Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona


ÍNDEX
4

EDITORIAL
7

INDICADORS
9

La innovació a Aigües de Barcelona en xifres
10

CULTURA DE LA INNOVACIÓ
15

Cultura de la innovació. Itinerari formatiu
16

Metodologies àgils
16

Programa de robòtica educativa
17

Projectes de transformació digital
18

Xarxes internes d’innovació
18

FONTS D'INNOVACIÓ
25

Fonts de finançament
26

Cetaqua
28

Universitat i empresa
30

Innovació oberta
31

AIGUA
39

Disseny i innovació per a una restauració sostenible
40

Aigua regenerada
40

Ciberseguretat i seguretat física al cicle integral de l'aigua
42

Eficiència energètica
43

Gestió de la xarxa de transport
43

Qualitat dels recursos hídrics
44

CIUTAT
47

Economia circular
48

Mobilitat sostenible
48

Ciutat i ciutadania
49

Disrupció tecnológica
53

PERSONES
55

Talent intern
56

Innovació i recerca
58

Altres projectes d'intraprenedoria i millores en l'operativa
60

Innovació social
62

Coneixement en xarxa
66

IND+i
67

Noves formes de comunicar-nos amb els clients
69

Eines i equips per potenciar el coneixement i el treball col·laboratiu
69

Publicacions 2018
72

Congressos, conferències i ponències 2018
73

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter