Kirkkolaiva nro 1 / 2018

LUMILINNAN EKUMEENISEN KAPPELIN SIUNAAMINEN SU 21. 1. 2018 KLO 18

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 1 • 10.1.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Siunaamisen toimittavat Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, kirkkoherra Tuomas Tölli Kemin seura- kunnasta ja isä Matti Porkka Oulun ortodoksisesta seurakunnasta, kanttorina Minna Laitila.

■ Länsi-Pohjan keskussairaalassa syntyi vuoden ensimmäinen vauva kemiläisten Anna Eskolan ja Antti Rissasen perheeseen. Poikavauvan syntymäajaksi kirjattiin 1.1.2018 kel- lo 21.07. Painoksi merkittiin 3475 grammaa ja pituudeksi 51 senttiä. ”Paremmin tämä vuosi ei olisi voi- nut alkaa”, toteavat kiitolliset van- hemmat perheen uusinta tulokasta katsellessaan. Vauvan myötä nelivuotiaasta Hil- durista tuli isosisko. Ainakin syn- nytysosastolla uusi rooli Hilduria hieman jännitti, vaikka vanhempien- sa mukaan tyttö oli kovasti jo uutta perheenjäsentä odottanut. Kun synnytysosastolla oltiin, pohdit- tiin myös Länsi-Pohjan keskussai- raalan synnytysosaston tulevaisuutta. Vaihtoehto, että synnyttämään olisi pitänyt matkustaa Rovaniemelle tai Ouluun, huolestuttivat jo ajatuksena ”Meillä oli varsin nopea synnytys, ja aika pian synnytyksen jälkeen nuo vaihtoehdot kävivät mielessä. Eihän se kovin houkuttelevalta tuntunut. Ambulanssiinhan lapsi olisi synty- nyt”, pohdiskeli Anna. Kun syntyvyys on maassamme kautta linjan vähentynyt, kysyivät Anna ja Antti mihin arvoihin syn- nytysosaston jatkuvuudelle esitetty 1000 synnytyksen vaatimus oikein perustuu. Onko raha ainoa mittari? Varsinkin, kun ensisynnyttäjät ovat vuosi vuodelta vanhempia, ja perhe- suunnittelussa moni on päätynyt kah- den lapsen ratkaisuun. ”Olemme erittäin tyytyväisiä, et- tä saimme synnyttää Kemissä. Pa- rempaa palvelua ei voisi saada, joten meiltä ei löydy ymmärrystä synny- tysosaston mahdolliselle lakkautta- miselle”, korostivat Anna Eskola ja Antti Rissanen. Kemissä kelpaa synnyttää Tilastokeskuksen väestönmuutos- tietojen mukaan syntyneiden määrä on nyt pienentynyt kuutena vuon- na peräkkäin. Toissa vuonna syntyi 52 814 lasta, joka on lähes viisi pro- senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumista- son, joka on 2,1 lasta naista koh- den. Matalin syntyvyys oli jaksolla 2012–2016 Helsingissä. Turussa ja Tampereella syntyvyys oli myös ma- talimmasta päästä. Vuoden 2015 tilastojen mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli 3 914, Lapin keskussairaalassa 1054 ja Länsi-Pohjan keskussairaa- lassa 554 synnytystä. Kymmenen vuoden aikana maassamme on lak- kautettu kahdeksan synnytyssairaa- laa. (PV) Uusiutumistasoa ei saavuteta

Länsi-Pohjan vuoden ensimmäinen vauva Kemiin

Paras mahdollinen alku vuodelle, totesi vuoden ensimmäisen vauvan isä Antti Rissanen. Nelivuotias Hildur sai kaverikseen pitkään toivomansa veljen.

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1. Kristittyjen ykseyden puolesta

Tervetuloa PIISPANMESSUUN ja kirkkoherra Tuomas Töllin VIRKAANASETTAMISEEN Kemin kirkkoon 21.1.2018 klo 10.00 Piispa Samuel Salmen toimittaman messun jälkeen kirkkokahvit ja tulojuhla seurakuntakeskuksessa. Kemin muut tapahtumat: sivu 4 ja 6

n Ensi viikon torstaina 18. tammikuuta alkava kristitty- jen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvä- linen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo 110 vuotta vuodesta 1908 alkaen.  Kaikkialla maailmassa ru- koillaan kristittyjen yksey- den puolesta joka päivä. Yh- teinen rukous kulminoituu

erityisen näkyvästi kahdek- san päivän jaksoon 18.-25.1. Samaan aikaan kaikkialla maailmassa rukoillaan yh- teisten tekstien pohjalta. Kun rukoilemme, yhdistymme laajaan rukousketjuun maa- pallon ympäri. Tunnus: Herran käsi on voimallinen Tämän vuoden rukousviikon tunnuksena on: Herran käsi on voimallinen. Kristittyinä uskomme ja koemme, että Jumala toimii edelleenkin. Hänen kätensä on voimallinen vapautta- maan meidät synnin todelli- suudesta, hänen kätensä on meidän suojamme ja turvam- me. Jumalan käsi siunaa myös meidän yhteistä kulkuamme ekumenian tiellä.

TERVOLASSA DONKKIKSEEN!! Aika:19.1.2018 klo 18–20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Tervolan muut tapahtumat: sivu 7

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5