Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Per a Maria Monzó, el paper de les mentores és essencial per ajudar a millorar els punts febles i a potenciar les fortaleses de les mentorades. Aquest programa suposa una finestra oberta a les noves generacions per conèixer el nou talent femení.

Maria Monzó, enginyera industrial i directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, és mentora del programa. Durant el 2018 ha tingut com a mentorada la Neus Pagès, doctoranda en Enginyeria de Processos Químics a la UPC i interessada en el sector de l’aigua i de la innovació.

Projecte Team Up - Lideratge Motivacional

Team UP ens ajuda en la presa de decisions per millorar els resultats, el clima laboral i la gestió emocional de les persones, que són el pilar de la nostra organització. » Manel Giraldo, director territorial d’Aigües de Barcelona

intangibles, dels quals habitual- ment no es tenen ni d’indicadors ni coneixement de forma dinàmica. Aquestes dades ajuden a impulsar el desenvolupament dels equips i a millorar aspectes com la moti- vació. Gràcies a l’anàlisi evolutiva i dinàmica dels indicadors, es pot tenir constància de l’impacte dels esdeveniments i les decisions en els equips interns, detectar neces- sitats de millora, prendre decisions i valorar-ne l’efecte.

El projecte Team Up - Liderat- ge Motivacional integra tecnologia de dades massives (big data) amb l’objectiu de millorar i donar suport en els processos de decisió pel que fa a la gestió emocional de perso- nes i d’equips d’alt rendiment. Això permet desenvolupar un clima de treball més saludable i satisfactori per a totes les persones que inte- gren Aigües de Barcelona. Amb el suport d’eines com Team EQ, es poden obtenir avalu- acions de paràmetres emocionals

55

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter