Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

Pe l argon i um x hor t orum Ringo 2000

EN

The perfect series for cultivating economically, meeting early season promotions. Compact, rounded habit accommodates tighter spacing. Optimal for packs and small pots. Die perfekte Serie für den ökonomischen Anbau in der frühen Saison. Kompakter, runder Wuchs passt sich engeren Abständen an.Optimal für Packs und kleine Töpfe. De perfecte serie om economisch te telen en voor promoties in het vroege seizoen. Compacte, ronde groeiwijze voor een teelt met een hoge dichtheid. Optimaal voor packs en kleine potten.

DE

NL

Apr.-Sept. | Apr.-Sept. | Apr.-Sept.

9cm

15-20cm

2

2

3

White and Violet

White

Salmon

Cardinal

Deep Red

Deep Scarlet

Deep Rose

Rose

Lavender

Violet

Formula Mix

Seeds | Saatgut | Zaad

177

Made with FlippingBook Learn more on our blog