Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Programa Enlaira’t

Aigües de Barcelona ha patro- cinat i participat en les sisenes Jor- nades Enlaira’t, organitzades pels ajuntaments de quatre municipis del Maresme: ‒ Alella, el Masnou, Montgat i Teià‒ . S’hi va proposar un taller amb el repte «La innovació en experiència del client».

L’objectiu d’aquestes jornades és promoure l’empresa innovado- ra, l’emprenedoria i els projectes emergents, així com oferir recur- sos i facilitar eines clau a partir de models d’èxit. Aquest any el tema estava cen- trat en les darreres tendències d’in-

novació empresarial que posen el focus en les persones i en els im- portants beneficis socials que això comporta. En el marc d’aquestes jornades es van dur a terme activi- tats inspiradores, de networking i de treball focalitzades en la resolució de problemes concrets.

Joaquim Peret durant la jornada Enlaira’t 2018.

MetròpolisFPlab

El projecte MetròpolisFPlab és un programa d’innovació oberta de l’Àrea Metropolitana de Barcelo- na (AMB), en col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professi- onal i amb el suport d’altres agents del territori, com ara Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya. El projecte està adreçat als estudiants dels centres de formació professional de l’àrea metropolitana. Aigües de Barcelona hi parti- cipa, de la mà d’Innobaix, amb el repte de trobar solucions que aju- din a minimitzar l’impacte de l’abo- cament de les tovalloletes i els productes d’higiene personal als circuits de sanejament de les ciu- tats i al medi ambient.

Els diferents equips d’estudi- ants que hi participen tenen tot el curs escolar 2018-19 per presen- tar una proposta. El repte d’Aigües de Barcelona ha tingut molt bona acollida i durant el primer mes de 2019 ja s’havien rebut 62 idees de 8 centres escolars. La final tindrà lloc al mes de maig de 2019.

Montse Pigem, responsable de Formació i Desenvolupament, i Xavier Caro, responsable de Manteniment Elèctric de l’EDAR del Besòs són els mentors de la companyia encarregats d’acompanyar els alumnes participants en el MetròpolisFPlab.

31

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter