Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

La innovació a Aigües de Barcelona en xifres

Innovació oberta

Innovació social

36,99% 31/12/2017

40,96% 31/12/2018

10,96% 31/12/2017

20,48% 31/12/2018

Amb aquest indicador mesurem el grau d’impacte en la societat de tots els projectes d’innovació. Cal destacar un augment important al llarg del 2018, que pràcticament multiplica per dos els resultats obtinguts el 2017.

Ens indica el grau d’innovació oberta de la companyia en relació amb els projectes que duem a terme. Durant el 2018 la innovació oberta s’ha incrementat en 4 punts respecte el 2017.

Transformació digital

Biodiversitat

27,71% 31/12/2018

13 projectes

Fomentar i conservar la biodiversitat forma part de la gestió responsable d’Aigües de Barcelona. Durant el 2018 hem fet projectes de sensibilització i de naturalització de les instal·lacions que gestionem, que ens permeten reduir l’impacte de la nostra activitat i contribuir a la protecció d’espècies.

La transformació digital és un fet real a Aigües de Barcelona. Per això, cada cop portem a terme més iniciatives que incorporen aquest element.

8

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter