Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

PERSONES Gestionem aigua, però treballem amb les persones i per elles. Invertim en el desenvolupament del talent intern i en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. La vocació de servei de la nostra organització està enfocada a les persones. Apostem per la qualitat de vida, per satisfer les necessitats del conjunt de la ciutadania i pel creixement de les persones que integren Aigües de Barcelona. La nostra aposta per la innovació i el desenvolupament sostenible va més enllà de la gestió de l’aigua, amb les persones i la millora de la qualitat de vida al centre de l’estratègia d’innovació. La nostra activitat no es pot entendre sense les persones, ja que són font natural de creativitat i aporten les millors idees.

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter