Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Índex

05 06

Editorial

Indicadors La innovació a Aigües de Barcelona en xifres

08

12

Cultura de la innovació Cultura de la innovació. Itinerari formatiu Metodologies àgils Programa de robòtica educativa Projectes de transformació digital Xarxes internes d’innovació

14

14 15 16

16

22

Fonts d’innovació Fonts de finançament Cetaqua Universitat i empresa Innovació Oberta

24 27 28 29

2

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter