Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Imagine Express 2018

L’Imagine Express, el programa d’innovació dis- ruptiva impulsat per l’Imagine Creativity Center, ha gaudit l’any 2018 de la participació d’Ana Reyes, de la Direcció d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Bar- celona, com a mentora. Cinc mil minuts és el compte enrere que s’estableix per donar forma a les solucions per als reptes plante- jats per diferents entitats. Hi participen 39 dreamers , de 9 països diferents, seleccionats mitjançant concursos de talent a universitats, empreses i centres interna- cionals. La cinquena edició d’aquest hackatrain anual, que es va celebrar del 23 al 26 de febrer, ha tornat a fer

la ruta Barcelona-París-Londres amb 13 equips units pel talent, la capacitat creativa i l’actitud emprenedo- ra necessària per assolir amb èxit l’objectiu d’aquest programa. Es tracta de desenvolupar idees disruptives amb l’ajuda dels mentors experts en innovació, sota la metodologia Lombard, a fi de presentar les solucions davant d’un grup d’inversors internacionals a la mítica roda London Eye. L’acte de clausura ha tingut lloc al Nesté Stage del 4YFN, en el marc del Mobile World Congress de Barcelona, amb la presentació dels projectes guanya- dors de cadascuna de les categories: FinTech, Health, Smart Cities i Open.

Dreamers , equip i mentors a punt de pujar al tren de la innovació disruptiva, a l’estació de Sants.

Ana Reyes, mentora de l’Imagine Express 2018.

Innovació i recerca

Els estudis que porta a terme el Panell de Gustos i Olors d’Aigües de Barcelona tenen un gran reconeixement en l’àmbit internacional.

Presència a fòrums mundials

Aigües de Barcelona impulsa la presència constant als principals fòrums, iniciatives i organismes relacio- nats amb la millora de la qualitat de l’aigua (sanitària i organolèptica). Així podem compartir el coneixement i l’experiència amb els investigadors més destacats en aquest àmbit. L’any 2018 ha destacat la participació del Laboratori d’Aigües de Barcelona en una de les cites més impor- tants del calendari de Congressos, l’IWA World Water Congress & Exhibition 2018, que aquest any s’ha cele- brat a la ciutat de Tòquio, amb una assistència de més de 6.000 experts en aigua de tot el món. En el congrés d’aquest any, Aigües de Barcelona hi ha participat amb dos equips: L’equip de l’Àrea de Microbiologia hi ha exposat les conclusions de la recerca realitzada per detectar gens de resistència als antibiòtics amb la innovadora tècnica de la metagenòmica i les conclusions del projecte eu- ropeu Aquavalens.

Ricard Devesa és responsable de l’Àrea de Química i vicepresident del Comitè del Grup Especialista IWA, Tastes, Odours, and Algal Toxins in DrinkingWater Resources and Aquaculture, per al període 2017-2020.

56

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter