Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Universitat i empresa Les universitats són essencials a la societat per garantir un bon nivell d’innovació i progrés. És per aquest motiu que Aigües de Barcelona col·labora amb 44 universitats i centres de coneixement d’alt valor, que inclouen les 8 universitats públiques de Catalunya, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Barcelona Supercomputing Centre.

Tipus de col·laboració 2018

Universitats

44

Centres tecnològics

44

Empreses

104

Entitats públiques

29

Associacions

20

Universitat de Barcelona i Fundació Bosch i Gimpera 30 anys d’estreta col·laboració

L’aigua de Barcelona és el producte alimentari més controlat del món. » Miquel Paraira, director de Qualitat de l’Aigua

Coincidint amb els trenta anys de col·laboració continuada d’Aigües de Barcelona amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) en matèria de recerca i transferència de coneixement, Aigües de Barcelona ha rebut aquest 2018 el reconei- xement d’aquestes entitats en un acte celebrat a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB. En aquest acte es va destacar la importància d’aquesta col·laboració, que ha permès que els grups de recerca de control sistemàtic de virus siguin una au- toritat mundial en aquest àmbit. Segons Miquel Paraira,

«l’aigua de l’aixeta de Barcelona és el producte alimen- tari més controlat del món, un producte amb la màxima garantia de seguretat i amb el control de grans centres de recerca de referència mundial».

Miquel Paraira, director de Qualitat de l’Aigua, va rebre el guardó de reconeixement a aquesta llarga col·laboració de la mà de Joan Elies, rector de la Universitat de Barcelona.

28

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter