Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

He l i an t hus annuus Sunsation

EN

Standard variety in pot type sunflower. No pollen so flowers are longer lasting. Suitable for programmable and reliable production with short crop time of 8-10 weeks. Die Standard-Sorte als Topf Helianthus. Kein Pollen, daher sind die Blüten länger haltbar. Geeignet für programmierbare und zuverlässige kurze Produktion (8-10 Wochen). Standaard zonnebloem voor potten. Geen stuifmeel, dus de bloemen gaan langer mee. Geschikt voor programmeerbare en betrouwbare korte teelt van 8-10 weken.

2

3

DE

NL

Yellow Spirit

Yellow

May-Sept. | Mai-Sept. | Mei-Sept.

9-12cm

30-50cm

3

3

Impa t i ens hawke r i Florific ®

EN

Not sensitive to downey mildew - Impatiens New Guinea is ideal for landscape use. Uniform and free flowering flat flowers held above foliage on well branching plants. Unempfindlich gegen Falschen Mehltau - ideal für die Landschaftsgestaltung. Uniform blühend mit flachen Blüten über dem Laub auf gut verzweigten Pflanzen. Niet gevoelig voor valse meeldauw - ideaal voor landschapsgebruik. Uniforme en rijkbloeiende platte bloemen boven de bladeren op goed vertakkende planten.

DE

Sweet Orange

Mix

NL

May-Sept. | Mai-Sept. | Mei-Sept.

3

3

3

10,5-12cm 25-35cm

Impa t i ens wa l l e r i ana Accent Premium

EN

High quality, large flowers and strong garden vigor. Good branching and uniform flowering. Withstands cooler growing conditions and other environmental stresses. Hohe Qualität, große Blüten und starker Wuchs im Garten. Gute Verzweigung und gleichmäßige Blüte. Widersteht kühleren Wachstumsbedingungen und anderen Umweltbedingungen. Hoge kwaliteit, grote bloemen en sterke tuinprestaties. Goede vertakking en uniforme bloei. Bestand tegen koelere teeltomstandigheden en andere omgevingsfactoren.

DE

Star Mix

Mix

NL

Apr.-Sept. | Apr.-Sept. | Apr.-Sept.

2

3

3

9-10,5cm 30-35cm

Seeds | Saatgut | Zaad

161

Made with FlippingBook Learn more on our blog