Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

Dah l i a x Hybr i da Aperto

EN

This series is especially bred for outdoor production. It has large filled flowers and is suitable for 17-23 cm pots. Aperto is very well branched, so no need to pinch. Diese Serie ist speziell für die Outdoor-Produktion gezüchtet. Sie hat große gefüllte Blüten und ist für 17-23 cm Töpfe geeignet. Sie verzweigt auch ohne zu stutzen sehr gut. Deze serie wordt voornamelijk geteeld voor buiten productie. Het heeft grote gevulde bloemen en is geschikt voor 17-23 cm potten. Aperto is zeer goed vertakkend.

DE

NL

May-Oct. | Mai-Okt. | Mei-Okt.

2

3

17-19cm 40-45cm

Lemon

Lemon

Deep Orange

Blood Red

Rose

Blush

Dah l i a x Hybr i da Goldalia

EN

Goldalia has semi-double bicolour flowers and is early flowering. It is extremely compact therefore suitable for 10,5-12 cm. Any PGR application should be avoided. Goldalia hat eine halbgefüllte, zweifarbige Blüten und ist frühzeitig. Sie ist extrem kompakt, aber besitzt eine gute Verzweigung. Kein oder kaum Hemmstoffbedarf. Goldalia heeft semi-dubbele tweekleurige bloemen en bloeit vroeg. Het is extreem compact en daarvoor geschikt voor 10,5- 12 cm potten. PGR gebruik dient vermeden te worden.

DE

NL

May-Oct. | Mai-Okt. | Mei-Okt.

Rose

Scarlet

10,5-13cm

35-40cm

66

Cuttings | Steckling | Stek

Made with FlippingBook Learn more on our blog