Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

Impa t i ens wa l l e r i ana Imara ® XL

EN

New variety resistant to mildew, more vigorous than Imara. Mix of starry colors.

DE

Neue Sorte, resistent gegen Mehltau, wüchsiger als Imara. Mix aus sternförmigen Blütenfarben.

NL

Nieuw ras dat resistent is tegen meeldauw, krachtiger dan Imara. Mix van sterrenkleuren.

Apr.-Sept. | Apr.-Sept. | Apr.-Sept.

2

35-40cm

10,5-13cm

Star Mix

Imara ® XL Mix

166

Made with FlippingBook Learn more on our blog