Perennials - Perennat - Stauder | 2021-2022

Erod i um x var i ab i l e Bishops Form

SC

Fast growing for a rose carpet from Spring till Autumn.

FI

Nopeakasvuinen maanpeitekasvi kevät ja kesäviljelyyn.

NO Vokser raskt til et rosa teppe fra vår til høst.

May-Jul. | Touko.-Heinä. | Mai.-Juli

6

10 cm

9-13 cm

Bishops Form

Er ys imum hybr i dum Canaries

SC

Earliest flowering Erysimum variety, suitable for biennials cultivation.

FI

Aikaisin Erysimum lajike, soveltuu kaksivuotiseen viljelyyn.

NO Tidligste blomstrende Erysimum-sort.

May-Jul. | Touko.-Heinä. | Mai.-Juli

20-40 cm

6

9-12 cm

Yellow

Euca l yp t us gunn i i Silver

SC Strong branching plant that can grow to become a small tree with nice blue-grey leaves.

FI

Voimakkaasti versova lajike, lehdistö siniharmaa.

NO Plante med sterk forgrening som kan vokse til å bli et lite tre med fine blågrå blader.

May-Jul. | Touko.-Heinä. | Mai.-Juli

11-15 cm 30-100 cm

8

Eucalyptus gunnii

90

Perennials | Perennat

Made with FlippingBook Learn more on our blog