magazin3

טיפוח מועדונית אחת לשבוע מגיעים אלינו לחברה ילדי המועדונית מאור יהודה לשעה וחצי של פעילות משותפת עם המתנדבים. כל קבוצת מתנדבים משתתפת אחת לשלושה שבועות ומכינה פעילות לפי ראות עיניה.

"אני מאמינה שעם מעט תשומת לב, חיבוק ואהבה ילד יכול לפרוח לשמים. אני מאמינה שיש לי צוות מנצח שיעצים ויוביל את הילדים " המקסימים למקומות טובים ומאושרים - ככה כולנו מנצחים.

מצטרפים אליי: ilanit.arkash@hpe.com | אילנית ארקש

אילנית ארקש, מובילת הפרויקט

01/

חזרה לרשימת הפרויקטים

Made with FlippingBook Online document