Perennials - Perennat - Stauder | 2021-2022

Ga i l l ard i a ar i s t a t a Barbican

SC Multi-flora type series, uniform in earliness and plant habit with full of smaller flowers on well branching plants. Suitable for smaller pots. FI Tasalaatuinen, tuuhea ja aikainen multiflora -ryhmä. Kukkakoko muita ryhmiä pienempi, mutta kukkamäärä puolestaan suurempi. NO Multifloraserie, ensartet i tidlighet og vekst og som er fulle av mindre blomster på godt forgrenende planter. Passer til mindre potter.

May-Sept. | Touko.-Syys. | Mai.-Sept.

6

12-15 cm

25-30 cm

Yellow Red Ring

Yellow Red Ring

Red

Ga i l l ard i a ar i s t a t a Arizona

SC Well known seeds series suitable for impulse sales with strong colors.

FI

Tunnettu ryhmä, vahvat kukkavärit.

NO Kjente frøserier, som passer for impulssalg, med sterke farger.

May-Sept. | Touko.-Syys. | Mai.-Sept.

12-19 cm

30-45 cm

6

Apricot

Apricot

Sun

Red Shades

Perennials | Perennat

93

Made with FlippingBook Learn more on our blog