Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Descripció

Indicador

Start-ups receptores de mentoria

9

Emprenedors receptors de mentoria

74

Innobus 2018

Durant el 2018 hem desenvolupat 83 projectes d’innovació oberta.

Aigües de Barcelona ha participat en la ter- cera edició del programa Innobus, una iniciativa organitzada per Innobaix, ‒ l’Agència per a la In- novació i el Coneixement del Baix Llobregat. Un grup seleccionat de joves universitaris visiten en autobús durant 11 dies diverses empreses inno- vadores per ajudar-les a resoldre els reptes als quals s’enfronten. Aquest 2018, l’Innobus ha am- pliat l’àmbit d’acció des de la comarca del Baix Llobregat fins a tota l’àrea metropolitana i, en conseqüència, també ha crescut el nombre de participants. Durant la visita a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona, els participants d’enguany van conèi- xer el repte «La relació entre l’aigua, la ciutat i les persones». Després de tres setmanes d’accele- ració, el 24 d’abril es van presentar els projectes a la final de l’Innobus, que va tenir lloc al Citilab de Cornellà. Cal destacar que els dos projectes guanyadors van respondre al repte plantejat per Aigües de Barcelona.

Els projectes de l’Innobus han rebut l’acompanyament de Maria Monzó, Carme Albiol, Cinta Alegria i Mireia Hernán com a mentores d’aquesta edició.

30

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter