Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

AIGUA Gestionar els recursos hídrics de manera eficient i amb visió integral és essencial per al medi ambient i la societat. La societat reclama la protecció del medi ambient i dels recursos naturals, entre els quals destaca l’aigua, per la importància que té per al benestar de les persones. A l’hora de gestionar el cicle integral de l’aigua de forma sostenible i eficient, les tecnologies més avançades són claus per garantir la conservació dels escassos recursos hídrics dels quals disposem.

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter