Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

INDICADORS

Mesurar els resultats de la nostra innovació és imprescindible per saber com evolucionem i en quina mesura.

Saber què estem fent en tot moment ens dona informació molt valuosa per continuar millorant. En aquest sentit és essencial obtenir resultats tangibles i mesurables de les innovacions que porta a terme Aigües de Barcelona i comprovar,

com, any rere any, continuem posant la innovació al capdavant de les prioritats!

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter