PURE Getting Started Tests - PL

OLEJKI ETERYCZNE PURE PODLEGAJĄ NAJSUROWSZYM BADANIOM BADANIA METODĄ GC-MS: (Chromatografia gazowa – spektrometria mas) Badanie olejku pod kątem stopnia czystości i skuteczności działania w odniesieniu do tysięcy związków chemicznych. BADANIA PRZEJRZYSTOŚCI: Potwierdzenie braku składników syntetycznych.

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE: Ocena zapachu, koloru i konsystencji każdego olejku przez profesjonalnych destylatorów, zanim zostaną przeprowadzone wszelkie inne badania. BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: Mierzenie gęstości olejku z wykorzystaniem skupionej wiązki światła. Badanie to weryfikuje skuteczność działania olejku. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE: Potwierdzenie braku występowania w olejkach eterycznych mikroorganizmów, takich jak grzyby, bakterie, patogeny lub pleśń. ANALIZA IZOTOPOWA: Rozbicie cząsteczki olejku na atomy w celu sprawdzenia izotopów i ich ilości w składzie danego olejku eterycznego – to kolejny ze sposobów trzykrotnej kontroli skuteczności i jakości olejku.

BADANIA NA OBECNOŚĆ METALI CIĘŻKICH/PESTYCYDÓW/HERBICYDÓW: Potwierdzenie braku metali ciężkich, pestycydów i herbicydów w składzie każdego z olejków eterycznych PURE . SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA: Badanie struktury molekularnej olejku w celu potwierdzenia braku związków syntetycznych.

BADANIA CIĘŻARU WŁAŚCIWEGO: Pomiar ciężaru (gęstości) olejku w porównaniu z wodą.

BADANIA TEMPERATURY ZAPŁONU: Mierzenie temperatury zapłonu olejku eterycznego.

Wobec braku centralnego organu wydającego certyfikaty, aby uzyskać rzetelne specyfikacje dotyczące jakości wielu olejków eterycznych, zwracamy się do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz francuskiej organizacji Association Française de Normalisation (AFNOR). Jeśli normy opracowane przez organizację ISO lub AFNOR nie są dostępne, porównujemy właściwości naszych olejków z historycznymi danymi badań ekspertów w dziedzinie olejków eterycznych, aby mieć pewność, że PURE Olejki eteryczne odznaczają się zawsze jak najwyższym stopniem czystości i jakości.

Page 1

Made with FlippingBook HTML5