Het Compensatieplan van Melaleuca - Nederlands

en

De kleine lettertjes: wat u moeten weten Bij een programma dat al meer dan € 4.8 miljard heeft uitbetaald, kunt u een paar kleine lettertjes verwachten. Hiermee zorgen we ervoor dat onze mensen ons bedrijf en onze producten op een ethische en eerlijke wijze vertegenwoordigen en garanderen we dat mensen die substantiële bedragen ontvangen betrokken zijn bij het helpen van anderen. Hier volgen de details…

Definities:

Actieve klant: Een klant die een Lidmaatschapsovereenkomst heeft ingevuld en teruggestuurd en ten minste 29 Productpunten tijdens een kalendermaand koopt. Commissieniveau (Commission Rate): De status waarop een Marketing Executive in een maand krijgt uitbetaald, omdat de Marketing Executive aan alle voorwaarden heeft voldaan om op die status te worden uitbetaald. Marketing Executive: Een persoon die een Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst heeft ingevuld, uitgevoerd en aan Melaleuca heeft geleverd; een persoonlijk ingeschreven klant heeft die een actieve klant is; en zijn/haar eerste commissiecheque heeft ontvangen. Marketing Organisation: De zeven generaties van klanten en Marketing Executives direct onder u.

Persoonlijke productie: Om in aanmerking te komen voor commissies, is een Marketing Executive verplicht om een "persoonlijke productie" van ten minste 29 productpunten per maand om te zetten. Persoonlijk ingeschreven klant: Een klant die u persoonlijk naar Melaleuca hebt verwezen en die u op zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst als zijn/ haar inschrijver heeft vermeld. Voorkeursklant: Een klant die in de Lidmaatschapsovereenkomst heeft vastgelegd dat de klant zich verplicht tot het kopen van ten minste 35 Productpunten per maand. Naast vele andere voordelen ontvangen Voorkeursklanten een korting van 30% tot 50% op Melaleuca producten. Retentie ratio voorkeursklanten: Het percentage van alle klanten in de organisatie die afgelopen maand voorkeursklant waren en in de huidige maand voorkeursklant zijn. Productpunt: Een waarde die aan elk Melaleuca product is toegewezen op basis waarvan commissies en bonussen worden berekend. Kwaliteitsklant: Een klant die zich als Voorkeursklant heeft ingeschreven en producten bij Melaleuca heeft besteld in de eerste maand van inschrijving van de klant.

Support Team: De zeven Marketing Executives boven iemand in een Marketing Organisation die potentieel commissies kunnen ontvangen op basis van de aankopen van die klant.

van een Marketing Executive bevatten maximaal 150 productpunten per maand per klant/Marketing Executive.

Aanvullende eerste-generatie posities Een Marketing Executive verdient een aanvullende eerste-generatie positie (boven de originele vijf) voor elke actieve persoonlijk ingeschreven Director of hoger. Uitbetaling Doorstroombonus (Advancement Bonus) Directors tot en met Directors 6 krijgen hun Doorstroombonus in de maand van doorstroming betaald. Directors 7 en hoger met een organisatie-retentieratio van 90% of hoger ontvangen een derde deel van de Doorstroombonus of Pacesetter Bonus in de maand van doorstroming, een derde deel in de tweede maand en een derde deel in de derde maand (indien ze deze status deze opeenvolgende maanden behouden). Anderen worden betaald nadat ze de nieuwe Status voor drie opeenvolgende maanden hebben behouden. Marketing Executives komen vanaf Director 7 in aanmerking voor een maximum van drie derde delen aan betalingen tegelijkertijd. Om in de reserve gehouden bonussen te ontvangen, moet de Marketing Executive in aanmerking komen voor die betaling in de maand waarin de commissies moeten worden uitbetaald. Geen commissies voor Backup-bestellingen tijdens de eerste drie maanden Commissies worden alleen betaald in de eerste drie maanden van een klant indien de klant feitelijk een bestelling plaatst. Met andere woorden: Backup-bestellingen komen niet in aanmerking voor commissies in de eerste drie maanden. Autobonus (Car Bonus) Er zijn specifieke richtlijnen voor het type auto dat in aanmerking komt. Ga voor details naar eu.melaleuca.com. Limieten voor bestelvolumes Er worden commissies uitgekeerd voor de eerste 150 Productpunten die een klant elke maand koopt. Er worden geen commissies betaald voor hoeveelheden boven de 150 Productpunten. De berekeningen van het organisatievolume

organisatie-productpunten hebben bereikt, moeten gemiddeld 10 leiderschapspunten per maand produceren. Directors en hoger met een volume aan organisatie- productpunten van 50 000 of meer moeten gemiddeld 15 leiderschapspunten per maand produceren om alle voor hen beschikbare Organisatiecommissie te ontvangen. Degenen die minder leiderschapspunten produceren, ontvangen een percentage van de totaal beschikbare commissie. Directors of hoger met meer dan 20 000 organisatieproductpunten maar met een PEG Volume dat kleiner is dan het Organisatievolume, ontvangen een Organisatiecommissie van 10% of meer van hun PEG Volume afhankelijk van de Leiderschapspunten In de huidige maand. Cruciale activiteit-bonus Directors 3 en hoger kunnen in aanmerking komen voor de Cruciale activiteit-bonus zodra ze minimaal 3 maanden bij Melaleuca zijn. Uw retentie van persoonlijke klanten wordt bepaald door het aantal actieve en Voorkeursklanten die de afgelopen maand hebben gewinkeld en deze maand opnieuw winkelen (exclusief verervingen). Uw nieuwe Voorkeursklanten moeten afkomstig zijn van uw plaatselijke markt. Het nieuwe leiderschap dat u ontwikkelt en onderhoudt, moet afkomstig zijn van de plaatselijke markt. Groei van uw persoonlijke klanten is exclusief verervingen en groei door uw organisatie roll-ups. Programma-interpretatie Programma-interpretatie De interpretatie van deze brochure en Melaleuca’s Compensatieplan valt onder volledige discretionaire bevoegdheid van Melaleuca.

Inschrijven: Het proces van het invullen en inzenden van een Lidmaatschapsovereenkomst.

Het inschrijven van een Kwaliteitsklant: Een ingeschreven kwaliteitsklant beschikt over alle noodzakelijke papierwerk, zijn eigen geregistreerde betalingsmethode en moet aan de maandelijkse verplichting met betrekking tot de productpunten voldoen door een bestelling te plaatsen in de eerste maand. Echte PEG (True Personal Enrolee Group Volume): Het totale organisatievolume van de persoonlijk ingeschreven mensen van een Marketing Executive in een bepaalde maand. (Anders dan bij de berekening van "PEG", wordt bij "echte PEG" het maandelijkse aankoopvolume van elke klant slechts één keer meegeteld, hoewel die klant zich onder diverse persoonlijke ingeschreven klanten in de Marketing Organisation kan bevinden).

Leadership meetings Training, educatie en kennis zijn essentieel voor leidinggevende posities in elke business of organisatie. Senior Directors, Executive Directors, National Directors en Corporate Directors moeten Leadership Meetings bijwonen om in aanmerking te komen voor bonussen. Mentoring Bonus Om in aanmerking te komen voor de Mentoring Bonussen moeten uw doorstromende Marketing Executives doorstromen binnen twee maanden na het bereiken van het vereiste Organisatievolume voor die status en moet u een Commissieniveau (Commission Rate) hebben dat gelijk is aan of hoger dan dat van de doorstromende Marketing Executive voor u wie u wordt betaald. Mentoring Bonuses worden betaald op basis van hetzelfde percentage als de Doorstroom- of Pacesetter Bonus van de doorstromende Marketing Executive en worden betaald in dezelfde maand waarin de doorstromende Marketing Executive wordt betaald. Leiderschap vereist Directors die minder dan één leiderschapspunt produceren in de laatste drie maanden, kunnen tot € 100 aan Organisatiecommissie verdienen. Marketing Executives 3 kunnen tot € 75, Marketing Executives 2 tot € 50 en Marketing Executive tot € 25 aan Organisatiecommissie verdienen. Beleid Dit Compensatieplan valt onder Melaleuca’s beleid en procedures en alle Marketing Executive Overeenkomsten. Deze brochure is geen complete toelichting van Melaleuca’s Compensatieplan voor de Marketing Executives. Leiderschapspunten vereist voor leiders Directors of hoger die 20.000 of meer

Nieuwe groei: De toename van Voorkeursklanten in de Marketing Organisation van een Marketing Executive exclusief Roll-ups en organisatieverplaatsingen (bijv. inschrijvingen – annuleringen + reactiveringen = nieuwe groei).

Organisatievolume: Het totale aantal Productpunten van producten die in de organisatie van een Marketing Executive in een kalendermaand zijn gekocht. Retentie ratio persoonlijke klanten: Het percentage van actieve en persoonlijke voorkeursklanten in de organisatie die afgelopen maand voorkeursklant waren en in de huidige maand voorkeursklant zijn.

Kwaliteitsklant inschrijving: Het inschrijven van een Kwaliteitsklant.

Kwalificatie voor commissies: Om commissies te ontvangen, moet een Marketing Executive aan alle kwalificaties als een gedefinieerde “Marketing Executive” voldoen en één actieve persoonlijke klant hebben. Marketing Executives zonder een actieve persoonlijke klant in de maand ontvangen commissies tot € 15 betaald in Loyalty Shopping Rewards. Status: Het hoogste Commissieniveau (Commission Rate) dat een Marketing Executive ooit heeft bereikt.

Persoonlijk ingeschreven klant: Hetzelfde als een Persoonlijk Ingeschreven Klant.

PEG (Personal Enrolee Group Volume): Het totale aantal productpunten in de organisatie van de persoonlijk ingeschreven klanten van een Marketing Executive in een bepaalde maand.

10

11

EEN MARKETING-REVOLUTIE! Het Melaleuca Compensatieplan

Zorg voor de financiële bronnen om een buitengewoon leven te leiden!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker