August 2021

T E X A R K A N A M A G A Z I N E

photo by Matt Cornelius

Texarkana State Football Championships TASD—1973, 1974, 1975, 2006, 2007

LEISD—1999, 2006 PGISD—2017, 2019 TISD—2002

42

S P O R T S & E N T E R TA I N M E N T

Made with FlippingBook - Online catalogs