Perennials - Perennat - Stauder | 2021-2022

Pr imu l a ve r i s Cabrillo

SC Easy to produce due to the high level of uniformity in habit and flowering. Dark Yellow Compact is suited for the smaller pot sizes. FI Kasvultaan ja kukinta-ajaltaan erityisen tasalaatuinen ryhmä. Dark Yellow Compact soveltuu etenkin pienempiin ruukkukokoihin. NO Enkel å produsere på grunn av den høye grad av ensartethet i vokseform og blomstringstid. Dark Yellow Compact er egnet for mindre potte størrelser.

Mar.-Apr. | Maalis.-Huhti. | Mars-April

5

25 cm

9-12 cm

Dark Yellow Compact

Dark Yellow Compact

Yellow Compact

Pr imu l a v i a l i i Red Hot Poker

SC

Very well known for the flower form and flowering after overwintering in the late spring. Limited available in 2021-2022.

FI Kukkamuodostaan ja kylmäjakson jälkeisestä myöhäisestä kukinnasta tunnettu Primula. Rajallinen saatavuus 2021-2022.

NO Veldig kjent for blomsterform og blomstring etter overvintring på sen vår. Begrenset tilgjengelig i 2021-2022.

Mar.-Apr. | Maalis.-Huhti. | Mars-April

15-25 cm

7

10-13 cm

Red Hot Poker

130

Perennials | Perennat

Made with FlippingBook Learn more on our blog