Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

URC

Xcarrier

Our cuttings are produced in in Kenya and Ethiopia where there are ideal growing conditions to produce the best quality plants. Our cuttings are uniform with short internodes making the basis for a well branched young plant. Unbewurzelte Stecklinge kommen aus unseren Südbetriebe in Kenia und Äthiopien. Jeder Steckling ist kompakt, hat kurze Internodien und ist die Basis für eine gut verzweigende Jungpflanze. Onze stekken zijn geproduceerd in Kenia en Ethiopië, aangezien daar de ideale teeltomstandigheden zijn voor de beste kwaliteit planten. Onze stekken zijn uniform met korte internoden die de basis vormen voor een uitstekend vertakkende jonge plant.

Our Pelargoniums in Xcarrier can be ordered with other plant varieties in Xcarriers or Xtrays and can be planted using automatic transplan- ters giving you the best combinations of plants for your customers. The Xcarrier contains 25 mm plugs. Unsere Pelargonien im Xcarrier können zusammen mit anderen Pflanzensorten in Xcarriern oder Xtrays bestellt und mit automati- schen Topfmaschinen gepflanzt werden. So erhalten Sie die besten Pflanzenkombinationen für Ihre Kunden. Der Xcarrier enthält 25 mm Plugs. Xcarrier bewortelde pelargonium jonge planten worden direct in de tray in 25 mm pluggen in Europa geproduceerd en kunnen in combinatie met andere pelargoniumvariëteiten in Xcarrier of Xtray met automatische machines geplant worden. Dit geeft u de beste combinatie aan planten voor uw klanten.

Quickstep in a tray Quickstep in einem Tray Quickstep in een tray

Quickstep rooted plants are produced in Africa using a 19 mm plug with a certified biodegradebale fleece. They are dispatched in disposable trays in a cardboard carton. This ensures the plants are delivered to you in perfect condition. The production time at growers from planting to finished product is similar to European young plants. For the ease of getting out the plants without damage, an ejector can be deliverd on request. Quickstep-Pflanzen werden in Afrika in einem 19-mm-Plug mit einer zertifizierten biologisch abbaubaren Vlies- / Papierabdeckung hergestellt. Sie werden in Einwegpaletten in einem Karton versandt. Dies stellt sicher, dass die Pflanzen in einwandfreiem Zustand an Sie geliefert werden. Die Produktionszeit beim Kultivieren, vom Pflanzen bis zum fertigen Produkt, ist ähnlich wie bei europäischen Jungpflanzen. Quickstep bewortelde planten worden in Afrika geproduceerd door een 19 mm plug te gebruiken met een gecertificeerde biologisch afbreekbare hoes van papier. Ze worden verzonden in wegwerpbakken in een kartonnen doos. Zo worden de planten in perfecte staat bij u afgeleverd. Om de planten er eenvoudig en zonder beschadiging uit te halen, kan op verzoek een uitdrukplaat geleverd worden.

47

Made with FlippingBook Learn more on our blog