Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

CIUTAT Som part activa del desenvolupament de la ciutat. Apostem per un model de ciutat que construeix i impulsa xarxes de relació i projectes compartits. La responsabilitat social i el compromís d’Aigües de Barcelona s’estén al territori on som presents. Així, a més dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua, impulsem iniciatives relacionades amb la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible als 36 municipis on operem.

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter