NæstvedArkivernes årsberetning 2020

Heldigvis har enkelte borgere afleveret corona dokumentation mest i form af billeder, og arkivet har selv været ude med kameraet for at fange lokale begivenheder og motiver, for det er vigtigt, at vi har et lokalt supplement til den offentlige og landsdækkende historie om coronavirussets indflydelse på samfundet.

SAMLINGERNE

I 2020 har vi arbejdet med adgangskontrol, sikkerhed og risikovurderinger af arkivets analoge og digitale samlinger. Det arbejde er ikke fuldført og vil fortsætte i 2021. Det gælder også arbejdet med langtidsbevaring af de digitale private og kommunale samlinger, som foregår i et samarbejdet med andre sjællandske kommunearkiver. I 2020 har vi modtaget to meget store kommunale arkiveringsversioner til samlingen. De fylder tilsammen 15 TB, og de mangedobler på et enkelt år den arkivstørrelse, som alle de forudgående indsamlede arkiveringsversioner har udgjort siden 2008. Det siger noget om digitaliseringen indenfor den offentlige sektor, men også noget om, hvor stort et forbedringspotentiale der er, hvis kommunerne bliver bedre til digital kassation inden der udarbejdes arkiveringsversioner. Vi får simpelthen for mange ikke- bevaringspligtige digitale oplysninger ind på arkiverne. Oplysninger der for længst ville være kasseret, hvis de lå i papirformat. Der er indkommet 159 afleveringer af stort og småt. Fra det kommunale område har arkivet modtaget ældre materiale fra Videnscenter for Specialpædagogik (VISP), historisk materiale om Jernbanegade 12, optagelser fra byrådets møder, videoklip med borgmester Carsten Rasmussen og podcast med kommunaldirektør Rie Perry. Endelig er der afleveret omfattende arkiver over miljøsager, spildevand, grundvand og vandløb.

Fra privatarkivområdet har arkivet modtaget materiale fra radioklubben, Brdr. Broegaard og den nedlagte Næstved og Omegns Frisørlaug.

DIGITALISERING OG SAMARBEJDER

Jubilæer 2020 blev de aflyste jubilæers år. Den 1. april 2020 kunne vi fejre 50-året for kommunesammenlægningen i 1970. Kommunesammenlægninger er for mange offentlige arkiver vigtige begivenheder, da kommunernes udstrækning og navne udgør grundlaget for arkivernes registreringer af kommunale arkivalier. De danske kommunearkiver fejrede begivenheden med offentliggørelse af mange sider digitaliserede og søgbare sogne- og byrådsprotokoller. NæstvedArkiverne har med frivilliges indsats digitaliseret over 20.000 sider, hvoraf de 1.400 sider er transskriberede og dermed søgbare. 100-året for genforeningen med Sønderjylland markerede NæstvedArkiverne ved at digitalisere valgplakater og arkivmateriale fra Sønderjysk Forening for Næstved og Omegn. I samarbejde med arkivets frivillige fik vi publiceret fotos, beskrivelser og turforslag til de 20 genforeningsstene, der findes i Næstved Kommune. Digitale platforme Hjemmesiden Lokalekilder.dk, som drives i samarbejde med Lolland, Faxe og Guldborgsund kommuners arkiver har fået en ansigtsløftning, og som tidligere nævnt kom der i slutningen af året en ny og længe ønsket digital medspiller på banen.

3

Made with FlippingBook - Online magazine maker