy Petersen, Maskinarbejder 565 6 J. Nielsen, Maskinfabrikant 1580 Aksel Pedersen, Læge 853 7 Erik Malling, Arbejdsmand 127 Viggo Rasmussen, Papirarb. 148 H. Christensen, Sadelmager 202 P. N. Hansen, Aldersrnt. 12 Anna Beck, Fabriksarb.ske 125 Poul Petersen, Papirarbejder 411

10 8 Aksel Jørgensen, Bagersvend 292 P. Christophersen, Maskinfører 474 L. Jørgensen, Fiskehandler 14 Ejlersvej. 1 Oluf Petersen, Gartner 114 Johs. Jensen, Tømrersvend 60 Emilie Nielsen, Enkefru 6 Børge Hansen, Fyrbøder 484 4 Dan Petersen, Repræsentant 175 Gunnar Bentzen, Politibetjent 127 Osvald Andersen, Maskinarb. 284 Oluf Jørgensen, Mælkeforhdl. 38 6 Fr. Nielsen, Vognmand 1703 Ruth Rasmussen, Husass. 6 Emilievej. 1 A. Christensen, Lagerarbmd. 157 Tage Christensen, Ekspedient 310 Lars Hansen, Aldersrentenyder 2 2 N. P. Pedersen, Entreprenør 719 Else Pedersen, Kontorelev 42 4 Martinus Nielsen, Aldersrnt. 2 Gerhardt Nielsen, Arbejdsmand 60 Chr. Jacobsen, Skomager 36 Enghavevej. 1 Viktor Petersen, Skrædersvend 266 Egon Petersen, Medhjælper 183 Aksel Jørgensen, Papirarbejder 274 Erik Petersen, Arbejdsdreng 36 Helge Paulsen, Kommis 166 2 Vera Petersen, Medhjælper 14 Arly Petersen, Telegrafarbejder 183 Hjalmar Nielsen, Tarmmester 411 Johanne Jensen, Aldersrnt. 2 Sv. Aa. Jensen, Arbejdsmand 60 Lydia Jensen, Husassistent 6 Grethe Jensen, Fabrikarbejderske 6 Johanne Jensen, Husassistent 6 Børge Nielsen, Arbejdsmand 108 Aage Petersen, Arbejdsmand 145 Marius Larsen, Arbejdsmand 60 Kristian Nielsen, Arbmd. 93 3 H. J. Rasmussen, Former 87 Karen M. Rasmussen, Husass. 6 J. Rasmussen, Lokomotivfyrb. 286 4 Axel Andersen, Invalidernt. 4 Max Andersen, Bud 78 5 Chr. Hansen, Arbejdsmand 211 6 Laur. Jørgensen, Fabrikarbejder 72 Arne Jørgensen, Medhjælper 239 Villy Jørgensen, Træarbejder 72 7 Aage Pettersson, Vulkanisør 347 8 Victor Hansen, Slagtersvend 183 9 Chr. Johansen, Paiprarbejder 183 10 Einar Jensen, Aldersrnt. 2 Erna Jensen, Telefonistinde 105 11 Julius V. Jensen, Aldersrnt. 2 Henrik Poulsen, Cyklesmed 6 12 N. P. Hansen, Slagteriarb. 133 13 Emil Andersen, Aldersrnt. 2 Emil Stenberg, Træarbejder 220 Lars K. Sørensen, Tømrerm. 310 14 J. J. Jacobsen, Chauffør 375 Louise Jacobsen, Aldersrnt. 2

16 Ellen Petersen, Enkefru 18 Harry Petersen, Træarbejder 401 Birthe Rasmussen,. Husass. 12 Kjeld Petersen, Lærling 6 Dagny Hansen, Husassistent 66 18 N. P. Christiansen, Skomager 148 Marie Hansen, Husbest.inde 6 20 Anna Jensen, Fabrikarb.ske 199 Anton Larsen, Arbejdsmand 310 Knud Larsen, Tømrersvend 320 Oskar Petersen, Papirarbejder 229 Kaj Petersen, Lærling 215 Fabriksvej. Jens M. Jensen, Maskinm. Eva M. Knudsen, Husass. 46 Holger Madsen, Papirmester 1644 Margrethe Lauridsen, Husass. 60 1888 1 Wilh. Smith, Konsul Inger Larsen, Husass. Edith Christiansen, Husass. Else Andersen, Husass. 3 E. Christiansen, Benzinforh. Inge M. Jensen, Kontorist 166 Verner Petersen, Malersvend 776 5 Poul Olsen, Mekaniker 504 Carl H. Nielsen, Maskinfabr. 1508 Thyra Hansen, Sygeplejeelev 114 Holger Petersen, Chauffør 556 7 Anna Larsen, Husmoder 4 O. Aaris-Larsen, Tømrerm. 1130 S. Aaris-Larsen, Tømrerm. 1280 S. Aaris-Larsen, Bankass. 635 Kirsten Petersen, Aldersrnt. 24 8 Kristen Kristensen, Konsulent 1912 Laur. P. Grøntved, Konsulent 759 Jens Nielsen, fhv. Forp. 78 Ejnar Vølxen, Direktør 1293 R. Fr. Jensen, Restauratør 2094 Grethe Vagnsø, Husass. 54 Agnes Jørgensen, Husass, 42 9 Hans R. Larsen, Chauffør 127 Arne Hansen, Lærling 18 Aksel Hansen, Repræsentant 90 Dines Poulsen, Vognmand 1683 10 Thv. Andersen, Fabrikant 6615 Kjeld Andersen, Ingeniør 3285 Oline Rasmussen, Husass. 72 Gerda Petersen, Husass. 54 11 P. Chr. Lund, Telefonmontør 401 C. Langer-Andersen, Missionær 310 Inga Langer-Andersen, Eksp. 6 12 Svend Weitemeyer, Landinsp. 945 Ragna Thomsen, Kontorass. 183 13 Ludvig Madsen, Ølhandler 1364 N. Pyile Samson, Enkefru 220 Olga Thomsen, Ekspeditrice 14 Johnny Jacobsen, Former 375 J. Hasselbalch, Portier 520 L. J. Nielsen, Smedesvend 544 Else Marie Hansen, Husass. 60 13 b H. P. Olsen, Redaktør 1220 10.978 105 48 48 87 Farimagsvej.

11

14 Carl Melau, Aldersrentenyder Bergliot Melau, Fabrikarb. 15 Ove F. Ingerslev, Læge 2704 17 J. A. Christensen, Kogejomfru 24 Erik Jeppesen, Kapelmester 211 Anna Hansen, Aldersrnt. 2 H. P. Olsen, Papirarbejder 284 Karen Larsen, Kogerske 87 H. C. Emanuelsen, Støberiarb. 193 Max Pedersen, Urmager 148 Verner Nielsen, Arbejdsmand 15 Ane M. Nielsen, Aldersrnt. 2 Ove G. Larsen, Inspektør 556 Sv. E. B. Madsen, Dekoratør 266 18 Søren Hansen, Mekaniker 945 19 Inger Jørgensen, Aldersrnt. 2 Ingrid Hansen, Kontorass. 159 Ingeb. Jacobsen, Papirarb. 248 Knud Nielsen, Telegrafarbejder 157 Helga Andreasen, Rentrice 3 Jens Fr. Petersen, Aldersrnt. 2 Jens Jensen, Sømand 18 19 A Anna J. Hansen, Aldersrnt. 2 Elna Hansén, Medhjælper 14 Carl Jensen, Tømrersvend 121 Karl Jensen, Fabrikarbejder 329 Adolf Serop, Bud 3 Niels Olsen, Politibetjent 284 20 Lars Nilausen, Arbejdsmand 175 Frederikke Olsen, Invalidernt. 4 Mogens Hansen, Lærling 6 A. P. Jørgensen, fhv. Hotelejer238 Jonna Lund, Ekspeditrice 365 Thv. Larsen, Vognmand 108 Lars Jensen, Invalidernt. 4 20 a L. H. Andersen, Arbmd. 81 Ejner Christiansen, Portør 148 Børge Jensen, Træarbejder 192 Niels Andreasen, Arbmd. 157 Jens Mortensen, Former 329 L. P. Jensen, Repræsentant 419 Levy Andersen, Reservehaandv. 108 Poul E. Jensen, Kontorist 411 Tage Andersen, Træarbejder 383 21 Margr. Larsen, Plejerske 15 A. Hemmingsen, Syerske 12 Tage Sørensen, Musiker 38 Ellen Mortensen, Enkefru 54 Yrsa Mortensen, Handelslærl. 6 Ane M. Hansen, Invalidernt. 60 Herdis Olsen, Kassererske 239 Ane M. Olsen, Husmoder 6 Erik Olsen, fhv. Gartner 4 Kaj Olsen, Slagtersvend 605 Mette Hee, fhv. Kobbersmed 4 Kr. Petersen, Skrædersvend 175 22 P. Chr. B. Boeck, Amtsforv. 1888 23 P. J. Olsen, Arbejdsmand 81 Svend E. Olsen, Lærling 14 Vilh. Poulsen, fhv. Detailhandler 12 Riibner Petersen, Elektriker 903 Poul Olsen, Arbejdsdreng 6 24 Margr. Evers, fhv. Lærerinde 159 Hertha Jensen, Pensionist 102 Cecilie Hansen, Bogholderske 262 Anna Redsted, Enkefru 133 2 215

Christine Bang, Enkefru Margr. Langevad, Enkefru 292 Martha Henriksen, Kassererske 269 P. M. Henriksen, Portner 2 25 P. Chr. Andersen, Kasserer 75 R. M. Linde, Sadelmager 114 H. P. Linde, Sadelmagersvend 72 Rs. M. Nielsen, Vognmand 842 P. Skovhave, Savskærer 9 Carluff Hansen, Medhjælper 78 26 Buchholtz-Nielsen, Ritmester 968 P. Riis Lassen, Oberstløjtnant 1179 J. V. Jensen, Stabsofficiant 474 Annelise Jensen, Eksped. 223 V. V. da C. Carneiro, Kapti. 401 E. G. Corneliussen, Tandlæge 484 Valborg Sørensen, Husass. 54 27 E. Johansen, Snedkerm. 375 V. Mørkeberg, Vognmand 108 Knud Mørkeberg, Bankass. 520 28 E. Krog Aage, Sagfører 2217 Anna Simonsen, Rentrice 292 Chr. Jensen, Ingeniør 3762 Karen Jensen, Husass. 36 29 Kirsten Preisler, Aldersrnt. 2 Hans Hermansen, Murersvend 26 Yrsa Christoffersen, Syerske 12 Chr. Christensen, Murersvend 111 30 Niels Vitting, Købmand 72 Edith Vitting, Kontorass. 14 31 Anna I. Hansen, Husass. 6 Gerda Nielsen, Syerske 183 Kristian Pedersen, Arbejdsmand 60 Chresten Johansen, Grønthdl. 18 32 Ane Marie Olsen, Pensionist 183 33 J. P. Hansen, pens. Lærer 310 Ulrik Larsen, Inspektør 1683 Gerda Larsen, Handelslærling 6 Elly Hansen, Rentrice 310 Anna Larsen, Husmoder 14 Gerda Larsen, Kontorass. 465 Harriet Larsen, Rentrice 84 J. P. Christiansen, Aldersrnt. 2 Ester Jensen, Toldmedhjælper 166 Sv. Aa. Brasen, Kommis 54 35 S. Andresen, Tandlæge 867 36 Marie Clasen, Rentrice 465 Ellen Lindberg, Enkefru 133 Alice Søllegaard, Købmand 274 Carl Søllegaard, Musiker 157 J. P. Jensen, Ejendomsmægler 546 Arne Jensen, Keramiker 419 Henry Jensen, Gartner 310 26 Lars Henr. Hansen, Overportør 284 H. A. Petersen, Banearbejder 256 27 Chr. Christensen, Aldersrnt. 24 J. P. Olsen, Pensionist 81 39 Carl Chr. Jensen, Restauratør 2094 H. C. Hollesen, Stationsforst. 1314 Holger Hansen, Trafikmedhj. 255 V. Thaysen-Møller, Husass. 36 Stanislava Sand, Husass. 57 Johan Vogel, Læge 3417 S. N. Tulstrup, Baneingeniør 1282 Viktor Hansen, Postkontrollør 688 H. Engell Staberg, Postmester 1125 2

12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ane M. Lauritzen, Aldersrnt. Heinrick R. Lunau do. Thora Luttermann do.

0 48 411 12 903 456 520 6 588 30 54 229 105 60 484 678 924 121 2 4 310 447

Ellen Engeil Staberg, Frk. Ingrid Jensen, Husassistent 38 R. P. Rasmussen, Fragtmand Lissi Rasmussen, Husass. Reinh. Rasmussen, Maskinm. N. Juul Johansen, Chauffør 40 H. P. Jensen, Vognmand Tove M. Jensen, Strygerske 43 N. Borella-Hansen, Hdl.gartner 45 Maren Clausen, Aldersrnt. O. J. Clausen, Invalidernt. J. V. Clausen, Arbejdsmand 47 Evald Andersen, Vognmand Hansine V. Andersen, Enkefru Vera Nielsen, Ekspeditrice 40 Poul Hansen, Tømrersvend Georg Hansen, Arbejdsmand 51 C. P. Jørgensen, Bybud C. L. Jørgensen, Bybud 53 S. Sørensen, Red.sekretær R. Rasmussen, Barbermester Kurt Rasmussen, Murersvend Alderdomshjemmet: H. P. Abrahamsen, Aldersrnt. H. P. Albrechtsen do. Ingeborg Andersen do. Fr. T. Bagger do. Marie S. Bendtsen do. Hans Fr. Bruun do. Ellen Christensen do. H. P. Christoffersen do. Thora Evensen do. Sofie Kramer do. Hans P. Frederiksen do. Hans P. Grandahl do. A. Walsten-Grønholt do. Ane Gundorff do. Hans Chr. Hansen do. Eline Hansen do. Anna Hansen do. Karen Hansen do. Margrethe Hansen do. Niels Hansen do. Vilhelmine Hansen. do. Eiler Hansen do. Karl Hansen do. Henriette Hansen do.

do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.

Anna Madsen Niels Mathiesen Hans Mikkelsen Dorthea Nielsen Karen Nielsen Marie Nielsen Rasmus Nielsen Johanne Nielsen Hans P. Nielsen Peter Nielsen Anders Olsen Anna M. Olsen Hans Chr. Olsen Hans P. Petersen Ane M. Petersen

Hans Chr. Nielsen do.

Dorthea Petersen, Enkefru Carl C. Petersen, Aldersrnt. Hans P. Rasmussen do.

2 2 2 2 2

do. do. do. do.

Anna Schnipper Laur. P. Stange Elisabeth Steenberg Søren Sørensen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Emma Andersen, Stuepige Anna Christiansen, Husass. Herluf Nielsen, Lærling 6 Betty Fersbøl, Sygeplejerske 278 Ane Hansen, Bestyrerinde 614 Maja Hansen, Husass. 48 Oda Hansen, Husass. 54 Inger M. Nielsen, Husass. 84 Jens Nielsen, Varmemester 292 Karen Nielsen, Husass. 72 Inga Marie Olsen, Stuepige 9 Karen Poulsen, Kokkepige 114 Grethe Rasmussen, Husass. 78 Mogens Andersen, Lærling 6 Niels Chr. Pedersen, Inspektør 248 Otto W. Larsen, Fabrikant 546 Niels Nielsen, Assurandør 740 M. Lauersen, Ejend.mægler 1089 Andrea Hulbeck, Fru 66 Ester Hulbeck, Kassererske 465 Laurine Larsen, Lærerinde 827 J. Marie Andersen, Købmand 12 Birthe Andersen, Optiker 252 Rudolf Petersen, Lærer 484 Jens Hansen, Aldersrnt. 2 56 Hans H. Jensen, Arbejdsmand 111 Elna M. Johansen, Papirarb.ske 157 Otto Johansen, Bud 9 Albert Christensen, Chauffør 347 Karl Jensen, Arbejdsmand 310 Sv. Aage Jensen, Arbmd. 438 Ejner Johansen, Arbmd. 302 Ejner Jensen, Arbmd. 24 58 Jens L. Christensen, Bestyrer 791 Tove Christensen, Ekspeditrice 232 Ellen Clausen, Guldsmed 329 59 Hans Jensen, Beslagssmedem. 992 Edda Jensen, Kontorass. 248 38 42

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Karen Sofie Hansen do. Karen Sofie F. Hansen do. Ole Jacobsen do. Dorthea Jensen do. Ludvig Jensen do. Martha Jensen do. Maren Jensen do. Jensine Jeppesen do. Marie Johansen do. Fr. Johannesen do. Ane Jørgensen do. Johan Jørgensen do. Margrethe Jørgensen do. Niels Jørgensen do. Ane Knudsen do. Edla Larsen do. Karen Larsen do. Laura Larsen -do. Jens Larsen do.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13

60 Joh. Frederiksen, Aldersrnt. 2 Egon Frederiksen, Medhjælper 135 A. Frederiksen, Vognmand ,429 61 Karl K. Rasmussen, Hdl.agent 2916 Betty Rasmussen, Kontorist 401 Jørgen Rasmussen, Lærling 6 62 J. P. Jacobsen, Tilsynsførende 601 H. H. Thomsen, Gaardskarl 2 H. Barfoed, Landinspektør 1303 Else Petersen, Husass. 20 64 Ernst Pedersen, Politiassistent 565 Oluf Harholt, Lokomotivfyrb. 320 66 Anna Aagaard, Enkefru 90 Jens Chr. Jensen, Overofficiant 248 N. Erik Nielsen, Kommis 125 67 Thv. Hermansen, Aldersrnt. 24 Anna Petersen, Aldersrnt. 2 H. C. Sørensen, Aldersrnt. 24 Carl Clausen, Barbermester 24 Helga Hansen, Invalidernt. 4 Fr. A. A. Baes, Maskinarbejder 401 Carl G. L. Baes, Bankass. 484 Knud V. Baes, Malersvend 232 67 a Jul. Hemmingsen, Aldersrnt. 2 Ellen Steffensen, Aldersrnt. 2 Anna Kåhler, Enkefru 9 68 H. S. Hansen, Militærmusiker 238 69 Poul C. Jeppesen, Fabrikant 6 Maren Jeppesen, Enkefru 832 Poul C. Jeppesen, Maskinlærl. 514 Viggo Hansen, Typograf 383 Frede Jeppesen, Lærling 6 70 Jørg. Emanuelsen, Aldersrnt. 2 Johanne Olsen, Aldersrnt. 2 Mette Nielsen, Aldersrnt. 2 Carl Nielsen, Medhjælper 2 J. P. Ludvigsen, Aldersrnt. 2 Anna Jensen, Aldersrnt. 2 Helene Petersen, Husass. 78 Inger Andersen, Stuepige 36 Karen Johansen, Aldersrnt. 2 71 Martha Saurmilch, Enkefru 38 Carla Saurmilch, Kassererske 429 K. A. Emilius, Overportør 256 Edith Thomsen, Ekspeditrice 837 Erik Christensen, Banearbejder 208 72 A. C. T. Sørensen, Rangerm. 310 Kr. V. Jensen, Ekstraarbejder 292 Arne Knudsen, Portør 223 73 W. Børge Faber, Overlæge 2612 Agnes Andersen, Husass. 60 74 C. Hemmingsen, Overbetjent 502 Gudrun Hemmingsen, Eksped. 14 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 238 Farvergade. 1 Anna Nicolaisen, Aldersrnt. Otto Sauer, Bagersvend 2 Peter Nicolaisen, Værkfører Kaj Larsen, Remisearbejder 356 3 N. H. Christensen, Vaskeriejer 284 Svend B. Wasmann, Optiker 1049 B. E. Petersen, Malersvend 278 4 Niels Poulsen, Støberiarbejder 266 Frede Paulsen, Arbmd. 105 2 6 565

5 Birtha Jørgensen, Husbest.inde 3 Vald. Pedersen, Lagerarbejder 248 Svend Petersen, Arbejdsmand 456 Anna Petersen, Aldersrnt. 2 Peder Mikkelsen, Arbmd. 114 Wilh. Larsen, Havemand 211 Kjeld H. Larsen, Tømrer 393 Anna Schunck, Aldersrent. 2 Carl Schunck, Arbejdsmand 114 Anna Jakobsen, Fru 3 Jens Christiansen, Medhjælper 6 7 A M. A. Jørgensen, Overlæge 3254 7 Herman Petersen, Socialinsp. 1101 Carl Rasmussen, Handelsagent 157 Carl Nielsen, Fotograf 57 H. R. Kristiansen, Træarbejder 99 H. P. Andersen, Grønthdl. 18 J. P. Jensen, Aldersrent. 2 Karen Johansen, Husass. 42 7 a Ella Andersen, Defektrice 191 9 Frede Busk, Mekaniker 520 Knud E. Hansen, Pottemager 401 Keld B. Petersen, Hestehandler 202 Hans M. Petersen, Ekspedient 133 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 903 Fasanvej. J. P. Hansen, Landmand Harry Hansen, Arbejdsmand Carl Petersen, Pensionist Laura Jensen, Husbest.inde 0 Oskar Hansen, Kasernefunkt. 320 Axel Danholt, Overofficiant 411 Hans Danholt, Pensionist 302 84 90 102 Fixvej. 1 Orla Jensen, Snedkersvend 3 N. P. Nielsen, Aldersrnt. Herved Henriksen, Arbmd. Maurits Henriksen, Lærling 4 Chr. O. Rasmussen, Former 96 Fr. Rasmussen, Træarbejder 256 5 Laura Pedersen, Enkefru 4 P. L. Johansen, Ostehandler 60 Svenn Høj, Murersvend 75 Gudrun Pedersen, Husass. 159 6 Johanne Rasmussen, Enkefru 54 Poul Rasmussen, Træarbejder 9 Ester Larsen, Fru 0 Else Rasmussen, Husass. 6 Ole Petersen, Papirarbejder 284 Karl Petersen, Træarbejder 310 Poul Petersen, Bud 36 Henry Andersen, Arbejdsmand 230 7 L. P. Olsen, Pottemagersvend 266 Anna Olsen, Husbestyrerinde 0 8 Egon Nielsen, Maskinarbejder 220 H. L. Espensen, Ekstraarbejder 238 C. S. Espensen, Papirarbejder 474 9 Knud Bodal, Pottemagersvend 194 9 H. E. Sørensen, Snedkersvend 420 10 Jørgen Olsen, Skomagerm. 26 11 Ellen M. Petersen, Telefonist 375 G. P. Petersen, Journalfører 166 12 C. V. Hansen, Fabrikant 556 375 2 429 30

14

20 Valdemar Petersen, Aldersrnt. Gerda Petersen, Husbest. 21 P. J. Nielsen, Gartner Eli M. Larsen, Arbmd. 22 Maren Nielsen, Aldersrnt. Svend Aa. Nielsen, Gartner 23 Bodil Olsen, Aldersrnt. S. Aa. Olsen, Former Amalie Hansen, fhv. Sygepl. 24 Karl V. Olsen, Papirarb. Svend Aa. Hansen, Arbmd. Adolf Petersen, Medhjælper Fr. Hansen, Glassliber Hans O. Petersen, Papirarb. 25 N. P. Olsen, Aldersrnt. 18 V. H. C. Christensen, Papirarb. 238 26 L. C. Jacobsen, Aldersrnt. 2 27 Hans Jensen, pens. Overportør 166 28 Anton Hansen, Portner 140 Poul Hansen, Tømrersvend 3 Aksel Andersen, Maskinpasser 121 29 H. R. Schwartzbach, Murersv. 220 Jens Andersen, Arbmd. 465 Peder Jørgensen, Træarbejder 157 Fr. V. Johansen, Fiskehdl. 38 Poul Jacobsen, Radiotekniker 411 Edvin Jørgensen, Træarbejder 338 Jørgen Rasmussen, Tømrersv. 198 29a Chr. Hansen, Ejendomshdl. 140 Knud Hansen, Disponent 715 Iris Hansen, Husassistent 0 Aurel Spiermann, Aldersrnt. 80 30 Marius Jensen, Papirarbejder 411 Valdemar Skou, Arbejdsmand 157 121 72 255 514 302 384 278 223 583 2 2 9 Freiasvej. 2 Ove Hansen, Arbejdsmand 4 K. Møller-Petersen, Fru Elsine Willumsen, Frk. 223 P. Christensen, Murerarbmd. 320 B. Christensen, Blikkenslager 255 Inga Christensen, Syerske 24 Olga Hansen, Enkefru 3 Friggasvej. 1 Axel Hermansen, Tømrersvend 70 Børge Hermansen, Træarbejder 294 Carl Hansen, Arbejdsmand 48 Kristian Olsen, Invalidernt. 24 3 Carl H. Møller, Bybud 202 2 Ernst Petersen, Murermester 114 6 Edgar Petersen, Smedemester1170 Thv. Petersen, Aldersrnt. 2 Martha Petersen, Enkefru 3 Arne Petersen, Lærling 6 8 Lars Jensen, Invalidernt. 4 Petra Palle, Aldersrnt. 2 Børge L. Nielsen, Smedesvend 211 Jens Jensen, Arbejdsmand 125 Rs. Thorkildsen, Aldersrnt. 2 Ellen Pedersen, Arbejderske 6 Harald Hansen, Produkthdl. 474 Jensine Kristensen, Fru 3 Carla Christensen, Invalidernt. 0 310 102 2 0

13 L. P. Stage, Aldersrnt. 2 Svend Aa. Jørgensen, Arbmd. 338 Thora Larsen, Enkefru 3 Willy Larsen, Kontorassistent 356 14 Chr. Johansen, Papirarbejder 2 H. P. Rasmussen, Arbmd. 108 15 Nikoline Nielsen, Enkefru 6 Olaf Rasmussen, Instrumentm. 3 Willy Rasselnberg, Blikkensl. 499 16 H. E. Mortensen, Cyklehdl. 1220 Gerda Mortensen, Ekspdtr. 24 17 N. O. Johansen, Viceinspektør 832 18 Jacob Jacobsen, Maskinarb. 411 Poul Lund, Træarbejder 202 Jens Chr. Jensen, Arbmd. 202 Thomas Jørgensen, Arbmd. 347 19 Anders Hansen, Overportør 310 Erik Hansen, Træarbejder 294 Knud Hansen, Træarbejder 393 20 P. S. Hansen, Konsulent 365 21 C. Jensen Petersen, Typograf 429 Ellen Petersen, Invalidernt. 4 22 M. Kr. Essendrop, Lærer 720 Fredensvej. 1 Niels J. Larsen, Købmand Laif Jørgensen, Træarbejder Carl Sanstrup, Ekspedient 3 Peter Petersen, Aldersrnt. 4 Thomas Oulund, Pensionist Emmy Oulund, Husbest. 30 E. H. Rasmussen, Tømrersv. 438 5 Aksel Andersen, Mekaniker 328 Erna Nielsen, Husassistent 24 6 Jørg. Johansen, Sadelmagerm. 42 Maja Jensen, Ekspeditrice 6 7 H. P. Jensen, Arbmd. 20 Kaja Jensen, Husassistent 6 8 Børge Møller, Mælkeforhdl. 284 Johannes Møller, Mekaniker 575 9 Magnus Lauridsen, Motorfører 429 9a L. P. Hansen, Pensionist 121 Poul Poulsen, Kommis 278 10 N. Petersen, Aldersrentenyder 2 Jørgen Hansen, Slagteriarb. 102 11 J. C. Larsen, Aldersrnt. 2 12 Jens C. Pedersen, Arbmd. 274 Egon Jensen, Arbmd. 24 13 Juliane Christensen, Enkefru 3 14 Ejner Christensen, Gartner 365 15 Henry Petersen, Maskinarb. 193 Karen Petersen, Aldersrnt. 2 16 Vagner Bonde, Snedkersvend 110 E. J. Petersen, Handelsmand 78 H. J. Sørensen, Arbejdsmand 0 Poul A. Poulsen, Sergent 140 16a Knud Andersen, Chauffør 175 Svend Andersen, Savværksarb. 121 17 Chr. L. Andersen, Papirarb. 411 Gudrun Andersen, Husass. 42 Ejvind C. Andersen, Lærling 6 18 Mads Petersen, Assistent 347 Edith Petersen, Kontorist 152 H. Chr. Hansen, Aldersrnt. 2 19 Jacob Christensen, Aldersrnt. 2 220 474 2 38

157

15

Axel Ørbæk, Papirarbejder L. P. Knudsen, Arbejdsmand Oskar Rasmussen, Arbmd. 111 Arnold Sørensen, Arbejdsmand 140 Kristen Hansen, Arbejdsmand 54 Johs. Hansen, Arbejdsmand 310 Chr. Jensen, Malersvend 166 Aksel Hansen, Tjener 96 Poul Larsen, Købmand 419 Astrid Hansen, Syerske 42 Anna Hansen, Syerske 42 Carstensen-Egeberg, Kontrollør 108 Alfred Nielsen, Bestyrer 447 Lars Stigsgaard, Overbetjent 474 Henning Stigsgaard, Lærling 145 N. Rasmussen, Aldersrnt. 2 Ingeb. Rasmussen, Husass. 6 Chr. Damlund, Barbermester 310 Jørgen Jensen, Aldersrnt. 2 Harry Grandahl, Smedesvend 329 Chr. Brandt, Maskinsmed 678 Viggo Brandt, Kommis 365 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 292 Frank Jørgensen, Keramiker 84 Inge Jørgensen, Ekspeditrice 72 Carl Hansen, Mælkeforhandler 93 Knud W. Jensen, Typograf 375 Axel Surland-Hansen, Lærer 474 Ch. Mortensen, Murermester 484 O. E. Petersen, Snedkersvend 256 G. Jørgensen, Laboratorieass. 248 J. Storgaard, Murermester 2796 Knud Christensen, Fabrikant 266 J. Alfred Ravn, Salgsleder 20 Ole R. Ravn, Lærling 6 J. Chr. Jensen, Faktor 438 Henry Nielsen, Vognmand 438 H. Steen Jensen, Læge 229 H. J. Pedersen, Toldassistent 484 Søren Kjær, Skræder 292 Henny Kjær, Damefrisørinde 114 Mogens S. Nielsen, Kirkeg.insp. 274 Mogens Hansen, Bogholder 429 Ruben Hansen, Pottemager 302 Rodin E. Hansen, Ekspedient 320 J. P. Nielsen, Rentier 42 Erling Rasmussen, Lærer 320 Knud Jensen, Maskinmester 538 Jens Andersen, Vognmand 2176 Esther Dunk, Husbest.inde 48 P. A. Nielsen, Tømrersvend 229 Edith Nielsen, Kontorass. 199 Bernt Brandelev, Bankfuldm. 302 Erik Nielsen, Lærling 6 Poul Schimmel, Assistent 320 Lars Jensen, Fabriksarbejder 192 M. J. Christensen, Enkefru 157 Johs. Christensen, Assistent 310 Maren Christensen, Husejerske 278 N. Skovbo, fhv. Mejeribestyrer 102 Ida Rolchou, Husbest.inde 14 R. B. Christiansen, Aldersrnt. 2 Johanne Petersen, Aldersrnt. 2 Peter Franzen, Aldersrnt. 2 Karen Sofie Jensen, Aldersrnt. 2 Kirsten Nielsen, Aldersrnt. 2 256 6

Fyensvej. 1 Viggo Andersen, Arbejdsmand 78 Erik F. Larsen, Arbejdsmand 148 Aage Nielsen, Arbejdsmand 356 Max Rasmussen, Arbejdsmand 132 Kaj Larsen, Papirarbejder 247 Maren Jensen, Aldersrnt. 2 2 Wagner Jensen, Træarbejder 72 H. Schwartzbach, Formand 610 Niels O. Larsen, Former 220 Frede Larsson, Stationsarb. 411 Erik Larsson, Bud 9 H. Kristensen, Glasværksarb. 167 Jenny Jensen, Aldersrnt. 2 Carl Jørgensen, Remisearbejder 610 3 Chr. Olsen, Aldersrnt. 2 Ulla Hansen, Fru 0 Thorkild Petersen, Arbmd. 256 Ove Hansen, Maskinarbejder 384 Sigfred Hansen, Papirarbejder 248 H. Rasmussen, Arbejdsmand 274 C. M. Hansen, Slagtersvend 140 4 Helmer Larsen, Landpostbud 48 Hans Jensen, Aldersrnt. 2 Georg Æ. Jensen, Lagerarb. 356 M. Nielsen, Telefonmontør 275 Chr. Nielsen, Lærling 6 Helge Petersen, Kommis 338 Sv. Aa. Arnstrup, Tjener 392 Søren Bang, Repræsentant 356 Esmonde Hansen, Husbest.inde 54 Chr. Dahl, Slagtersvend 392 5 Frits Jensen, Kommis 108 Børge Bagger, Mekaniker 338 Anton Patuel, Uldhandler 7 Verner Hansen, Arbejdsmand 347 J. H. Rasmussen, Arbejdsmand 166 Frede Petersen, Træarbejder 42 7 Kr. Rasmussen, Arbejdsmand 86 Karl Nielsen, Tromlefører 70 Kirsten Rasmussen, Aldersrnt. 2 Fr. E. Jensen, Invalidernt. 4 Hjalmar Hansen, Gartner 12 Einer S. Olsen, Arbejdsmand 3 Gallemarksvej. 1 Karoline Lange, Aldersrnt. 2 Carl Henriksen, Elektriker 133 Elly Hansen, Husass. 36 2 Kaj V. Møller, cand. pharm. 759 Vagn Johansen, Repræsentant 329 Aase Petersen, Kontorass. 84 3 Hilmar Jørgensen, Snedkersv. 229 Helmer Andersen, Chauffør 166 4 J. A. Trågardh, Skræderm. 1170 Marie Hansen, Assistent 605 5 Rs. Jensen, Overportør 320 H. J. Andersen, Papirarbejder 111 Jørg. Andersen, Bydreng 6 6 Laur. Andersen, Entreprenør 1004 Poul Andersen, Entreprenør 719 7 Frede Andersen, Chauffør 211 H. Rasmussen, Malersvend 140 Knud Rasmussen, Ekstraarb. 223 8 Johs. Harden, Bagermester 565 9 Alma Andersen, Husass. 24

10

11 12 13 15 17 18 19 21 23 25 31 33 44 45 46 20 48 49 50 51 52 53 55 56 47

16

Johanne Bodal, Aldersrnt. Karen Boesen, Aldersrnt. Thora Jensen, Aldersrnt. 58 Chr. Johansen, Aldersrnt. Niels Nielsen, Aldersrnt. N. P. Petersen, Aldersrnt. H. P. Larsen, Aldersrnt. Hans Andersen, Aldersrnt. Frederik Jensen, Aldersrnt. Hans Larsen, Aldersrnt. Jens Chr. Olsen, Aldersrnt. 59 Ejner Hansen, Assistent 60 Karl G. Hansen, Chauffør 90 Svend Christiansen, Støberiarb. 127 H. Rasmussen, Aldersrnt. 2 61 W. Frederiksen, Snedkersvend 114 Orla Olsen, Radioforhandler 1580 63 Jens Andersen, Slagter 93 Poul Andersen, Slagter 102 Johanne S. Hansen, Servitrice 215 P. Frølund, Urmager 3205 65 J. P. Nøhr, Malersvend 320 67 Johs. Sørensen, Togbetjent 256 A. P. Andersen, Overportør 284 Sigrid Andersen, Kontorist 278 69 Herbert Petersen, Bestyrer 157 Grethe Petersen, Elev 6 70 Carl Lorentzen, Assistent 401 J. P. Pedersen, Papirarbejder 284 72 Ella Nielsen, Husassistent 48 C. V. Wincentz, Vognmand 2478 P. Johs. Jensen, Chauffør 191 89 Oluf Pedersen, Bestyrer 759 Hedvig Pedersen, Husass. 78 Magda Jensen, Husassistent 72 Mary Christiansen, Husass. 84 E. A. Christoffersen, Husass. 66 Poul Oxenbøl, Opsynsmand 248 544 8 Gunnar Jensen, Overofficiant 320 Ib Jensen, Landbrugskandidat 148 11 H. M. Rasmussen, Fabriksarb. 274 Rita Rasmussen, Ekspeditrice 17 Gudrun Rasmussen, Husass. 42 Egon Rasmussen, Bud 17 13 Johs. Jensen, Tømrersvend 140 Inger Olsen, Husbest.inde 14 14 Kaj H. Hansen, Bager 114 G. J. Mortensen, Købmand 87 E. Nielsen, Reservebetjent 220 15 V. Jacobsen, Papirarbejder 102 A. Jacobsen, Arbejdsdreng 6 16. A. Sass-Nielsen, Kedelpasser 320 H. K. Frandsen, Aldersrnt. 2 17 Aage C. Olsen, Fyrbøder 127 18 F. J. Rasmussen, Tømrerm. 574 21 A. E. Johannesen, Tømrersvend 54 22 Eskild Brasch, Overmekaniker 556 23 H. Jørgensen, Linoleumspaal. 6 2 2 2 2 57 Oluf Teilmann, Lærer 750 17 2 2 2 2 2 6 292 Glentevej. 4 N. J. Larsen, Tømrersvend Frede Bonnesen, Tømrer 183

Godthaabs Allé. 2 Rolf V. Andersen, Savskærer 356 Ejnar G. Jørgensen, Chauffør 2J4 Ane Jacobsen, Aldersrnt. 2 Carl Jacobsen, Savskærer 248 Poul Jacobsen, Savskærer 0 Helvor Hartimmer, Rsjervebet. 166 Ada Jørgensen, Ekspeditrice 159 4 Axel Houmaae, Malermester 2704 5 Marie Larsen, Kogejomfru 66 P. R. Pedersen, Lagerforv. 574 Niels Olsen, Arbejdsmand 175 6 V. Petersen, Repræsentant 347 J. J. Køser, Optiker 1282 7 Anna Pedersen, Aldrsrnt. 2 Hansine Jensen, Syerske 6 Ellen Pedersen, Kontorass. 574 M. Gyldenkærne, Sygepl. 66 R. Andreasen, Lokomotivfyrb. 274 9 E. Rasmussen, Skomagersvend 220 Jens Dehn, Husejer 183 Anna Haaning, Husbest.inde 135 Karen K. Jensen, Frk. 6 10 V. Pedersen, Skorstensfejerne 1477 11 Hj. V. Pedersen, Maskinforh. 4 Jørgen Sørensen, Aldersrnt. 2 12 L. M. Larsen, Arbejdsmand 356 Niels Larsen, Malerlærling 6 Astrid Lassen, Lærerinde 474 13 Aksel Sørensen, Keramiker 401 M. Brodersen, Detailhandler 510 14 J. J. Nielsen, Bladforhandler 465 Grethe Nielsen, Ekspeditrice 105 Jenny Wahlsted, Sygepl. 9 15 R. Rasmussen, Skrædermester 140 Gerda Rasmussen, Bogb.medhj. 199 16 Børge Larsen, Papirarbjd,er 6 H. Andersen, Arbejdsmand 82 Carl Nielsen, Chauffør 93 Carl G. Nielsen, Arbmd. 152 N. Sørensen, Slagteriarbejder 375 Inge Nielsen, Husass. 6 Georg Andersen, Medhjælper 42 17 Hansine Jacobsen, Husmoder 6 Else Jacobsen, Kontorass. 411 C. Fr. Jacobsen, Papirarbejder 133 Hans Fr. Kragh, Aldersrnt. 2 Rita Jacobsen, Bud 6 18 Karl Carstensen, Typograf 310 H. P. Carstensen, Aldersrnt. 3 19 M. Christiansen, Arbejdsmand 6 Anna Thybo, Enkefru 3 H. Hermansen, Amtsbogholder 145 20 Andreas Jensen, Typograf 429 Carl Petersen, Havneformand 658 Louis Hansen, Typograf 347 Hartvig Petersen, Bud 6 Jytte Jensen, Elev 6 21 R. V. Johansen, -Maskinmester 565 Peter Johansen, Arbejdsmand 6 Louis Johansen, Fabrikant 239 Rigmor Petersen, Kontorist 72 22 Poul Jacobsen, Papirarbejder 274 K. Hansen-Hviid, Enkefru 3 I. Hansen-Hviid, Strygerske 24 C. V. Ammitzbøl, Officiant 111

17

23 H. P. Jørgensen, Skræderm. J. P. Petersen, fhv. Bankdir. 24 P. V. Jensen, pens. Postpakm. Ib Jensen, Malersvend 25 Ane Marie Jensen, Enkefru Elin Svendsen, Ekspeditrice Arne M. Andersen, Kommis 26 J. P. Nielsen, Arbejdsmand H. Hemmingsen, ps. Overpostb. Vera Brudlykke, Stuepige 27 Ane K. Nielsen, Enkefru Laners Nielsen, Bankbogholder Anna Nielsen, Husassistent Gormsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarbejder 2 J. Christensen, Aldersrnt. Anders Larsen, Aldersrnt. 3 Ludvig Larsen, Arbejdsmand Herman Jensen, Chauffør Tove Sørensen, Husass. Niels Hansen, Gartner Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Lærer 3 H. P. Hansen, Slagter 4 Anna Hansen, Aldersrnt. Niels Mortensen, Arbejdsmand Rita Mortensen, Ekspeditrice 5 Hartvig Meyer, Typograf Augusta Petersen, Aldersrnt. 6 K. P. Hansen, Papirarbejder Bodil Hansen, Invalidernt. Oscar Hansen, Medhjælper Harald Hansen, Arbejdsmand 7 Verner L. Nielsen, Mælkeforh. Karen Jensen, Papirarb.ske 8 H. C. Petersen, Mælkehandler 9 Erik Nielsen, Viceinspektør 10 H. L. Ditlevsen, Aldersrnt. Ingeb. Ditlevsen, Papirarb.ske 11 Karl Larsen, Værkfører Inge Larsen, Defektrice G. Frederiksen, Skrædermester 12 Carl Sivertsen, Fabrikant 13 Holger Rasmussen, Bestyrer 14 Carl Otto Jensen, Gaardskarl Poul E. Christensen, Bud Josef Jelen, Oversergent Harry Larsen, Murersvend 15 Osv. Christiansen, Maskinf. 17 Poul Borring, Fyrbøder Martin Borring, Pensionist Aage Møller, Assistent Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malermester 2 Hans Hansen, Former Peter Jensen, Ekspedient Kaj Hansen, Snedkersvend Peter Hansen, Postaspirant Georg Hansen, Former Anna Kann, Aldersrnt. Peter Jensen, Købmand 3 N. J. Hansen, Glasværksarb.

791 166 502 302 60 114 262 72 791 48 105 706 6 375 2 2 266 284 546 96 2 75 6 356 2 411 4 125 193 72 54 166 883 2 184 583 347 238 955 400 110 14 184 262 338 220 266 135 24 54

4 J. P. Petersen, Papirarbejder 274 5 Fr. V. Sørensen, Lærer 429 6 Gert Petersen, Keramikarb. 166 Marie Petersen, Aldersrnt. 2 7 Karl Larsen, Arbejdsmand 133 8 H. Rasmussen, Chauffør 338 Anna Hansen, Syerske 60 10 Knud Christensen, Smedesvend 447 14 Sv. Reckendorff, Mekaniker 383 Henry Hansen, Mekaniker 84 Søren Jakobsen, Vognmand 6 Karl Jensen, Arbejdsmand 114 Chr. Petersen, fhv. Slagteriarb. 2 Carl Hansen, Papirarb. 78 Marie Jakobsen, Husass. 54 16 Aksel Larsen, Maskinarb. 365 H. C. Hansen, Bogholder 574 Helge Hansen,,Typograf 375 Frode Hansen, Typograf 447 Grethe Hammer, Kontorelev 66 18 Harry Hansen, Konstruktør .356 Marius Thuesen, Lærer 520 Grimstrup Børnehjem. Christine Hemmingsen, Forst. 356 Alis Hansen, Barneplejeelev 6 Else Jensen, Husassistent 6 Manen Olsen, Medhjælper 0 D. Jensen Therp, Sygeplejerske 184 Lilli Petersen, Barneplejerske 220 Ketty Andersen, Barneplejerske 78 Bodil Petersen, Barneplejerske 6 Kirsten Christensen, Medhj. 135 Ellen Stoltenberg, Medhj. 78 Esther Paulsen, Barneplejeelev 125 Grethe Elly Hansen, Husassist. 60 Anni Jensen, Barneplejeelev 9 Erna Frederiksen, Sygepl. 239 Karen Jacobsen, BarnepLske 94 Anna Lange, Barnepl.ske 6 Grimstrupvej. 2 Leopold Thomsen, Papirarb. 883 Alfred Adamsen, Arbmd. 220 4 Carl Rasmussen, Papirarb. 320 Eigil Rasmussen, Kommis 81 6 Albert Christensen, Arbmd. 108 Niels Lykke, Kedelpasser 593 Erling Lykke, Arbejdsdreng 24 8 Oluf Wagner, Papirarbejder 411 9 Ingeborg Larsen, Fabrikant 24 10 Peter Pedersen, Gasværksarb. 356 Ejner Hansen, Arbmd. 110 11 Emil Petersen, Malerm. 2293 12 Ejnar Hemmingsen, Arbmd, 9 Jens Henriksen, Tømrersvend 274 13 Paul W. Wieder, Elektriker 565 H. Chr. Kristensen, Papirarb. 328 14 Valdemar Clausen, Møllersvend 202 Robert A. Jensen, Papirarb. 230 15 Evald Petersen, Snedkersvend 266 Leif E. Rasmussen, Politibetj. 193 16 Hans Fr. Petersen, Typograf 320 Hans E. Petersen, Elektriker 310 Maren Andersen, Invalidernt. 6

438 84 401 338 60 238 2 78 375

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63

Made with FlippingBook - Online magazine maker