Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Programa de robòtica educativa Conscients de la nostra respon- sabilitat amb la societat, Aigües de Barcelona vol acostar el talent més jove a les noves tecnologies i des- pertar vocacions STEM (ciència, tec- nologia, enginyeria i matemàtiques). Per això impulsem i participem en iniciatives que doten les noves ge- neracions de les capacitats, les ha- bilitats i les eines adequades per

afrontar el futur laboral i, al mateix temps, els desperten la curiositat, la motivació i les ganes d’aprendre. Seguint aquest compromís, aquest 2018 s’han realitzat 2 tallers de robòtica educativa i pedagògica a les instal·lacions de la companyia. Uns 250 nens i familiars de treba- lladors han pogut introduir-se en el món de la programació i el prototi-

patge. Durant aquestes jornades i sota el repte «STOP Tovalloletes al vàter», han sorgit idees enginyoses per tal d’evitar aquest problema que afecta greument la xarxa de clave- gueram i les estacions depuradores.

Ho vols veure? http://bit.ly/ABroboticaeducativa

15

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter