Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

L’equip de l’Àrea de Química ha presentat un estu- di de recerca dut a terme pel Panell de Gustos i Olors sobre la qualitat química i organolèptica que propor-

cionen diferents gerres filtrants. D’altra banda, Ricard Devesa, responsable de l’Àrea de Química, ha impartit una conferència sobre el sabor de l’aigua de l’aixeta.

Programa de Doctorats Industrials

Els darrers avenços tecnològics pel que fa a l’estudi dels microorganismes permeten fer un salt qualitatiu molt important pel que fa al coneixement de la qualitat microbiològica de l’aigua. L’Àrea de Microbiologia del laboratori de Collblanc ha fet una aposta important per tal d’aprofitar aquests avenços i aprofundir més en la microbiologia de l’aigua que es tracta i es distribueix a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. En aquesta línia de recerca, destaca el treball «Di- versitat bacteriana en el procés de tractament i distri- bució d’aigua de consum», que està realitzant Anna Pinar a Aigües de Barcelona en el marc del Programa de Doctorats Industrials (DI 083, convocatòria 2016, del programa de Biotecnologia de la UB). L’estudi es basa en la utilització de dues eines d’anàlisi que permeten estudiar tots els microorganismes i no únicament els indicadors de contaminació fecal. L’Anna Pinar està aplicant tècniques d’anàlisi avançades, que es poden arribar a aplicar en un futur per millorar la qualitat microbiològica de l’aigua.

per adaptar la potencialitat d’aquestes metodologies a l’operativa diària de control del procés del tractament i la distribució per millorar la qualitat final de l’aigua.

L’estudi de la biodiversitat de bacteris mitjançant diferents tècniques analítiques —el cor del projecte—, juntament amb el coneixement obtingut sobre aquest conjunt de tècniques, ha de permetre en un futur pro-

Anna Pinar és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2012) i màster en microbiologia avançada per la Universitat de Barcelona (UB, 2015).

Campanya «Buenas ideas, buena gente»

El projecte d’intraemprenedoria BATEC, desenvolu- pat per Xavi Caro dins el marc de la comunitat Aqua- makers, ha estat escollit per ser el primer vídeo de la campanya «Buenas ideas, buena gente», impulsada pel grup Suez Espanya.

Ho vols veure? http://bit.ly/BuenasIdeasBuenaGente

Xavi Caro protagonitza el primer vídeo de la campanya «Buenas ideas, buena gente».

57

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter