Perennials - Perennat - Stauder | 2021-2022

Sa l v i a x supe rba Bordeau

SC

First year flowering salvia with good branching and uniform flowering. Sky Blue is the most compact. Tuuhea ja tasalaatuinen Bordeau kukkii jo ensimmäisenä vuotena. Sky Blue on ryhmän tiiviskasvuisin.

FI

NO En førsteårsblomstrende Salvia-serie med god forgrening og ensartet blomstring. The Sky Blue er den mest kompakte mens de andre fargene er litt mer kraftige.

May-Sept. | Touko.-Syys. | Mai.-Sept.

5

13-19 cm 40-50 cm

White

White

Rose

Compact Sky Blue

Deep Blue

Sa l v i a x supe rba Merleau

SC Compact growing, first year flowering and well branched bushy plant with upright flower stems. The new Rose Compact is even better branching than the previous rose. FI Tiivis ja tuuhea Merleau ryhmä kukkii jo ensimmäisenä vuotena. Uusi Rose Compact on vielä tuuheampi kuin edeltävä Rose lajike. NO Kompakt, førsteårsblomstrende og godt forgrenet, busket plante med opprettvoksende blomsterstengler. Den nye Rose Compact har enda bedre forgrening enn tidligere rosa.

May-Sept. | Touko.-Syys. | Mai.-Sept.

11-17 cm

5

Blue

20-30 cm

20-30 cm

20-25 cm

20-30 cm

White

Rose Compact

Blue Compact

Blue

134

Perennials | Perennat

Made with FlippingBook Learn more on our blog