Annuals - Einjährige - Eenjarigen | 2021-2022

G l echoma hede racea Glechoma hederacea

EN

Is an interesting foliage plant, very often used in combinations. Glechoma has a strong trailing habit.

DE

Attraktive Blattschmuckpflanze mit langen Ranken. Winterhart und ideal für gemischte Bepflanzungen.

NL

Glechoma is een interessante bladplant en wordt vaak gebruikt in combinaties. Het heeft een sterke hangende eigenschap.

May-Oct. | Mai-Okt. | Mei-Okt.

10,5-12cm

20-25cm

Glechoma hederacea

He l i chr ysum i t a l i cum Helichrysum italicum

EN

Helichrysum italicum is an elegant silvery coloured structure plant which is well scented, also called "curry plant".

DE

Helichrysum italicum ist eine elegante, silbrig gefärbte, gut duftende Strukturpflanze, auch "Currypflanze" genannt.

NL

Helichrysum italicum is een elegante zilverkleurige structuurplant met een aangename geur, ook wel de "curry plant" genoemd.

May-Oct. | Mai-Okt. | Mei-Okt.

10,5-12cm

20-25cm

Silvery White

P l ec t ran t hus co l eo i des Plectranthus

EN

This quick grower is a perfect choice for shade plantings and containers where a structure plant is needed.

DE

Diese schnellwüchsige Pflanze ist eine perfekte Wahl für Schattenbepflanzungen und Container, wo eine Strukturpflanze benötigt wird. Deze snelle groeier is de perfecte keuze voor plantingen in de schaduw en potten waar een structuurplant nodig is.

NL

May-Oct. | Mai-Okt. | Mei-Okt.

2

10,5-15cm

20-25cm

Plectranthus coleoides

Cuttings | Steckling | Stek

79

Made with FlippingBook Learn more on our blog