Perennials - Perennat - Stauder | 2021-2022

Sedum Ground cover (Foliage) SC A Sedum assortment of groundcovering, drough tolerant varieties to be used in the rock garden, for roof covering or in combinations in pots with other plants. FI Maanpeitekasviksi, yhdistelmiin sekä viherkattoihin soveltuva Sedum valikoima. NO Et utvalg av Sedum for markdekking. Tørketolerante varianter til bruk i steinhagen, takdekke eller i kombinasjoner i potter med andre planter.

Aug.-Oct. | Elo.-Loka. | Aug.-Okt.

sexangulare

9-13 cm

9-13 cm

9-13 cm

10-20 cm

10-20 cm

10-20 cm

3

5

5

album Coral Carpet

reflexum

sediforme Gold

9-13 cm

9-13 cm

9-14 cm

10-20 cm

10-20 cm

15-25 cm

5

5

5

sediforme Silver

sexangulare

spurium variegatum

11-15 cm

15-25 cm

5

tetractinum Coral Reef

Perennials | Perennat

139

Made with FlippingBook Learn more on our blog