Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

Pe t un i a pendu l a SkyBox

EN

A new class of large-flowered mounding petunias for high- impact pots and hanging baskets. Targets early season sales with extra early flowering, even under short days. Eine neue Klasse von großblumigen, gut verzweigenden Petunien für Premium Töpfe und Ampeln. Für den frühen Verkauf mit extra früher Blüte, auch bei Kurztagsbedingungen. Een nieuwe klasse grootbloemige, goed vertakte petunia's voor premium potten en hangende bakken. Voor vroege verkoop met extra vroege bloei, ook bij korte dag omstandigheden.

DE

NL

Apr.-Sept. | Apr.-Sept. | Apr.-Sept.

9-12cm

15-20cm

2

2

3

Rose Star

SkyBox Rose Star

191

Made with FlippingBook Learn more on our blog