Byliny - Trvalky - Trajnice | 2021-2022

Zapisz się na nasz Newsletter

Objednejte si náš zpravodaj v angličtině

Subscribe for our newsletters here!

Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01 - 748 Warszawa Polska

Distributor pro ČR: Plantana s.r.o. Kopernikova 1 61500 BRNO

Syngenta Seeds B.V. PO Box 2, 1600 AA Enkhuizen The Netherlands Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen The Netherlands

Tel. + 48 22 326 06 97 Fax. + 48 22 326 06 98

Tel. 602 358 022 jan.drtil@plantana.cz

customerservice.mee@syngenta.com

www.syngentaflowers.eu www.syngenta-surplus.com

© 2021, Syngenta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią przedmiot własności zastrzegającego. Nie wolno ich kopiować ani reprodukować w jakikolwiek sposób. Nazwy produktów ozna-czone jako ® lub ™, znak słowny SYNGENTA, logo SYNGENTA, stanowią znaki towarowe należące do Grupy Kapitałowej Syngenta (spółki z tejże grupy kapitałowej). Przy opracowywaniu tej publikacji Syngenta dołożyła wszelkich starań, aby dane w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione w tej broszurze informacje mają charakter jedynie ogólnych wskazówek, i powinny być wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków. Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na podstawie zaleceń zawartych w tej publikacji. Cała sprzedaż podlega "Ogólnym warunkom sprzedaży nasion, rozsad i sadzonek Syngenta Polska Sp. z o.o." obowiązującym w momencie składania zamówienia. Aktualne 'Ogólne warunki sprzedaży" umieszczone są na stronie 148 niniejszej broszury. Żadne inne warunki, które kupujący zamierza stosować w ramach jakiegokolwiek zamówienia zakupu, specyfikacji lub podobnego dokumentu, nie będą stanowić części umowy sprzedaży.

© 2021, Syngenta. Všechna práva vyhrazena. Všechny infomace obsažené v této publikaci jsou chráněna. Nesmí být kopírována nebo reprodukována v žádné formě. Názvy produktů označené symboly ® nebo ™, značka SYNGENTA a logo SYNGENTA jsou obchodními značkami společnosti Syngenta. Syngenta věnovala všem uvedeným informacím náležitou pozornost s využitím svých znalostí. Všechna uvedená data jsou jen všeobecná doporučení a jejich uživatel by je měl upravit dle svých zkušeností a znalostí místních podmínek. Syngenta nemůže přijmout žádnou odpovědnost v souvislosti s těmito doporučeními. Naše obchodní vztahy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, zveřejněnými na straně 149 tohoto katalogu a také na webu www.syngentaflowers.eu - svoji objednávkou potvrzujete souhlas s jejich zněním. Součástí kupní smlouvy nebudou žádné další podmínky, které kupující použije v objednávce.

© 2021, Syngenta. Sva prava pridržana. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su privatno vlasništvo. Publikacija se ne smije fotokopirati ili reproducirati u bilo kojoj formi. Nazivi proizvoda označeni s * ili TM, Syngenta font i Syngenta Logo su zaštićena obilježja kompanije Syngenta Group. Syngenta je uložila znatan trud i znanje pri sastavljanju ovih informacija. Svi podaci koji se nalaze unutar brošure namijenjeni su isključivo za opću upotrebu, a korisnik ih treba koristiti u skladu sa svojim znanjem, iskustvom i lokalnim uvjetima. Syngenta ne prihvaća bilo kakvu odgovornost u vezi ovih savjeta. Svaka prodajna transakcija od strane Syngenta B.V. će se odvijati u skladu s Uvjetima prodaje koji su na snazi u trenutku prihvaćanja narudžbe. Trenutni Uvjeti prodaje nalaze se na strani 150 ove brošure ili na internetskoj stranici www.syngentaflowers.eu. Narudžbenice, specifikacije, poruke i slični dokumenti ne smatraju se dijelom ugovora o kupnji.

syngentaflowers.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog