Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Creativation Challenge

Aprofitar millor l’aigua és l’objectiu d’aquest repte que fomenta la innovació entre els escolars.

Gràcies al conveni signat amb la Fundació per a la Creativació, Aigües de Barcelona ha col·laborat amb el Creativation Challenge, un dels projec- tes més engrescadors per fomentar la innovació entre els escolars i resol- dre alguns problemes reals de la societat. El repte proposat per Aigües de Barcelona a l’edició 2018 ha estat «Aprofitem l’aigua» adreçat a sensibilitzar i trobar idees per protegir, con- servar i aprofitar l’aigua. La participació en aquest repte ha estat un èxit, amb la participació de 477 nens i nenes de 10 centres educatius de primària i secundària. Les escoles guanyadores han rebut com a premi uns tallers per a construir caixes niu i que han estat impartits per professionals de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) ). Els tallers han tingut una bona rebuda per part de l’alumnat i del professorat. Víctor Barrera, Òscar Bofarull, Ivan Garcia, Ruth Hernández, Esther López, Esther Salgado i Àlex Vega d’Aigües de Barcelona van ajudar a les escoles i van fer de jurat d’aquest repte.

Coneixement en xarxa

Aigües de Barcelona i Ceta- qua formem part de nombroses associacions públiques i privades que ens permeten sumar valor per aconseguir avenços més significa- tius i per compartir coneixement i experiència amb altres organitzaci- ons i amb la ciutadania en general. Aquesta xarxa de relacions proporciona beneficis a la societat més enllà de la nostra organització

i ens permet crear un ecosistema de talent científic d’alt nivell, in- tegrat per col·laboradors directes, socis de projectes provinents de centres d’investigació i universitats de prestigi internacional, associ- acions professionals, empreses, sector públic i usuaris finals. Cetaqua és el vincle entre Ai- gües de Barcelona i aquest eco- sistema científic. Gràcies a aquest

centre tecnològic de referència, Aigües de Barcelona té accés a una xarxa interconnectada de ta- lent i de coneixement i pot apro- fundir en aquest teixit innovador amb el rigor, la profunditat i el prestigi dels professionals de Ce- taqua en els diferents àmbits de la gestió del cicle integral de l’aigua.

64

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter