Perennials - Stauden - Vaste Planten | 2021 - 2022

Ga i l l ard i a ar i s t a t a Sunrita

EN Uniform series in earliness and plant habit with huge flowers on well branching plants for a long period. Suitable for large pots.

DE Einheitliche Serie in Frühzeitigkeit und Wuchsform mit großen Blüten an gut verzweigten Pflanzen über einen langen Zeitraum. Geeignet für große Töpfe. NL Uniforme serie in vroegheid en plantbouw met grote bloemen aan goed vertakkende planten voor een lange periode. Geschikt voor grote potten.

May-Sept. | Mai-Sept. | Mei-Sept.

6

13-17 cm

30-35 cm

Yellow Red Ring

Golden Yellow

Red Yellow Tip

Yellow Red Ring

Burgundy

Sunrita Yellow Red Ring

92

Made with FlippingBook Learn more on our blog